Słowo od marszałka

Drodzy Mieszkańcy!

Budżet Obywatelski Mazowsza to decyzje podejmowane przez Was – mieszkańców.

Jestem przekonany, że najlepiej wiecie, jakie działania powinny być realizowane w Waszym otoczeniu i na co przeznaczyć tę część budżetu województwa mazowieckiego.

Czekamy na każdy zgłoszony pomysł i oddany głos, bo dzięki temu wiemy, co jest dla Was ważne i jakie obszary wymagają wsparcia.

Przed nami jeszcze wiele ciekawych i ważnych projektów. Zachęcam do ich zgłaszania i aktywnego udziału w głosowaniu!

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Województwa Mazowieckiego, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 25 mln złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu województwa. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój województwa!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego.

Jak złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego?

Możesz to zrobić poprzez stronę bom.mazovia.pl lub na formularzu papierowym.

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i miej realny wpływ na rozwój województwa. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 25 mln złotych!

Przykładowe Zadania
samorządu województwa

które mogą być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Rewitalizacja zieleni

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 21.11.2022
do 13.01.2023

Ocena
projektów

Od 16.01.2023
do 24.03.2023

Odwołanie od negatywnej oceny projektu

14 dni od wyników
oceny projektów

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 10.05.2023

Głosowanie
na projekty

Od 12.05.2023
do 07.06.2023

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 16.06.2023

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski