projekt nr 157

157. Mazowiecka Scena Plenerowa


Lokalizacja

Realizacja projektu zaplanowana jest w mińskim Parku Dernałowiczów, przy Miejskim Domu Kultury (ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki)

Skrócony opis

Projekt przewiduje wyprodukowanie oraz wystawienie w Mińsku Mazowieckim plenerowego, autorskiego widowiska nawiązującego treścią do wierzeń ludowych i  wydarzeń historycznych naszego regionu. Spektakl będzie połączeniem teatru tańca, ognia, masek, muzyki na żywo. Fuzją barw, różnorodnych dźwięków, technik teatralnych. Celem projektu jest promocja Mazowsza i poszerzenie jego oferty kulturalnej.

Opis projektu

Frekwencja na Mazowieckim Tryptyku Teatralnym pokazała, że wielbicieli teatru i widowisk plenerowych w Mińsku Mazowieckim nie brakuje. Pozytywne recenzje, ciepłe komentarze i przede wszystkim ogromne zaangażowanie lokalnej społeczności (podczas głosowania jak i realizacji przedsięwzięcia) spowodowały, że  dostrzegliśmy potrzebę kontynuowania ogólnodostępnych, spektakli "na trawie".
Tak też zrodził się pomysł na Mazowiecką Scenę Plenerową. Projekt przewiduje wyprodukowanie oraz wystawienie w mińskim parku plenerowego, autorskiego widowiska nawiązującego treścią do wierzeń ludowych i wydarzeń historycznych, które pod koniec  XVII i na początku XVIII wieku rozegrały się m.in na Mazowszu. Spektakl będzie połączeniem teatru tańca, ognia, masek oraz muzyki na żywo. Fuzją różnorodnych obrazów i dźwięków, połączeniem muzyki folkowej i rockowej oraz licznych technik teatralnych. Do stworzenia widowiska zaproszona zostanie lokalna młodzież oraz miejscowi artyści. Jak sama nazwa wskazuje, wydarzenie odbędzie się na otwartej przestrzeni. Sceną będzie kwietna łąka przy stawie, zaś publiczność zasiądzie w naturalnym amfiteatrze wśród drzew. Wstęp na spektakl będzie ogólnodostępny i bezpłatny.  Widowisko zostanie nagrane i zamieszczone w Internecie tak aby każdy mieszkaniec Mazowsza mógł je obejrzeć. Projekt ma promować miasto Mińsk Mazowiecki oraz poszerzyć ofertę teatralną i kulturalną Mazowsza. Celem projektu jest również popularyzacja teatru ulicznego. Rozbudzenie w widzach zamiłowania do żywej sztuki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W dobie epidemii, z powodu powtarzających się obostrzeń wiele osób zrezygnowało z czynnego uczestniczenia w kulturze. Dlatego też istotne jest aby kultura wychodziła do ludzi, by była ogólnodostępna i widoczna. Spektakl, który zostanie wyprodukowany w ramach projektu będzie miał walory zarówno rozrywkowe jak i edukacyjne. Treść widowiska będzie nawiązywać tematyką do historii regionu. Przyczyni się to do wzmocnienie poczucia przynależności społecznej, lokalnej  i historycznej. Poprzez projekt chcemy promować lokalną sztukę i popularyzować teatr uliczny w województwie Mazowieckim. Wstęp na spektakl będzie bezpłatny dzięki czemu w wydarzeniu będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, także ci którzy nie mogą sobie pozwolić na wizytę w teatrze w związku z ograniczonymi środkami finansowymi. Otwarta forma przedstawienia przyczyni się do likwidowania barier w dostępie do dóbr kultury.

Adresaci projektu

Premiera spektaklu będzie ogólnodostępna, dzięki czemu w wydarzeniu będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, także ci którzy nie mogą sobie pozwolić na wizytę w teatrze w związku z ograniczonymi środkami finansowymi. Widowisko zostanie nagrane i umieszczone w Internecie tak aby każdy mieszkaniec Mazowsza mógł je obejrzeć. Bezpośrednimi adresatami projektu są mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i województwa Mazowieckiego, osoby interesujące się historią regionu, wielbiciele teatrów plenerowych jak również wszyscy użytkownicy Internetu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Skomponowanie muzyki do spektaklu 12 000 zł
2Scenariusz + teksty piosenek4 000 zł
3Opracowanie choreografii do spektaklu 4 500 zł
4Honorarium dla aktorów 12 500 zł
5Honorarium dla tancerzy 6 000 zł
6Projekt i wykonanie kostiumów do spektaklu 3 000 zł
7Honorarium muzyków - 10 osób (próby do spektaklu + udział w premierze) 22 900 zł
8Honorarium za reżyserię 4 000 zł
9Zakup materiałów, projekt i wykonanie scenografii 13 000 zł
10Charakteryzacja 2 000 zł
11Nagłośnienie (próby, premiera)18 500 zł
12Wypożyczenie agregatu prądotwórczego oraz podestów dla muzyków5 000 zł
13Oświetlenie 4 500 zł
14Noclegi dla artystów 5 500 zł
15Honorarium dla szczudlarzy 5 500 zł
16 Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna projektu, nagranie i zmontowanie filmu z premiery3 500 zł
17Promocja wydarzenia2 000 zł
18Obsługa techniczna, uprzątnięcie terenu1 500 zł
Łącznie: 129 900 zł