Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 100

100. Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy


Lokalizacja

00-685 Warszawa (siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie)  Warszawa, Poznańska 22 róg Hożej 56, nr działki 149, ambulanse będą wykorzystywane na na terenie m.st. Warszawy    

Skrócony opis

Ambulanse  wraz z nowoczesnym wyposażeniem medycznym są niezbędnym elementem w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Zakup ambulansów pozwoli na sprawniejsze i szybsze niesienie pierwszej pomocy mieszkańcom Warszawy  

Opis projektu

Aby skutecznie udzielać pomocy mieszkańcom Warszawy, których stan niekiedy zagraża utratą życia lub zdrowia, niezbędne jest zapewnienie transportu nowoczesnym, odpowiednio wyposażonym ambulansem. Nowoczesny ambulans wraz z profesjonalnym zespołem ratownictwa medycznego to szybka i profesjonalna pomoc medyczna w warunkach przedszpitalnych. Ambulanse będą wykorzystywane  w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i będą udzielały pomocy mieszkańcom Warszawy po zgłoszeniu wezwania na numer alarmowy 999 i 112.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jeden ambulans medyczny udziela pomocy średnio  8 razy na dobę bez względu na porę dnia czy roku, niejednokrotnie w trudnych warunkach. Panująca na całym świecie pandemia Covid -19 spowodowała że zespoły ratownictwa medycznego realizują dwa razy więcej wyjazdów do osób potrzebujących pomocy. W związku z tym ambulanse i sprzęt medyczny będący na ich wyposażeniu są jeszcze bardziej eksploatowane i wymagają częstszej wymiany. Podstawą sprawnego i szybkiego działania w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego jest sprawny, szybki i nowoczesny ambulans medyczny. Nowe ambulanse pozwolą na podniesienie jakości świadczonych usług mieszkańcom Warszawy, a także wpłyną na komfort i bezpieczeństwo pracy personelu zespołów ratownictwa medycznego

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Warszawy potrzebujących szybkiej i sprawnej pomocy medycznej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy 1 000 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).