Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 98

98. Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów


zakup ambulansów

Lokalizacja

ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa (siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie: Warszawa, Poznańska 22 róg Hożej 56 nr działki 149, a ambulanse wykorzystywane będą na terenie Mazowsza, głównie w rejonie Warszawy i powiatów ościennych).

Skrócony opis

Ambulanse medyczne z wyposażeniem są niezbędnym narzędziem do ratowania zdrowia i życia ludzkiego w nagłych przypadkach. Zakup 2 ambulansów poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Mazowsza, pozwoli na sprawniejsze i szybsze udzielenie pomocy medycznej u pacjenta. Wykorzystywane te ambulanse będą w Państwowym Ratownictwie Medycznym i dysponowane po wezwaniu na numery alarmowe 999 i 112.

Opis projektu

Ambulanse medyczne z nowoczesnym wyposażeniem w  sprzęt medyczny pozwolą skutecznie i szybko nieść pomoc pacjentom w stanach zagrożenia życia  i zdrowia. Rozlokowanie tych ambulansów i ich sprawność techniczna wraz z profesjonalnym Zespołem Ratownictwa Medycznego pozwoli na podniesienie standardów udzielania świadczeń ratownictwa medycznego. Rocznie na terenie Mazowsza wykonywanych jest ponad 400.000 interwencji ratownictwa medycznego. Sprzęt wykorzystywany dotychczas jest mocno eksploatowany. Nowe ambulanse pozwolą również na podniesienie jakości i komfortu w jakim udzielane są świadczenia medyczne pacjentom. Wyposażenie ambulansu w najnowocześniejszy sprzęt medyczny podniesie efektywność udzielanych świadczeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt zakłada zakup 2 ambulansów z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jeden Zespół Ratownictwa Medycznego udziela w ciągu doby pomocy średnio 8 pacjentom, a świadczenia udzielane są przez cały rok. To powoduje, że ambulanse są mocno eksploatowane i wykonują dużą liczbę przejazdów. Jakość i komfort dla pacjenta udzielanych świadczeń medycznych ulegnie podniesieniu. Nowe ambulanse to też ekologiczne środki napędu, ale i pewność jego bezawaryjnej i nieprzerwanej pracy. Kwestia jakości i niezawodności nabiera szczególnego znaczenia w obecnym obciążeniu pracą całej ochrony zdrowia w obliczu pandemii COVID-19.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców Mazowsza bez względu na wiek i miejsce ich zamieszkania i pracy - wszystkim mieszkańcom Województwa Mazowieckiego potrzebującym szybkiej pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia w warunkach przedszpitalnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1zakup 2 ambulansów z wyposażeniem1 000 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).