Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 97

97. Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA


Lokalizacja

ul. Kościuszki 49, 07-410 Ostrołęka

Skrócony opis

Celem projektu jest doposażenie MEDITRANS OSTROŁĘKA w 2 nowoczesne ambulanse ratunkowe, które będą wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wspólnie możemy wspomóc pogotowie ratunkowe, które służy całej naszej społeczności.

Opis projektu

Celem projektu jest doposażenie MEDITRANS OSTROŁĘKA w nowoczesne ambulanse. SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" SPRiTS w Ostrołęce ratuje ludzkie życie i zdrowie na terenie sześciu powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego oraz miasta Ostrołęki. Wszyscy wiemy jak trudna jest sytuacja służby zdrowia w Polsce. Teraz możemy wspólnie wspomóc pogotowie ratunkowe poprzez zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem, które będą służyły całej naszej społeczności. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że system ratownictwa medycznego to ludzie go tworzący jednak bez profesjonalnego sprzętu nie będą oni mogli dotrzeć na czas do potrzebujących pomocy.
W ramach projektu zaplanowany jest zakup 2 nowoczesnych ambulansów ratunkowych, na których wyposażeniu znajdzie się profesjonalne wyposażenie jak m.in. respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
W tych trudnych czasach dokładnie widzimy zaangażowanie służb ratunkowych: ratowników, lekarzy, pielęgniarzy i pracowników dyspozytorni. Podziękujmy im za ich codzienną służbę zapewniając pracę na nowoczesnym i niezawodnym sprzęcie.

Termin realizacji

Opracowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania - I kw. 2021
Zakup i dostawa ambulansów wraz z wyposażeniem - II kw. 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt pozwoli poprawić jakość świadczonych usług poprzez doposażenie pogotowia w dwa dodatkowe ambulanse ratunkowe, które będą codziennie służyły mieszkańcom Mazowsza. Sprzęt medyczny posiada coraz nowocześniejsze rozwiązania, które należy wdrażać do służby, jednak wartość posiadanych środków inwestycyjnych w każdej jednostce jest ograniczona. Budżet obywatelski pozwoli na zakup sprzętu i zwiększenie ilości nowoczesnych rozwiązań w pogotowiu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są głównie mieszkańcy rejonu operacyjnego MEDITRANS OSTROŁĘKA, tj. mieszkańcy miasta Ostrołęki, powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego. Z usług pogotowia korzystają osoby z każdej grupy wiekowej, płciowej i społecznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Ambulans ratunkowy typu C wraz z wyposażeniem500 000 zł
2Ambulans ratunkowy typu C wraz z wyposażeniem500 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).