Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 102

102. "Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu


Lokalizacja

nr działki : 54/12

Skrócony opis

Projekt polega na modernizacji własnego ujęcia wody pitnej i budynku hydroforni przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu w celu zwiększenia wydajności, ciśnienia wody p.poż i zapewnieniu właściwej jakości fizyko-chemicznej.

Opis projektu

Przedmiotem realizacji projektu „Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu” jest wymiana przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń do filtracji  oraz magazynowania wody pitnej. Obecna studnia podstawowa zabezpiecza potrzeby socjalnobytowe i p/poż szpitala lecz nie była modernizowana od roku 1981.  W trosce o zapewnienie jak najwyższych  warunków zdrowotnych i sanitarnych pacjentów hospitalizowanych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. wymiana ta jest jedną z priorytetowych dla placówki.
Głównym zadaniem ujęcia po przeprowadzonej modernizacji będzie:
* obniżenie zawartości żelaza w wodzie do wielkości 0,30 mg/dm3 i poniżej;
* dostarczenie uzdatnionej wody do istniejącej sieci wodociągowej w odpowiedniej ilości i pod stałym ciśnieniem.
Powyższa inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości wody, a także do dalszego rozwoju infrastruktury szpitalnej, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności obszaru Mazowsza.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzięki wykonaniu modernizacji ujęcia wody pitnej zostaną rozwiązane problemy min. z  wysoką zawartością związków organicznych; wskaźnikami  organoleptycznymi wody, czyniącej jej jakość akceptowalną przez potencjalnego konsumenta;
wysoką zawartością manganu; uzyskaniem stabilnych parametrów wody czystej.

Adresaci projektu

Pacjenci szpitala oraz inni potrzebujący znajdujący się na obszarze Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Układ sprężonego powietrza - sprężarka spiralna bezolejowa o wydajności 36 m3/h wraz z osprzętem55 350 zł
2Dmuchawa o mocy 7,5kW Q=250m3/h, spręż 500 mbar z osprzętem (tłumik, zawór zwrotny, zawór przeciażeniowy)23 370 zł
3Mieszacz rurowy wyk. stal nierdzewna9 840 zł
4Aerator D=2000, poj. 7,0 m3, z osprzętem (odpowietrznik automatyczny)47 970 zł
5Filtr ze złożem katalityczno-kwarcowe, przepustnice ster. pneumatycznie (średnica 1800mm)344 400 zł
6Zestaw dozujący podchloryn4 305 zł
7Pompa płuczna o mocy 11kW, Qpł.= 137 m3/h , Hpł.= 17 m słw20 910 zł
8Rozdzielnia technologiczna (zasilanie i zabezpieczanie urządzeń technologicznych) 172 200 zł
9Zestaw pompowy II stopnia 100 860 zł
10Montaż suw (wewnątrz budynku) : PVC-U przy filtrach , PP za zestawem pomopwym 135 300 zł
11Przepływomierze elektromagnetyczne : woda surowa, woda uzdatniona, woda płuczna i woda na sieć39 360 zł
12Układ przepustnic elektrycznych do p. poż.14 760 zł
13Uruchomienie i szkolenie7 995 zł
Łącznie: 976 620 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).