Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 77

77. VeloMazovia Zachód - rowerowy szlak zachodniego Mazowsza


Lokalizacja

SZLAK GŁÓWNY:
Żochowo - Śniechy - Ligówko - Ligowo - Nowe Malanowo - Stare Malanowo - Mochowo - Bożewo - Łukoszyn - Karwosieki Noskowice - Bądkowo Podlasie - Janoszyce - Brudzeński Park Krajobrazowy - Brudzeń Duży - Brudzeń Mały - Gorzechowo - Rokicie - Uniejowo - Murzynowo - Biskupice - Maszewo - Płock - Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno - Wykowo - Słupno - Łagiewniki - Borowice - Nowe Miszewo - Miszewo Murowane - Niesłuchowo - Kępa Polska - Zakrzewo - Podgórze Parcele - Podgórze - Rakowo - Drwały - Ciućkowo - Rębowo - Wyszogród - Kamion - Witkowice - Brochów - Malanowo - Konary - Plecewice - Sochaczew - Żuków - Grodków - Sochaczew - Czerwonka Parcel - Czyste - Czerwonka Wieś - Kożuszki Parcel - Zosin - Feliksów - Nowe Mostki - Żelazowa Wola - Dzięglewo - Mokas - Budki Żelazowskie - Kirsztajnów - Pinkas - Obszar Ochrony Ścisłej Przyćmień - Łazy - Grabnik - Granica - Obszar Ochrony Ścisłej Granica - Józefów - Kampinos - Podkampinos - Pawłowice - Maszna - Paprotnia - Teresin PKP (Niepokalanów)

ŁĄCZNIK:
Modlin PKP - Modlin - Zakroczym - Henrysin - Trębki Stare - Trębki Nowe - Wygoda Smoszewska - Smoszewo - Wólka Przybojewska - Miączynek - Chociszewo - Wilkowuje - Sielec - Czerwińsk n. Wisłą - Stobiecin - Gawarzec - Wiązówka - Chmielowo - Wyszogród

Skrócony opis

ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY 230 km szlaku VeloMazovia - Zachód. Szlak będzie przebiegał na zachodnim obszarze województwa mazowieckiego. Po drodze Brudzeński Park Krajobrazowy, Płock, Wyszogród, Zakroczym, Twierdza Modlin, Brochów, Sochaczew, Żelazowa Wola, Kampinoski Park Narodowy, Niepokalanów i wiele innych ciekawych miejsc. Będzie to atrakcyjny produkt turystyki rowerowej.

Opis projektu

ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK
Szlak „VeloMazovia - Zachód” będzie przebiegał na zachodnim obszarze województwa mazowieckiego. Będzie to atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości produkt turystyki rowerowej. Pobudzi on turystów kolarskich do zwiedzania, a lokalne społeczności do tworzenia ofert dla turystów. Trasa będzie przebiegała blisko linii i węzłów kolejowych, po to by łatwo można było do trasy dojechać i z niej wrócić, także przy formule wycieczek jednodniowych. Szlak funkcjonować będzie w oparciu o istniejącą sieć dróg asfaltowych i gruntowych oraz ścieżek rowerowych, ale – ze względów bezpieczeństwa – w jak najmniejszym stopniu przy wykorzystaniu dróg wojewódzkich i krajowych, tylko tam, gdzie nie ma możliwości innego poprowadzenia. Na obecnym etapie szlak został już spenetrowany i stworzona została tabela, w której z dokładnością do 0,01 km określono położenie wszystkich znaków R-4 i R-4b, które stanowić będą oznakowanie trasy. Powstał także ślad .gpx. Na przebieg szlaku pozyskano zgody od władz gminnych, nadleśnictw, zarządów dróg powiatowych. Ewentualne tworzenie projektów organizacji ruchu będzie elementem tego zadania.

TRASA MA PRAWIE 230 KM
Szlak VeloMazovia - Zachód, rowerowy szlak zachodniej części województwa mazowieckiego połączy wszystkie obiekty z Kanonu Krajoznawczego Polski położone na terenie zachodniego Mazowsza oraz szereg punktów z Kanonu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego. Łączna długość szlaku VeloMazovia - Zachód ma wynieść prawie 230 km na trasie głównej Żochowo - Teresin PKP (Niepokalanów) i na łączniku Wyszogród - Modlin PKP.
Inspiracją do utworzenia tego szlaku jest szlak GreenVelo, rowerowy szlak Polski Wschodniej, który nitką ponad 2000 km połączył najważniejsze obiekty krajoznawcze na terenie pięciu wschodnich województw.
Woj. mazowieckie ma na tyle ciekawy potencjał krajoznawczy i turystyczny, że udostępnienie turystom takiego szlaku stanie się jedną z jego największych atrakcji dla rowerzystów.
VeloMazovia Zachód będzie wyposażone w drogowskazy kilometrażowe.

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY KRAJOZNAWCZE NA SZLAKU VELOMAZOVIA ZACHÓD:
1. Bożewo – kościół w stylu gotyku nadwiślańskiego
2. Brudzeński Park Krajobrazowy
3.     Rokicie, kościół romańsko-renesansowy
4.     Murzynowo, izba muzealna
5. Płock - Muzeum Mazowieckie, katedra Wniebowzięcia NMP z XII w. wielokrotnie przebudowywana, kościół farny św. Bartłomieja z 1356 r. kilkakrotnie przebudowywany, zespół katedralno-klasztorny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, dom „Pod Trąbami” z XV w. kilkakrotnie przebudowywany, zamek książąt mazowieckich, Muz. Diecezjalne, dawna kolegiata św. Michała („Małachowianka”), budynek kanoników katedralnych z 1445 (Pl. Narutowicza 8) – ob. siedziba Tow. Nauk. Płockiego, baszta obronna z poł. XIV w., ratusz z 1824-27, stary cmentarz przy Al. Kobylińskiego, Miejski Ogród Zoologiczny, cmentarz wojenny
6. Miszewo Murowane – kościół gotycko-barokowy
7.     Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły
8.     Kępa Polska, kościół późnobarokowy z XVIII w.
9.     Zakrzewo Kościelne, kościół drewniany z XVII w.
10.   Rębowo, kościół drewniany z XVI w.
11. Wyszogród – kościół par. późnobarokowy z 1779 – 1786 r., kościół franciszkanów późnogotycko-barokowy z klasztorem, Muzeum Wisły, góra zamkowa
12. Brochów k. Sochaczewa – kościół obronny z XVI w. (miejsce chrztu Fryderyka Chopina)
13. Sochaczew – Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą – ratusz, ruiny zamku książąt mazowieckich z przeł. XIV-XV w., cmentarz żydowski, Muzeum Kolei Wąskotorowej, cm. wojenny z mogiłami ok. 3700 żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r. (Trojanów)
14. Żelazowa Wola – dom F. Chopina – muzeum i park
15. Kampinoski Park Narodowy – Granica (rezerwat „Granica”, Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny, cmentarz wojenny żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939);  
16. Kampinos (kościół drewniany barokowy z XVIII w.)
17. Niepokalanów k. Błonia – zespół klasztorny
18.   Teresin PKP

NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY NA ŁĄCZNIKU:
1. Wyszogród
2. Czerwińsk - bazylika romańska z I poł. XII w., klasztor z 1328 r. (wielokrotnie przebudowywany), dzwonnica z 1497 r., cmentarz z dzwonnicą z 1839 r., mogiłami żołnierzy polskich poległych w 1939 r. i zbiorową mogiłą 85 osób zamordowanych przez hitlerowców 16.01.1945 r. w Płońsku, liczne domy drewniane z XIX i pocz. XX w.
3. Zakroczym – kościół gotycko-renesansowy z XVI-XVII w., kościół i klasztor kapucynów barokowy z poł. XVIII w., grodzisko wczesnośredniowieczne, fort nr 1 twierdzy modlińskiej, cmentarz z mogiłami ok. 600 żołnierzy polskich poległych w 1939 oraz groby pomordowanych przez hitlerowców w 1944
4. Nowy Dwór Mazowiecki – Twierdza Modlin
5. Modlin PKP

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Co nam da VeloMazovia Zachód?
- pobudzi turystów rowerowych do działania, będzie wiadomo, gdzie i kiedy rozwija się turystyczny potencjał zachodniego Mazowsza w odniesieniu do turystów rowerowych,
- stworzy nowy, atrakcyjny i konkurencyjny produkt turystyczny dla zachodniego Mazowsza,
- zwiększy liczbę turystów rowerowych i pobudzi inwestycje turystyczne na obszarze zachodniego Mazowsza,
- zachęci mieszkańców do inicjatyw biznesowych opartych o potencjał obszaru zachodniego Mazowsza dla rozwoju turystyki rowerowej,
- zaktywizuje społeczność mieszkańców zachodniego Mazowsza i wykreuje silne poczucia identyfikacji z regionem,
- skutecznie podniesie konkurencyjność oferty turystycznej i inwestycyjnej regionu zachodniego Mazowsza.

Polska określana jest (za raportem „The European Cycle Route Network EuroVelo”) jako kraj o niskim udziale turystyki rowerowej w ogólnej liczbie wyjazdów turystycznych (ok. 0,5% ogółu wyjazdów). Symulacje wykonane w cytowanym raporcie określają roczną wielkość wewnętrznego rynku turystyki rowerowej na 25 mln rowerowych podróży jednodniowych oraz 300 000 rowerowych podróży wielodniowych (ok. trzykrotnie mniej w przypadku wyjazdów jednodniowych oraz dwukrotnie mniej, jeśli chodzi o podróże wielodniowe, niż w czterokrotnie mniejszej Austrii, a także trzydziestokrotnie mniej w przypadku podróży jednodniowych i dziewiętnastokrotnie mniej, gdy chodzi o podróże wielodniowe, niż w mających dwa razy więcej ludności Niemczech). Roczne wydatki turystów oraz wycieczkowiczów rowerowych w Polsce szacuje się na 500 mln EUR w porównaniu z 14,3 mld EUR w Niemczech i 1,5 mld EUR w Austrii. Te dane pokazują z jednej strony słabość i niewielki rozmiar polskiego rynku, ale z drugiej strony uwydatniają jego duży potencjał rozwojowy. Wielkość rynku turystyki rowerowej (wielodniowe wyjazdy turystyczne) ocenia się na 90 mln EUR rocznie.
Wielkość krajowego rynku turystyki rowerowej wg ECF stanowi około 1% ogółu europejskiego rynku turystyki rowerowej.

Szlak VeloMazovia Zachód ma na celu zmianę tej sytuacji na terenie zachodniego Mazowsza. Po pierwsze, szlak pobudzi turystykę rowerową, zarówno indywidualną, jak i rodzinną, jednodniową i wielodniową przy jednoczesnym zaprezentowaniu turystom najbardziej interesujących obiektów krajoznawczych zachodniej części województwa mazowieckiego. Po drugie, pobudzi lokalnych mieszkańców do tworzenia oferty turystycznej, zarówno noclegowej, jak i gastronomicznej dla turystów korzystających z trasy VeloMazovia Zachód. Projekt ma charakter rozwojowy, może być kontynuowany, jak i też rozwijany poprzez obudowywanie kolejnymi produktami, bądź projektowanie kolejnych nitek szlaku.

Docelowo VeloMazovia Zachód będzie szlakiem wyznakowanym przy pomocy metalowych tabliczek dowieszanych do istniejącej infrastruktury drogowej, a w przypadku ich braku montowanych na oddzielnych słupach. Szlak będzie dobrze połączony komunikacyjnie z liniami PKP, z których można wyruszyć na trasę. Przy projektowaniu szlaku pod uwagę brano elementy szczególnie istotne dla turystów rowerowych, czyli niskie natężenie ruchu pojazdów, dobre oznakowanie, różnorodność i urozmaicenie trasy rowerowej, dobra jakość nawierzchni i baza przyjazna rowerzystom.

Adresaci projektu

1. MIESZKAŃCY ZACHODNIEGO I CENTRALNEGO MAZOWSZA, KORZYSTAJĄCY Z ROWERU JAKO ŚRODKA REKREACJI
Ostatecznymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Warszawy i okolic oraz zachodniego Mazowsza aktywni fizycznie, korzystający z roweru jako środka rekreacji, wykorzystujący rower do turystyki, ale także turyści rowerowi odwiedzający Mazowsze. Szlak połączy kilka powiatów województwa. Udostępni dużą porcję wiedzy krajoznawczej o nim. Z uwagi na liczbę mieszkańców, istotnymi grupami docelowymi tego projektu będą turyści z Warszawy i aglomeracji warszawskiej, Płocka, Sierpca, Nowego Dworu Mazowieckiego, Wyszogrodu, Sochaczewa i innych miast, którzy będą mieli łatwy dostęp do szlaku ze względu na dobrą komunikację kolejową.

2. MIŁOŚNICY MAZOWIECKIEGO KRAJOZNAWSTWA
Z uwagi na fakt, że przy szlaku położonych jest ponad 100 obiektów krajoznawczych, także o krajowej i wojewódzkiej randze, ważnymi adresatami projektu będą miłośnicy krajoznawstwa. Dzięki szlakowi będzie można poznać atrakcje turystyczne zachodniego Mazowsza, te znane i mniej znane. Szlak ma szansę przyciągnąć turystów rowerowych z innych województw.

3. INWESTORZY I BIZNES
Projekt kierowany jest do inwestorów i biznesu zwłaszcza z obszaru hotelarstwa i gastronomii. VeloMazovia Zachód pobudzi i wykorzysta przedsiębiorczość mieszkańców. Co za tym idzie, wzrośnie konkurencyjność oferty turystycznej.

4. TURYSTYKA EDUKACYJNA
VeloMazovia Zachód z uwagi na dużą ilość atrakcji turystycznych umożliwia prowadzenie wycieczek po odcinkach szlaku z udziałem przewodników turystycznych, którzy przedstawią turystom historie i atrakcje mijanego terenu. Szczególnie ważną grupą będą wycieczki szkolne, które mogą zdobywać szlak fragmentami.

5. TURYŚCI KWALIFIKOWANI
Szlak może stać się kluczową atrakcją dla uczestników i organizatorów wielodniowych rajdów rowerowych.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1ryczałt - transport, diety - osobodni x 5220 800 zł
2przykręcanie tabliczek x 107932 370 zł
3wbijanie słupów x 9915 840 zł
4powierzchnie magazynowe x 33 690 zł
5plany organizacji ruchu x 1214 400 zł
6tabliczki R4 x 59833 099,30 zł
7tabliczki R4b x 16910 393,50 zł
8tabliczki R1 x 26110 593,99 zł
9tabliczki R4b z profilem R1 x 512 697,39 zł
10zamek do profilu R4/R4b x 7642 819,16 zł
11zamek do profilu R1 x 6242 302,56 zł
12taśma band-it x 152 675,25 zł
13band-it buckle178,35 zł
14słupki x 9917 047,80 zł
15tabliczka drogowskaza R4c x 1001 722 zł
16transport738 zł
17administracja 10%18 632,70 zł
Łącznie: 190 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
VeloMazovia Zachód - rowerowy szlak zachodniego Mazowsza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).