Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 84

84. Zręczne Asy - zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie subregionu radomskiego trzech turniejów piłki ręcznej oraz promocja zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia.


Lokalizacja

Zespół Szkół Rolniczo- Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu  ul. Sienkiewicza 17, 26-700 Zwoleń
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Tczowie im. Jana Pawła II, 26-706 Tczów
Radom lub Kozienice (informacja w terminie późniejszym)

Skrócony opis

Zręczne Asy - zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja  trzech turniejów piłki ręcznej oraz popularyzacja zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia. W ramach projektu oprócz organizowanych turniejów sportowych, w celu jego popularyzacji będą organizowane Lekcje z Mistrzem - np. Patryk Kuchczyński - wicemistrz świata w piłce ręcznej, wielokrotny reprezentant Polski.

Opis projektu

Klub Sportowy Orlęta Zwoleń planuje w ramach realizacji projekt zorganizowanie trzech turniejów piłki ręcznej - dziewcząt i chłopców o zasięgu regionalnym - subregion radomski z dopuszczeniem do udziału zespołów  z  całego Mazowsza . W każdym turnieju udział wezmą minimum 6 drużyn. Turnieje zostaną rozegrane zgodnie z wymogami Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej.
Celem projektu jest zapoznanie jego uczestników z dyscypliną sportu - piłką ręczną oraz stopniowe podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży, krzewienie zasad fair play. Kolejnym naszym założeniem jest umożliwienie dostępu do aktywności fizycznej jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży - wzbudzenie zainteresowania i pasję do sportu. Projekt będzie  służył wypracowaniu trwałych nawyków prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego jego uczestników.
W ramach projektu, w celu jego popularyzacji dzieci i młodzież będą miały okazję uczestniczenia w "Lekcjach z Mistrzem" - np. Patryk Kuchczyński - medalista Mistrzostw Świata, wybierani jako najlepsi zawodnicy Mistrzostw, wielokrotni reprezentanci Polski oraz Medaliści Mistrzostw Polski oraz zdobywcy Pucharu Polski.
Projekt będzie realizowany na terenie subregionu radomskiego i będzie adresowany do dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich.
Turnieje będą się odbywały na obiektach (hala sportowa/ boisko typu orlik) przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu, Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, a także w Radomiu lub Kozienicach.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ponad dwuletni okres pandemii wirusa Covid-19 w negatywny sposób wpłynął na psychikę i rozwój fizyczny młodych ludzi. Ograniczony kontakt z grupą rówieśniczą, lekcje on-line sprawiły, że u dzieci i młodzieży wystąpił znaczny deficyt umiejętności społecznych. Trwająca pandemia niewspółmiernie dotknęła ludzi młodych, którzy odczuwają negatywne i długotrwałe skutki dla swojej sytuacji ekonomicznej i zdrowotnej, a także utratę możliwości kształcenia oraz uprawiania sportu. Między innymi z tego powodu pragniemy zorganizować projekt. dzięki któremu jego adresaci będą mogli spotykać się, rywalizować, rozwijać się nie tylko sportowo. Realizacja projektu pod nazwą "Zręczne Asy" wpłynie na  organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozbudzi w nich nowe pasje i zainteresowania a przede wszystkim chęć do aktywnego trybu życia odciągając od komputerów, smartfonów i telewizorów. Pokaże nowe możliwości rozwoju osobistego i poszukiwania sukcesów w sporcie jakim jest piłka ręczna. Poprzez współpracę z wykwalifikowaną kadrą trenerską dzieci i młodzież otrzymają prawidłowe wzorce i motywację do działania oraz wszechstronnego rozwoju intelektualnego. Udział w projekcie będzie uczył młodych ludzi współpracy w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu/celu. Piłka ręczna w subregionie radomskim cieszy się dużym zainteresowaniem. Dodatkowe efekty przyniesie poparcie działań profilaktycznych przez sportowych idoli, którzy przeprowadzą w czasie turniejów zajęcia pod nazwą "Lekcje z Mistrzem". Spotkania tego typu dają szczególną motywację młodzieży z uwagi na możliwość obcowania "Twarzą w twarz" ze sportowcami znanymi z telewizji, z ludźmi, którzy pomimo tego, że pochodzili z niewielkich miejscowości dzięki treningom osiągnęli sukces.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy Mazowsza, w szczególności mieszkańcy subregionu radomskiego, dzieci i młodzież szkolna w przedziale wiekowym 9-16 lat. Projekt skierowany jest także do dzieci z niepełnosprawnościami. W projekcie uczestniczyć będzie ponad 250 osób.  W "Lekcjach z Mistrzem" planujemy udział około 200 uczestników.  Są to odbiorcy bezpośredni. Natomiast odbiorcami pośrednimi są osoby dorosłe: rodzice/opiekunowie/nauczycie/trenerzy/kibice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja cyklu trzech Turniejów piłki ręcznej z profesjonalną opieką sędziowską, medyczną, techniczną, promocyjną, wyżywieniem dla uczestników, atrakcyjnymi nagrodami oraz wynajęciem hali60 000 zł
2Obsługa administracyjna, promocja, księgowość5 000 zł
Łącznie: 65 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zręczne Asy - zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie subregionu radomskiego trzech turniejów piłki ręcznej oraz promocja zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).