Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 83

83. Stres egzaminacyjny – jak go pokonać? Szkolenie dla osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy.


Lokalizacja

nieinwestycyjny

Skrócony opis

Celem projektu jest przeprowadzanie szkoleń edukacyjnych dla 300 kandydatów na kierowców w zakresie dobrego przygotowania się do udziału w egzaminie na prawo jazdy, jak również minimalizacji - ograniczenia stresu przedegzaminacyjnego

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzanie jednodniowych szkoleń edukacyjnych dla 300 kandydatów na kierowców pozwalające ograniczyć stres przed i w trakcie egzaminu na prawo jazdy. Szkolenie będzie się składać z części teoretycznej. Maksymalna liczba osób w grupie 15.
Zajęcia teoretyczne (3godz.) –prowadzone przez psychologa dotyczyć będą zrozumienia istoty stresu. Będą obejmować następujące zagadnienia: czym jest stres, jakie są jego źródła, objawy, fazy. Poruszane będą również istotne informacje dotyczące autoprezentacji i asertywności. Kandydaci zdobędą wiedzę z zarządzania czasem oraz efektywnej organizacji pracy własnej w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych decyzji w czasie egzaminu. W tej części szkolenia dowiedzą się również jak zwiększyć motywację wewnętrzną, wiarę we własne możliwości oraz zdobędą informację na temat sposobów i form niwelowania stresu przedegzaminacyjnego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Egzamin na prawo jazdy jest ważnym, a zarazem trudnym wydarzeniem w życiu człowieka. Stres na egzaminie wbrew pozorom nie jest taki prosty, jakby nam się wydawało. Zwyczajnie myślimy „stresuje się bo mam egzamin”, musimy się zastanowić czym jest stres i co na ten stres się składa. W trakcie stresującej sytuacji, jaką jest niewątpliwie egzamin na prawo jazdy, przyszli kierowcy zaczynają odczuwać panikę, pustkę w głowie, a ciało zaczyna drżeć, pocą się ręce i odczuwają inne objawy. Dla wielu ze zdających egzamin  praktyczny jest jednym z pierwszych egzaminów umiejętności praktycznych, ale też wiedzy teoretycznej, która jest używana w tym przypadku w sposób bardziej praktyczny. Taka hybryda. Osoba egzaminowana  jest oceniana z tego co potrafi zrobić manualnie, ale też czy ma do tego odpowiednią wiedzę, która jest używana w tym przypadku podprogowo. Egzaminator patrzy na ręce, ocenia ruchy i zachowanie w stosunku do innych na drodze, ale też ocenia z przepisów, które każdy zdający zna i uzyskał wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego. Wprawdzie zdany egzamin teoretyczny potwierdził wiedzę kursanta z zakresu Prawa o Ruchu Drogowym, ale nie sprawdził, czy kursant będzie umiał go używać w praktyce. To właśnie oceniane jest na egzaminie praktycznym. Zdarza się, że banalne błędy podczas egzaminu na prawo jazdy opóźniają wydanie upragnionego dokumentu. Wiąże się z tym ogromny stres osoby zdającej. Udział w szkoleniu będzie miał na celu oswojenie uczestników- kandydatów na kierowców z budynkiem, salami egzaminacyjnymi, placem manewrowym, pojazdami oraz procedurą krok po kroku, minimalizując tym samym zjawisko strachu przed nieznanym. Każdy uczestnik zdobędzie wiedzę na temat sposobu niwelowania stresu przedegzaminacyjnego, efektywnego zarządzania czasem, organizacji własnej pracy w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych przez siebie działań –decyzji podczas egzaminu na prawo jazdy. Zdobyte umiejętności mogą realnie przełożyć się na podejście do egzaminu, a tym samym mieś wpływ na jego wynik.

Adresaci projektu

Adresatami projektu jest grupa 300 mieszkańców Województwa Mazowieckiego, którzy w przyszłości planują zostać kierowcami

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajem sali szkoleniowej15 000 zł
2Zajęcia edukacyjne (3h*20 grup)60 000 zł
3Serwis kawowy4 000 zł
4Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w szkoleniu, art. biurowe)3 000 zł
Łącznie: 82 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Stres egzaminacyjny – jak go pokonać? Szkolenie dla osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).