projekt nr 98

98. Zalesiański park aktywności i rekreacji


Lokalizacja

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Zalesie 1, działka o nr ewidencyjnym 6721/3, obręb ewidencyjny 0001 Gostynin, jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin.

Skrócony opis

Celem projektu jest utworzenie parku aktywności i rekreacji przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Planowane jest zagospodarowanie działki poprzez m.in. nasadzenia krzewów i bylin, zasiewy, infrastrukturę ogrodową, wykonanie alejek, montaż fontanny podłogowej, siłowni plenerowej, ławeczek, altanki.

Opis projektu

Projekt obejmować będzie utworzenie parku aktywności i rekreacji przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych  Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Na przestrzeni parkowej - teren parkowy przed Pawilonem nr 4 - o powierzchni ok. 3500 m2- zostanie utworzone miejsce aktywności i rekreacji dla pacjentów Szpitala sprzyjające ich rekonwalescencji oraz spotkań pacjentów z osobami odwiedzającymi. Planowane jest zagospodarowanie działki, na której obecnie znajduje się mało zadbany teren zielony, z kilkudziesięcioma drzewami poprzez zastosowanie różnorodnych powierzchni terenu: trawnika, wzbogaconego o kwitnące na wiosnę, latem i jesienią nasadzenia. W otoczeniu drzew i krzewów oraz innej bogatej roślinności zostanie zaprojektowany park z alejkami, fontanną podłogową, siłownią plenerową, ławeczkami, koszami na śmieci, altankami, w tym jednym większym zadaszeniem  niezbędnym do organizacji imprez dla pacjentów na świeżym powietrzu. Wzdłuż ściany lasu panuje się rozstawienie 6 szt.podwójnych urządzeń do ćwiczeń plenerowych, przy alejkach zostaną ustawione ławeczki, kosze na śmieci. Zostaną utworzone nisze ogrodowe z ławkami i konstrukcjami ogrodowymi dające przyjazne miejsca pacjentom i ich bliskim.  Infrastruktura parkowa zostanie wkomponowana w istniejącą i zaplanowaną do nasadzenia roślinność. Przewiduje się zachowanie istniejących drzew i posadzenie krzewów, bylin intensywnie kwitnących, m.in. różaneczników, lawendy i sprawdzonych odmian odpornych na zimowanie - hortensji. Będą zastosowane także trawy ozdobne oraz rośliny intensywnie przebarwiające liście na jesień.
Budżet projektu obejmuje m.in.:
1) przygotowanie projektu zagospodarowania terenu,
2) przygotowanie podłoża pod nasadzenia, zasiewy i infrastrukturę ogrodową,
3) wykonanie nasadzeń krzewów i bylin,
4) wykonanie ścieżek, alejek,
5) zakup i montaż 15 ławek,
6) zakup i montaż 5 altanek,
7) zakup i montaż fontanny,
8) zakup i montaż koszy na śmieci 15 szt.,
9) zakup i montaż  6 szt. podwójnych urządzeń do ćwiczeń,
10) wykonanie i montaż zadaszenia do prowadzenia imprez na świeżym powietrzu.

Termin realizacji

W pierwszej kolejności należy opracować dokumentację projektową. Czas realizacji zadania ok 1 miesiąca. Utworzenie parku aktywności i rekreacji czas realizacji 4-5 miesięcy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Szpital jest zlokalizowany w kompleksie parkowo-leśnym, położonym na obszarze ponad 19 ha. Duży, nie w pełni zagospodarowany, teren parkowy predysponuje do utworzenia parku aktywności dla pacjentów i ich bliskich. Będzie to miejsce integracji, w którym pacjenci podczas pobytu w szpitalu będą mogli spędzać wspólnie czas, na spacerach, rozmowach, aktywizować się na siłowni plenerowej. Z parku aktywności i rekreacji będą mogły korzystać także rodziny i znajomi  pacjentów. Chcielibyśmy, aby teren ten stał się miejscem miłych i przyjemnych spotkań rodzinnych, szczególnie porą wiosenną i letnią. Park aktywności będzie świetnym rozwiązaniem na spędzanie czasu wolnego przez pacjentów podczas ich pobytu w szpitalu i będzie sprzyjał  rekonwalescencji pacjentów. Celem projektu jest aktywizacja pacjentów poprzez wspólne spędzanie czasu na zielonej przestrzeni publicznej, w reprezentacyjnym miejscu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, bezpośrednio przy wjeździe do Szpitala, po lewej stronie od wjazdu, która będzie parkiem-ogrodem pełnym roślinności w tym kwitnącej we wszystkich  okresach sezonu wegetacyjnego, z roślinami zimozielonymi.

Adresaci projektu

Adresatami projektu będą głównie mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, będący  pacjentami Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz personel i osoby odwiedzające.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1opracowanie dokumentacji projektowej /wizualizacji inwestycji8 000 zł
2utworzenie parku aktywności i rekreacji395 000 zł
Łącznie: 403 000 zł