Zaakceptowany merytorycznie

Pomiary promieniotwórczego gazu radonu w przedszkolach.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 198 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁADCZYN W CIĄGU DROGI W618

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt po weryfikacji: 600 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Poznajemy Mazowsze-cykl wycieczek po Mazowszu

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt po weryfikacji: 33 800 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Interaktywna bilioteka

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 194 600 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Płocki

Koszt: 25 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt: 300 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w rembertowskiej bibliotece

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt po weryfikacji: 73 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt: 500 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji otoczenia "Fortów Bema" w Ostrołęce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 147 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

DOPOSAŻENIE SZPITALA W DWA AMBULANSE TRANSPORTOWE

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 462 004 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Muzyczna scena Otwocka i Wołomina

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 190 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Żyrardowski

Koszt: 320 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

CZTERY PORY ROKU- PARK SENSORYCZNY W GOŁOTCZYŹNIE

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszt: 993 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Płocki

Koszt: 150 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Płocki

Koszt: 500 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 993 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 250 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

#Lasnów czyli Puszcza Kampinoska

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu „Wszystko, co nasze”

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 350 447,54 zł

Zaakceptowany merytorycznie

VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Koszt: 198 861,70 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 100 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Zalesiański park aktywności i rekreacji

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt: 403 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 1 000 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Żywność Tradycyjna - Zrób to Sam

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : modernizacja terenów wiejskich

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 50 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 80 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

„STOCER DLA DZIECI” - AKTYWNA STREFA NAUKOWO – SPORTOWA

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 526 100 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Atak rakietowy

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Koszt: 198 200 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Kurs maturalny dla wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 60 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 250 000 zł

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej ... więcej »

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Długość chodnika wynosi ok. 600 mb. Lokalizacja od skrzyżowania z drogą oznaczoną jako działka nr ewid. 146 obręb 0015 Nowe Naruszewo do początku lasu w miejscowości Nowe Naruszewo (do granicy z dz. nr ewid.

Zaakceptowany merytorycznie

Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 1 000 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 139 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Ściezka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Koszt: 293 600 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Zrozumieć świat przez doświadczenia

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Podregion: Płocki

Koszt: 39 300 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 973 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Spotkania rozwijające z ekonomistami i ludźmi sukcesu.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Koszt po weryfikacji: 18 750 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Kino „w wyjątkowych okolicznościach przyrody” czyli pod chmurką

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 35 710 zł

Zaakceptowany merytorycznie

"Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Koszt: 105 500 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Letnie potańcówki na dechach na Młocinach

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Koszt: 195 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Drugie życie mazowieckiej deszczówki

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Koszt: 100 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

STEAMobil. Laboratorium na kółkach.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 677 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

"Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Koszt: 357 800 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Bezpiecznie po Mazowszu - Region Płocki

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt po weryfikacji: 36 800 zł

Zaakceptowany merytorycznie

100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Płocki

Koszt: 140 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 427 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 114 500 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Nasadzenia drzew w Warszawie

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 190 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Drogi dla rowerów i pieszych - droga wojewódzka 719 między Brwinowem a Milanówkiem i 802 w okolicach Mińska Maz.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Koszt: 980 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Drogi dla rowerów i pieszych w Józefowie (na wiadukcie) i w okolicy Siedlec oraz uzupełnienie szpalerów drzew wzłuż drogi nr 698

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Koszt: 850 000 zł