Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 93

93. Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach


Lokalizacja

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Pruszków, Partyzantów 2/4, 199/6

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup sprzętu do Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej i zastosowanie tej metody leczniczej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Opis projektu

Zakup sprzętu do Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej i zastosowanie tej metody leczniczej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Termin realizacji

Począwszy od roku 2021, usługi medyczne, które Szpital mógłby świadczyć przy pomocy przedmiotowego sprzętu realizowane byłyby w kolejnych kilku lub kilkunastu latach i ciągłe doskonalone przy pomocy wysokiej klasy specjalistów pracujących w naszym Szpitalu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Od kilku lat na świecie dostępna jest nowa metoda terapeutyczna o udokumentowanej skuteczności w wielu zaburzeniach psychicznych (schizofrenii, depresji, otępieniach, uzależnieniach) jaką jest powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS). Metoda ta nie niesie ze sobą praktycznie żadnych powikłań dla pacjentów, niestety Szpital takim sprzętem nie dysponuje. Gdyby udało się pozyskać środki na zakup rTMS, wówczas efekty leczenia pacjentów znacząco by się poprawiły. pacjenci rzadziej musieliby wracać do Szpitala, a jakość ich życia byłaby lepsza.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są przede wszystkim pacjenci z chorobami psychicznym z całego województwa mazowieckiego, którzy leczeni są w MSCZ im. prof. J. Mazurkiewicza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup szprzętu 100 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).