Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 86

86. Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi.


Lokalizacja

Radom ul. Krychnowicka 1 nr działki 2/41, Obręb Krychnowice 0180

Skrócony opis

Przebudowa drogi oraz chodników z miejscami parkingowymi na działce nr 2/41 przy ulicy Krychnowickiej 1 w Radomiu.

Opis projektu

W ramach zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, należy wykonać dokumentację projektowo- kosztorysową z nadzorem inwestorskim na przebudowę i remont drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi na działce nr 2/41 przy ulicy Krychnowickiej 1 w Radomiu. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z asfaltu lub kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych. Miejsca parkingowe z nawierzchnią z kostki brukowej lub płyt betonowych ażurowych na podbudowie z kruszyw mineralnych. Chodniki wykonane zostaną z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszyw mineralnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Istniejąca droga z nawierzchnią betonową oraz chodniki z płyt chodnikowych betonowych wykonane zostały w latach 60 ubiegłego stulecia i pomimo częstych napraw są w bardzo złym stanie technicznym. Remont należy wykonać w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pieszych (zdarzały się przypadki potknięć i złamań) jak i poruszających się drogą aut, które mają problemy z wymijaniem się przez zły stan nawierzchni (dziury i wyrwy w nawierzchni ). Droga ta jest jedyną drogą dojazdową do Wspólnot Mieszkaniowych 1, 2, 3 i 4, a także do 34 garaży i "poletka rehabilitacyjnego" oraz dojazdu dla pojazdów Służb Ratowniczych do wymienionych obiektów.

Adresaci projektu

Mieszkańcy wspólnot 1, 2, 3 i 4 w których około 65% jest w wieku senioralnym.
Dla pacjentów SAMODZIELNEGO WOJEWÓDZKIEGO PUBLICZNEGO ZESPÓŁU ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym Radomiu ul. Krychnowicka 1, korzystających z poletka rehabilitacyjnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wykonanie prac budowlanych, projektowych z nadzorem inwestorskim950 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).