Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 135

135. Zakup dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku karetki neonatologicznej typu „N" wraz z wyposażeniem do przewozu noworodków i niemowląt.


Lokalizacja

Miejsce stacjonowania karetki „N”:
Płock, ul. Strzelecka 3, 09-402 Płock, nr ew. dz.218/97, obręb nr 9 Wyszogrodzka (jedn. ewid. 146201_1M.Płock)

Skrócony opis

Projekt będzie polegał na zakupie dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku karetki typu „N" do transportu i ratowania życia noworodków i niemowląt z terenu miasta Płocka, powiatu płockiego i powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce. Karetka zapewni bezpieczeństwo dzieci podczas transportu, szybsze dotarcie do małych pacjentów i udzielenie pomocy medycznej. Znacznie poprawi poziom opieki neonatologicznej.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na zakupie dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku - karetki neonatologicznej typu „N’ wraz z wyposażeniem do transportu i ratowania życia noworodków i niemowląt z terenu miasta Płocka, powiatu płockiego i powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce. Na wyposażeniu ambulansu znajdzie się:
• inkubator transportowy - posiadający regulację temperatury powietrza od 28 do 39° C. Wyposażony w 2 sondy pomiarowe temperatury powietrza. Moc grzewcza inkubatora: 320W. Wewnętrzny akumulator zapewniający czas pracy 15 minut i dodatkowy akumulator z czasem pracy - 4 godzin. Wyposażony w wyświetlacz LCD na ekranie dotykowym umożliwiający podgląd oraz regulację parametrów trendy temperatur w czasie rzeczywistym. Możliwość obserwacji dziecka z 5 stron. Pełny dostęp do niemowlęcia z 4 stron: panel przedni i tylny: 1 duże drzwi lub 2 iluminatory. Dostęp od głowy poprzez 1 drzwi dwuskrzydłowe. Możliwość wysunięcia tacy od strony głowy- pozwala na łatwy dostęp do głowy dziecka. Możliwość wysunięcia dziecka przez przedni panel i zamianę kierunku ułożenia dziecka;
• platforma nośna pod inkubator z adapterem, przystosowana do montażu sprzętu;
• transporter elektryczny wielopoziomowy pod inkubator;
• platforma hydropneumatyczna z automatycznym doborem stopnia amortyzacji w zależności od obciążenia;
• butla aluminiowa 2,7 l;
• reduktor do tlenu;
• nawilżacz do respiratora wraz z przetwornicą;
• pompa infuzyjna;
• stacja dokująca do karetki na 2 pompy;
• respirator noworodkowo transportowy z kompresorem + uchwyt;
• ssak akumulatorowo-sieciowy wraz z uchwytem;
• słój ssakowy na wkłady jednorazowe;
• kardiomonitor z uchwytem karetkowym do monitora.

Karetka neonatologiczna typu „N” zapewni:
• bezpieczeństwo zdrowotne noworodków i  niemowląt podczas transportu;
• skrócenie czasu dotarcia do małych pacjentów potrzebujących pomocy;
• udzielenie kompleksowej pomocy medycznej w pierwszych minutach od nagłego zdarzenia zagrażającego życiu;
• poprawę efektywności leczenia dzieci w oddziałach intensywnej terapii;
• wzrost poziomu opieki neonatologicznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Podstawą funkcjonowania SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest działalność w systemie państwowego ratownictwa medycznego. Płockie Pogotowie pełni bardzo istotną rolę jako jedno z nielicznych świadczeniodawców na mazowieckim rynku medycznym w zakresie dysponowania transportem typu „N” do przewozu noworodków i niemowląt.
W miarę rozwoju w regionie mazowieckim sieci oddziałów intensywnej terapii dzieci i noworodków - rośnie liczba transportów dzieci w stanie zagrożenia życia.
Dziecko, które przedwcześnie przychodzi na świat ma o 50% mniejsze szanse na przeżycie lub na całkowite dojście do zdrowia, jeśli rodzi się w szpitalu, gdzie brakuje specjalistycznej opieki i odpowiedniego sprzętu. Wymaga wówczas transportu do szpitala o wyższej referencyjności, oddalonego nawet o 300–400 km. Tutaj każda sekunda ma znaczenie i decyduje o jego dalszych losach. Karetka okazuje się czymś na wagę życia.
Transport chorych noworodków pomiędzy szpitalami możliwy jest tylko w karetce typu „N”.
Od zwykłej karetki różni się ona przede wszystkim wyposażeniem (posiada inkubator transportowy, respirator, kardiomonitor) oraz załogą medyczną (jeździ w niej zespół złożony z lekarza neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej oraz kierowcy ratownika). Szybkość i niezawodność transportu ma ogromne znaczenie – gdy się opóźni lub zawiedzie sprzęt, maluch może borykać się z konsekwencjami i wymagać rehabilitacji przez całe życie. Toteż nowoczesna karetka dla małych pacjentów jest niezbędnym środkiem transportowym. Transport medyczny dzieci w stanie zagrożenia życia, w szczególności noworodków i niemowląt, to istotny element kompleksowego postępowania terapeutycznego.
Stacjonująca obecnie w Płocku „N-ka” jest jedną z zaledwie pięciu na całym Mazowszu. Rocznie realizuje ponad 150 wyjazdów do najmłodszych pacjentów, z których większość jest w stanie zagrożenia życia, z ciężkimi schorzeniami oddechowo-krążeniowymi, wymagającymi natychmiastowego transportu i specjalistycznego leczenia.
W 2018 r. i 2020 r. płocka „N-ka” brała udział w poważnych kolizjach drogowych – na szczęście udało się naprawić zarówno sam ambulans, jak i znajdujący się w nim inkubator. Niestety po pięciu latach użytkowania karetka jest już w znacznym stopniu wyeksploatowana. Przebieg pojazdu, częste naprawy i serwisowanie sprawiły, że konieczny jest zakup nowej „N-ki”.

Adresaci projektu

Najmłodsi pacjenci (wcześniaki, noworodki, niemowlęta do 5 kg) SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, która swoim działaniem obejmuje powiaty: płocki ziemski, gostyniński, sierpecki, grodzki-miasta Płock, ciechanowski, płoński, mławski, nowodworski, żuromiński, sochaczewski, tj. rejon operacyjny 14-03.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Ambulans neonatologiczny typu "N"450 000 zł
2Wyposażenie ambulansu neonatologicznego typu "N"550 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku karetki neonatologicznej typu „N" wraz z wyposażeniem do przewozu noworodków i niemowląt.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).