Zaakceptowany merytorycznie

Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 260 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt po weryfikacji: 68 356 zł

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach na torze doskonaleni... więcej »

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach na torze doskonalenia techniki jazdy.

Zaakceptowany merytorycznie

Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt po weryfikacji: 68 356 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 676 255,08 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Radomski

Koszt po weryfikacji: 104 300 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Koszt: 24 000 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Muzealny mini-ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Koszt: 472 500 zł

Zaakceptowany merytorycznie

Rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 460 000 zł

Rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ... więcej »

Rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)

Zaakceptowany merytorycznie

Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągów pieszych.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 990 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania a... więcej »

Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągów pieszych.

Odrzucony formalnie

Szpital KLINICZNY dla Radomia

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Koszt: 990 000 zł

Odrzucony formalnie

Park Technologiczny- Badawczy dla Radomia

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy

Podregion: Radomski

Koszt: 700 000 zł

Odrzucony formalnie

Pokazy rycerskie na Krakowej Górze - Borkowice 2021

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Radomski

Koszt: 140 000 zł

Odrzucony formalnie

Rewitalizacja Bunkrów

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszt: 20 000 zł

Odrzucony formalnie

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ESTETYKI NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NA ODCINKU ULICA KOLEJOWA - ZWOLEŃSKA W MIEŚCIE PIONKI

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 227 000 zł

Odrzucony formalnie

Lekkoatleci trenują dzieci, czyli szkolimy talenty w OKS "Start" Otwock.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 200 000 zł

Odrzucony formalnie

MAZOWIECKA AKADEMIA SIATKÓWKI – wsparcie szkółek, stowarzyszeń, akademii oraz klubów sportowych propagujących piłkę siatkową

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Radomski

Koszt: 200 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Mierniki jakości powietrza dla całego województwa Mazowieckiego

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Koszt: 770 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż dw 627 na odcinku Małkinia Górna - Treblinka

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Płocki

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Zakrzewskla Wola, gmina Zakrzew.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Koszt po weryfikacji: 6 750 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Budowa chodnika Trablice - Radom przy drodze wojewódzkiej nr 744

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Koszt po weryfikacji: 1 600 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Bezdomny zadbaj o swoje płuca

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Koszt: 75 000 zł

Projekt dedykowany jest do osób bezdomnych, którego celem jest przeprowadzenie badań profilaktycznych w kierunku wykluczenia groźnych chorób płuc, POChP, gruźlicy, podnie... więcej »

Projekt dedykowany jest do osób bezdomnych, którego celem jest przeprowadzenie badań profilaktycznych w kierunku wykluczenia groźnych chorób płuc, POChP, gruźlicy, podniesienie świadomości społecznej wśród osób z grupy zwiększonego ryzyka poprzez edukację zdrowotną w zakresie higieny płuc oraz poszukiwanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w grupach wysokiego ryzyka i objęciem diagnostyką osób

Odrzucony merytorycznie

Rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu piaseczyńskiego poprzez zakup sprzętu i organizację szkoleń

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 199 924 zł

Odrzucony merytorycznie

PĘDZĄ Z POMOCĄ ! - zakup dwóch specjalistycznych karetek dla Radomia

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Bezpieczny strażak OSP Zawidz - bezpieczny Mazowszanin.

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Płocki

Koszt: 199 640 zł

Odrzucony merytorycznie

Bezpieczna droga 672

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 700 000 zł

Na ww. odcinku drogi znajdują się kompleksy lasów (państwowe i prywatne), w lasach bytuje zwierzyna, która przemieszcza się przez tę drogę 672 na drugą stronę powodując w... więcej »

Na ww. odcinku drogi znajdują się kompleksy lasów (państwowe i prywatne), w lasach bytuje zwierzyna, która przemieszcza się przez tę drogę 672 na drugą stronę powodując wypadki i kolizje.

Odrzucony merytorycznie

FIT jest GIT via MAZOVIA

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 1 000 000 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 736.

Odrzucony merytorycznie

Holistyczna pomoc uliczna dla bezdomnych

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Koszt: 196 102,90 zł

Odrzucony merytorycznie

Etno Dream

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 46 300 zł

Odrzucony merytorycznie

„pro-EKO-logiczna Czarnia”- Zakup pojemników na odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 195 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Stanowisko- Asystent dla imigranta

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : pomoc społeczna

Podregion: Siedlecki

Koszt: 4 515 zł

Odrzucony merytorycznie

Ścieżka pieszo- rowerowa przy drodze wojewódzkiej 265

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Koszt: 960 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Nowa oferta sportowa dla Płocka - Kompleks sportowy SP 23

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Płocki

Koszt: 980 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 250 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Bezpłatne zajęcia Aqua Zumby

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 137 500 zł

Odrzucony merytorycznie

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 805 W MIEJSCOWOŚCI WARSZAWICE, GM. SOBIENIE-JEZIORY

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 239 866,52 zł

Odrzucony merytorycznie

Czyste powietrze na bezpiecznym Mazowszu - zakup dronów dla jednostek OSP

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Zumba jako alternatywna forma terapii dla osób z niepełnosprawnościami

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 62 700 zł

Odrzucony merytorycznie

Budowa i oznakowanie przejść dla pieszych

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 200 000 zł

Odrzucony merytorycznie

,,Bezpieczna wieś i gmina - zakup sprzętu dla OSP Oleśnica''

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 59 738,50 zł

Odrzucony merytorycznie

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 627 na odcinku Dybów– Skibniew-Podawce od km 83+380 do km 84+580

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 999 600 zł

Odrzucony merytorycznie

Budowa Boiska wielofunkcyjnego

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Koszt: 500 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Nowe życie dla starej szkoły

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Kańkowo - rekreacyjnie i na sportowo

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 920 000 zł

Zagospodarowanie działki oraz budynku byłej szkoły w Kańkowie na cele rekreacyjno-sportowe takie jak: 1) budowa kortu tenisowego (w miejscu starego boiska szkolnego), 2... więcej »

Zagospodarowanie działki oraz budynku byłej szkoły w Kańkowie na cele rekreacyjno-sportowe takie jak: 1) budowa kortu tenisowego (w miejscu starego boiska szkolnego), 2) budowa kręgielni (w miejscu byłej sali gimnastycznej).

Odrzucony merytorycznie

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 694 w miejscowości Nur

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 220 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Centrum Kultury i Wypoczynku Małkini Górnej

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszt: 1 000 000 zł

Pozyskanie miejsca kulturalno-rozrywkowego dla mieszkańców gminy. Budowa muszli koncertowej oraz zagospodarowanie pustostanu po byłym targowisku będzie oazą dla naszej sp... więcej »

Pozyskanie miejsca kulturalno-rozrywkowego dla mieszkańców gminy. Budowa muszli koncertowej oraz zagospodarowanie pustostanu po byłym targowisku będzie oazą dla naszej społeczności.

Odrzucony merytorycznie

Rzetelny pomiar szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 200 000 zł

Proponuję zakup selektywnego analizatora widma promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowania elektromagnetycznego tak jak koronawirusa nie widać, nie słychać i nie ... więcej »

Proponuję zakup selektywnego analizatora widma promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowania elektromagnetycznego tak jak koronawirusa nie widać, nie słychać i nie czuć. Analizator widma pozwala na dokładne zidentyfikowanie ilości oraz ustalenie poziomów sygnału poszczególnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Analizator pokaże czy jest się czego bać, a być może i uratuje życie.

Odrzucony merytorycznie

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 627 na odcinku na odcinku Kostki - Emilianów od km do 86+500 do km 87+740

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 732 900 zł

Odrzucony merytorycznie

"Czyste powietrze 2" - czyli pomiar rzeczywisty z dedykowanych urządzeń meteorologicznych

Pula: Ogólnowojewódzka

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 150 000 zł

Odrzucony merytorycznie

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 724, ul. Wilanowska z drogą gminną ul. Mickiewicza, gm. Konstancin- Jeziorna

Pula: Podregionalna

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 330 000 zł