Szczegóły projektu

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach


Lokalizacja

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Pruszków, Partyzantów 2/4, 199/6

Opis projektu

Zakup sprzętu do Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej i zastosowanie tej metody leczniczej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Termin realizacji

Począwszy od roku 2021, usługi medyczne, które Szpital mógłby świadczyć przy pomocy przedmiotowego sprzętu realizowane byłyby w kolejnych kilku lub kilkunastu latach i ciągłe doskonalone przy pomocy wysokiej klasy specjalistów pracujących w naszym Szpitalu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Od kilku lat na świecie dostępna jest nowa metoda terapeutyczna o udokumentowanej skuteczności w wielu zaburzeniach psychicznych (schizofrenii, depresji, otępieniach, uzależnieniach) jaką jest powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS). Metoda ta nie niesie ze sobą praktycznie żadnych powikłań dla pacjentów, niestety Szpital takim sprzętem nie dysponuje. Gdyby udało się pozyskać środki na zakup rTMS, wówczas efekty leczenia pacjentów znacząco by się poprawiły. pacjenci rzadziej musieliby wracać do Szpitala, a jakość ich życia byłaby lepsza.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są przede wszystkim pacjenci z chorobami psychicznym z całego województwa mazowieckiego, którzy leczeni są w MSCZ im. prof. J. Mazurkiewicza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup szprzętu 100 000 zł