Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 88

88. Muzyczna scena Otwocka i Wołomina (WiO muzyko WiO)


Lokalizacja

Otwock i Wołomin

Skrócony opis

Projekt jest działaniem mającym na celu prezentacje dorobku polskiej kultury muzycznej połączonej z prezentacją twórców i odtwórców muzyki z gatunku lirycznej poezji śpiewanej i ballad łatwych do zaśpiewania z dużym wkładem przekazywanej treści.

Opis projektu

Projekt - "Muzyczna scena Otwocka i Wołomina" jest działaniem jednorocznym mającym na celu prezentacje dorobku polskiej kultury połączonej z działaniem edukacyjnym przewidzianym do realizacji w 2023 roku.  Planowanych jest 16 koncertów- audycji muzycznych- współczesnych twórców i odtwórców połączonych z promocją polskiej kultury. Koncerty będą odbywały się w Otwocku  i w Wołominie w dwóch cyklach:
• wiosennym (luty- czerwiec 2023) 10 koncertów  
• jesiennym  (wrzesień- listopad 2023) 6 koncertów.
Koncerty będą promowały polskich artystów w dwóch środowiskach podwarszawskich w celu pokazania innego rodzaju muzyki  różnej od disco polo, rapu lub techno.
Każdy z występujących artystów pozostawi do dyspozycji organizatorów nagrania dwóch utworów. Elektroniczna wersja utworów będzie przekazana łącznie z prawami autorskimi w celu wydania po zakończeniu cyklu płyt  opisujących to wydarzenie - łącznie 32 utwory (16 utworów prezentowanych w Wołominie i 16 utworów prezentowanych w Otwocku).
Każdy wykonawca przekaże na rzecz organizatora prawa autorskie  do wersji piosenek wykonywanej w czasie koncertów. Teksty wykonywanych piosenek zostaną umieszczone w internecie z możliwością ich pobrania przy zachowaniu praw autorskich.
Z każdego koncertu będzie prowadzona  transmisja online za pośrednictwem strony internetowej co pozwoli na propagowanie wydarzenia do bardzo szerokiej liczby odbiorców. Filmy z koncertów będą po odpowiednim obróbce podstawą do zmontowania jednolitego materiału opisującego wydarzenie.
Jesteśmy przekonani że dzięki takim działaniom będziemy mogli nauczyć się śpiewać  piosenki zaproponowane przez artystów i staną się one repertuarem na spotkania towarzyskie.
Wszystkie koncerty będą bezpłatne co pozwoli na szeroki udział mieszkańców regionu.  
Każdy z koncertów nie będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dodatkowym elementem projektu powinna być integracja mieszkańców dwóch podwarszawskich powiatów o jakże odmiennym charakterze. Na swoje koncert organizatorzy będą zapraszać mieszkańców powiatów zarówno do osobistego uczestnictwa jak i uczestnictwa online. Jesteśmy przekonani, że do projektu włączą się samorządy powiatowe miejskie i gminne oraz instytucjonalne ośrodki kultury z powiatów i gmin co zwiększy oddziaływanie projektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Tworząc projekt wyszliśmy z założenia że jako środowiska mieszkańców powiatu otwockiego i wołomińskiego słabo znamy współczesną polską muzykę i jej wykonawców.
Projekt ma popularyzować polską kulturę muzycznej. Popularyzowanie muzyki proponowanej przez wykonawców jest kształtowania gustu muzycznego jak i tworzenie nowych wartości kulturowych. Proponowane przez media i programy nauczania w szkołach utwory muzyczne są częstokroć przez ludzi nieznane, a najbardziej popularną formą śpiewania jest murmurando gdyż wszyscy nie znamy tekstów. Projekt poprzez koncerty,  udostępnianie tekstów i linii melodycznej ma doprowadzić do powszechnego śpiewania. Mamy nadzieje, że wpłynie pozytywnie na rozwój ogólnego poziomu kulturalnego społeczeństwa.
Pozostałość po projekcie stanie się skarbnicą wiedzy o muzyce i wykonawcach, a zapis wideo będzie wartością nieprzemijającą. Jesteśmy przekonani, że w czasie domowych czy środowiskowych imprez śpiewanie stanie się normą z uwagi na poznane teksty i melodie. Nie ma ludzi nie potrafiących śpiewać, są tylko tacy co ni znają tekstów ani melodii.

Adresaci projektu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego bez określonej grupy wiekowej. Szczególnie jest adresowany do mieszkańców dwóch powiatów. Otwockiego i Wołomińskiego. Oczywiście bliskość Warszawy powoduje że jako uczestników projektu chętnie będziemy widzieć mieszkańców stolicy i powiatów ościennych.
Specyfika projektu wychodzi poza granice określonych miast czy województw z uwagi na umieszczenie efektów projektu w sieci Internet, co zdecydowanie wpłynie na popularyzację wydarzenia i dlatego też projekt stanie się dostępny dla mieszkańców nie tylko województwa mazowieckiego .
Umiejscowienie projektu w Otwocku i Wołominie nie jest przypadkowe. We wspomnianych  Miastach organizuje się imprezy muzyczne dla swoich środowisk popularyzując różne style i różne gatunki muzyki. Dlatego proponując tym środowiskom kolejnych wydarzeń muzycznych na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Promocja i reklama wydarzenia, 15 000 zł
2Realizacja materiałów audio i wideo 24 000 zł
3Transmisje on-line na kanale Yutube, FB lub innym kanale 3 000 zł
4Koszty księgowości ( 500 zł * 10 mc) 5 000 zł
5Bezpieczeństwo w trakcie koncertów plenerowych -wynajęcie ochrony 8 000 zł
6Drobny Catering dla wykonawców i obsługi i widzów w czasie koncertów 800 zł na każdy koncert 12 800 zł
7Konferansjer (16 koncertów *- 300 zł)4 800 zł
8Wynagrodzenie dla artystów ( 16 koncertów x 6 000 zł )96 000 zł
Łącznie: 168 600 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Muzyczna scena Otwocka i Wołomina (WiO muzyko WiO)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).