Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 92

92. VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza


Lokalizacja

Przebieg szlaku: Kobyłka - Ossów - Zielonka - Okuniew - Sulejówek - Wiązowna - Dębe Wielkie - Miński Obszar Chronionego Krajobrazu - Mińsk Mazowiecki - Siennica - rez. Jedlina - Lasy Mieńskie - Mienia - Cegłów - Mrozy - Rudka - rez. Florianów - Wodynie - Kaczory - Żeliszew Duży - Skórzec - Kotuń - rez. Stawy Broszkowskie - Nowe Iganie - Stare Iganie - Siedlce - Chodów - Ziomaki - Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu - Mokobody

Skrócony opis

ROBIMY ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY! Szlak będzie przebiegał na wschodnim obszarze województwa mazowieckiego. Będzie to atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości produkt turystyki rowerowej. Pobudzi on turystów kolarskich do zwiedzania, a lokalne społeczności do tworzenia ofert dla turystów.

Opis projektu

ROBIMY ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK
Jesteśmy działaczami stowarzyszenia PTTK i od 2017 r. pracujemy nad stworzeniem Rowerowego Szlaku Mazowsza „VeloMazovia - Wschód”, który będzie przebiegał na wschodnim obszarze województwa mazowieckiego. Będzie to atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości produkt turystyki rowerowej. Pobudzi on turystów kolarskich do zwiedzania, a lokalne społeczności do tworzenia ofert dla turystów. Zadbaliśmy o to, aby trasa przebiegała blisko linii i węzłów kolejowych, po to by łatwo można było do trasy dojechać i z niej wrócić, także przy formule wycieczek jednodniowych. Szlak funkcjonować będzie w oparciu o istniejącą sieć dróg asfaltowych i gruntowych oraz ścieżek rowerowych, ale – ze względów bezpieczeństwa – w jak najmniejszym stopniu przy wykorzystaniu dróg wojewódzkich i krajowych, tylko tam, gdzie nie ma możliwości innego poprowadzenia. Na obecnym etapie szlak został już spenetrowany i stworzona została tabela, w której z dokładnością do 0,01 km określono położenie wszystkich znaków R-4 i R-4b, które stanowić będą oznakowanie trasy. Powstał także ślad .gpx. Na przebieg szlaku pozyskano zgody od władz gminnych, nadleśnictw, zarządów dróg powiatowych. Ewentualne tworzenie projektów organizacji ruchu będzie elementem tego zadania.

NASZA TRASA MA PONAD 200 KM
Szlak VeloMazovia - Wschód, rowerowy szlak wschodniej części województwa mazowieckiego połączy wszystkie obiekty z Kanonu Krajoznawczego Polski PTTK położone na terenie wschodniego Mazowsza oraz szereg punktów z Kanonu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego PTTK. Łączna długość szlaku VeloMazovia - Wschód ma wynieść ponad 200 km na trasie Kobyłka - Mokobody.
Inspiracją do utworzenia tego szlaku jest szlak GreenVelo, rowerowy szlak Polski Wschodniej, który nitką ponad 2000 km połączył najważniejsze obiekty krajoznawcze na terenie pięciu wschodnich województw. Dobrym punktem odniesienia jest także Donau Radweg (trasa wzdłuż rzeki Dunaj), Loire Radweg (trasa rowerowa w dolinie Loary) czy Elbe Radweg (trasa rowerowa rzeki Łaby). Woj. mazowieckie ma na tyle ciekawy potencjał krajoznawczy i turystyczny, że udostępnienie turystom takiego szlaku stanie się jedną  z jego największych atrakcji dla rowerzystów. Do tej pory rozmaite podmioty podejmowały próby realizacji podobnych projektów na terenie Mazowsza. Niestety, nigdy one nie zostały doprowadzone do finału.
VeloMazovia-Wschód będzie wyposażone w drogowskazy kilometrażowe. W przyszłości szlak uzupełniony będzie o tablice informacyjne z treściami krajoznawczymi i schematycznymi mapami. Ponadto planujemy także stworzenie kolejnych szlaków: VeloMazovia - PółnocnyZachód i Velo Mazovia - Południe. Chcielibyśmy wszystkie te trzy szlaki połączyć w jedną nitkę o nazwie VeloMazovia.

10 NAJWAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW VELOMAZOVIA WSCHÓD:
1. Kobyłka – kościół św. Trójcy, perła architektury baroku
2. Ossów k. Kobyłki – Mauzoleum i Cmentarz Poległych w 1920 r.
3. Sulejówek – dom Józefa Piłsudskiego
4. Miński Obszar Chronionego Krajobrazu
5. Lasy Mieńskie
6. Kotuń - Muzeum Pożarnictwa przy OSP, oddz. Muz. Regionalnego w Siedlcach
7. Dębe Wielkie – pomnik – miejsce zwycięskiej bitwy wojsk polskich nad korpusem rosyjskim 31 marca 1831 r.
8. Siedlce - Stary Rynek
9. Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu
10. Mokobody - kościół klasycystyczny 1798-1818

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Co nam da VeloMazovia Wschód?
- pobudzimy turystów rowerowych do działania, będziemy wiedzieć, gdzie i kiedy rozwija się turystyczny potencjał wschodniego Mazowsza w odniesieniu do turystów rowerowych,
- stworzymy nowy, atrakcyjny i konkurencyjny produkt turystyczny dla wschodniego Mazowsza,
- zwiększymy liczbę turystów rowerowych i pobudzimy inwestycje turystyczne na obszarze wschodniego Mazowsza,
- zachęcimy mieszkańców do inicjatyw biznesowych opartych o potencjał obszaru wschodniego Mazowsza dla rozwoju turystyki rowerowej,
- zaktywizujemy społeczność mieszkańców wschodniego Mazowsza i wykreujemy silne poczucia identyfikacji z regionem,
- skutecznie podniesiemy konkurencyjność oferty turystycznej i inwestycyjnej regionu wschodniego Mazowsza.

Na Mazowszu nadal nie ma sieciowego produktu o charakterze szlaku turystycznego, który docierałby do mazowieckich terenów i jednocześnie promował region. W przestrzeni publicznej funkcjonuje wprawdzie nazwa VeloMazovia, ale dotyczy ona w dużej mierze wirtualnego projektu kilkunastu nitek szlaku kolarskiego mającego połączyć atrakcyjne miejsca i obiekty województwa. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” w 2004 r. Jednakże za wyjątkiem krótkich odcinków w powiecie legionowskim i obszarze gostynińsko-włocławskim nigdy nie doszedł do etapu solidnej realizacji terenowej, a nieliczne odcinki wówczas wyznakowane na dzień dzisiejszy są w stanie skrajnej degradacji. Od tamtej pory nie pojawił się nikt, kto konsekwentnie doprowadziłby do realizacji projektu.

Polska określana jest (za raportem „The European Cycle Route Network EuroVelo”) jako kraj o niskim udziale turystyki rowerowej w ogólnej liczbie wyjazdów turystycznych (ok. 0,5% ogółu wyjazdów). Symulacje wykonane w cytowanym raporcie określają roczną wielkość wewnętrznego rynku turystyki rowerowej na 25 mln rowerowych podróży jednodniowych oraz 300 000 rowerowych podróży wielodniowych (ok. trzykrotnie mniej w przypadku wyjazdów jednodniowych oraz dwukrotnie mniej, jeśli chodzi o podróże wielodniowe, niż w czterokrotnie mniejszej Austrii, a także trzydziestokrotnie mniej w przypadku podróży jednodniowych i dziewiętnastokrotnie mniej, gdy chodzi o podróże wielodniowe, niż w mających dwa razy więcej ludności Niemczech). Roczne wydatki turystów oraz wycieczkowiczów rowerowych w Polsce szacuje się na 500 mln EUR w porównaniu z 14,3 mld EUR w Niemczech i 1,5 mld EUR w Austrii. Te dane pokazują z jednej strony słabość i niewielki rozmiar polskiego rynku, ale z drugiej strony uwydatniają jego duży potencjał rozwojowy. Wielkość rynku turystyki rowerowej (wielodniowe wyjazdy turystyczne) ocenia się na 90 mln EUR rocznie.
Wielkość krajowego rynku turystyki rowerowej wg ECF stanowi około 1% ogółu europejskiego rynku turystyki rowerowej.

Szlak VeloMazovia Wschód ma na celu zmianę tej sytuacji na terenie Mazowsza. Po pierwsze, szlak pobudzi turystykę rowerową, zarówno indywidualną, jak i rodzinną, jednodniową i wielodniową przy jednoczesnym zaprezentowaniu turystom najbardziej interesujących obiektów krajoznawczych wschodniej części województwa mazowieckiego. Po drugie, pobudzi lokalnych mieszkańców do tworzenia oferty turystycznej, zarówno noclegowej, jak i gastronomicznej dla turystów korzystających z trasy VeloMazovia Wschód. Projekt ma charakter rozwojowy, może być kontynuowany, jak i też rozwijany poprzez obudowywanie kolejnymi produktami, bądź projektowanie kolejnych nitek szlaku.

Adresaci projektu

1. MIESZKAŃCY WSCHODNIEGO I CENTRALNEGO MAZOWSZA, KORZYSTAJĄCY Z ROWERU JAKO ŚRODKA REKREACJI
Ostatecznymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Warszawy i okolic oraz wschodniego Mazowsza aktywni fizycznie, korzystający z roweru jako środka rekreacji, wykorzystujący rower do turystyki, ale także turyści rowerowi odwiedzający Mazowsze. Szlak połączy kilka powiatów województwa. Udostępni dużą porcję wiedzy krajoznawczej o nim. Z uwagi na liczbę mieszkańców, istotnymi grupami docelowymi tego projektu będą turyści z Warszawy, Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Wołomina i innych miast, którzy będą mieli łatwy dostęp do szlaku ze względu na dobrą komunikację kolejową.

2. MIŁOŚNICY MAZOWIECKIEGO KRAJOZNAWSTWA
Z uwagi na fakt, że przy szlaku położonych jest ponad 100 obiektach krajoznawczych o krajowej i wojewódzkiej randze, ważnymi adresatami projektu będą miłośnicy krajoznawstwa. Dzięki szlakowi będzie można poznać atrakcje turystyczne wschodniego Mazowsza, te znane i mniej znane. Szlak ma szansę przyciągnąć turystów rowerowych z innych województw.

3. INWESTORZY I BIZNES
Projekt kierowany jest do inwestorów i biznesu zwłaszcza z obszaru hotelarstwa i gastronomii. VeloMazovia Wschód pobudzi i wykorzysta przedsiębiorczość mieszkańców. Co za tym idzie, wzrośnie konkurencyjność oferty turystycznej.

4. TURYSTYKA EDUKACYJNA
VeloMazovia Wschód z uwagi na dużą ilość atrakcji turystycznych umożliwia prowadzenie wycieczek po odcinkach szlaku z udziałem przewodników turystycznych, którzy przedstawią turystom historie i atrakcje mijanego terenu. Szczególnie ważną grupą będą wycieczki szkolne, które mogą zdobywać szlak fragmentami.

5. TURYŚCI KWALIFIKOWANI
Szlak może stać się kluczową atrakcją dla uczestników i organizatorów wielodniowych rajdów rowerowych.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1ryczałt, transport, diety - osobodni18 200 zł
2przykręcanie znaków x 119829 950 zł
3wbijanie słupów x 19126 740 zł
4maszyna do słupów1 230 zł
5powierzchnie magazynowe 123 zł
6tabliczki R4 x 94246 346,40 zł
7tabliczki R4b x 24413 505,40 zł
8zamek do profila R4/R4b x 8502 613,75 zł
9taśma band-it x 223 247,20 zł
10band-it buckle x 202 952 zł
11słupki x 19114 095,80 zł
12napinacz band-it553,50 zł
13tabliczka drogowskazowa R4d x 12959,40 zł
14uchwyt na rurę R4d x 24177,12 zł
15projekt logo VeloMazovia5 535 zł
16koszty administracyjne 10%19 895,13 zł
17projekty organizacji ruchu x 1212 000 zł
18transport738 zł
Łącznie: 198 861 zł

Załączniki

Ślad.gpx
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).