projekt nr 97

97. Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA


Lokalizacja

ul. Kościuszki 49, 07-410 Ostrołęka

Skrócony opis

Celem projektu jest doposażenie MEDITRANS OSTROŁĘKA w 2 nowoczesne ambulanse ratunkowe, które będą wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wspólnie możemy wspomóc pogotowie ratunkowe, które służy całej naszej społeczności.

Opis projektu

Celem projektu jest doposażenie MEDITRANS OSTROŁĘKA w nowoczesne ambulanse. SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" SPRiTS w Ostrołęce ratuje ludzkie życie i zdrowie na terenie sześciu powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego oraz miasta Ostrołęki. Wszyscy wiemy jak trudna jest sytuacja służby zdrowia w Polsce. Teraz możemy wspólnie wspomóc pogotowie ratunkowe poprzez zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem, które będą służyły całej naszej społeczności. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że system ratownictwa medycznego to ludzie go tworzący jednak bez profesjonalnego sprzętu nie będą oni mogli dotrzeć na czas do potrzebujących pomocy.
W ramach projektu zaplanowany jest zakup 2 nowoczesnych ambulansów ratunkowych, na których wyposażeniu znajdzie się profesjonalne wyposażenie jak m.in. respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
W tych trudnych czasach dokładnie widzimy zaangażowanie służb ratunkowych: ratowników, lekarzy, pielęgniarzy i pracowników dyspozytorni. Podziękujmy im za ich codzienną służbę zapewniając pracę na nowoczesnym i niezawodnym sprzęcie.

Termin realizacji

Opracowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania - I kw. 2021
Zakup i dostawa ambulansów wraz z wyposażeniem - II kw. 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt pozwoli poprawić jakość świadczonych usług poprzez doposażenie pogotowia w dwa dodatkowe ambulanse ratunkowe, które będą codziennie służyły mieszkańcom Mazowsza. Sprzęt medyczny posiada coraz nowocześniejsze rozwiązania, które należy wdrażać do służby, jednak wartość posiadanych środków inwestycyjnych w każdej jednostce jest ograniczona. Budżet obywatelski pozwoli na zakup sprzętu i zwiększenie ilości nowoczesnych rozwiązań w pogotowiu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są głównie mieszkańcy rejonu operacyjnego MEDITRANS OSTROŁĘKA, tj. mieszkańcy miasta Ostrołęki, powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego. Z usług pogotowia korzystają osoby z każdej grupy wiekowej, płciowej i społecznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Ambulans ratunkowy typu C wraz z wyposażeniem500 000 zł
2Ambulans ratunkowy typu C wraz z wyposażeniem500 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł