Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 75

75. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!


Lokalizacja

Projekt nie ma charakteru inwestycyjnego.

Skrócony opis

Projekt polega na organizacji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego "Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!". Wydarzenie, które odbędzie się w jednej z miejscowości Powiatu Grójeckiego, obfitować będzie w wiele atrakcji m.in. stoiska i prezentacje KGW, konkurs dla KGW, pokazy kulinarne i degustacje, występy kabaretowe I muzyczne z finałem tanecznym "na dechach".

Opis projektu

Powiat Grójecki to teren o bardzo dużym potencjale społecznym, czego przykładem jest 45 Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych na terenie powiatu. większość z nich to prężnie działające organizacje, które angażują się w życie społeczne oraz tworzą produkty i usługi lokalne, jakich wcześniej brakowało. Ich działania są ważnym elementem promocji i rozwoju turystyki w naszym regionie. Są one aktywnymi członkami Szlaku Jabłkowego w Największym Sadzie Europy, uczestniczą i wspierają społecznie organizację różnorodnych lokalnych działań dla mieszkańców.

FESTIWAL KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU GRÓJECKIEGO "NASZE NAJPIĘKNIEJSZE I NAJSMACZNIEJSZE!" to z jednej strony pomysł na prezentację działalności i kulinariów KGW (m.in. w formie konkursu z nagrodami dla wszystkich i degustacji) a z drugiej pomysł na wymianę doświadczeń, integrację i wzajemne poznawanie się. Całe przedsięwzięcie podzielone zostanie na kilka stref tj. strefę Kół, strefę dzieci i strefę sceniczną.

- STREFA KÓŁ - będzie to miejsce gdzie na własnych stoiskach zaprezentuje się 20 KGW (zakładamy, że taka liczba KGW weźmie aktywny udział w Festiwalu), prezentacja będzie w formie konkursu w którym oceniane będzie przygotowanie stoiska oraz dania przygotowane do degustacji (do przygotowania kulinariów degustacyjnych KGW otrzymają zakupione w ramach projektu produkty),
- STREFA DZIECI - będzie to miejsce z 4 darmowymi dmuchańcami oraz animatorami prowadzącymi gry i zabawy dla dzieci,
- STREFA SCENICZNA - będzie to scena z pełną techniką sceniczną (wraz z agregatem), dechy do tańca, na scenie prezentować się będą różni wykonawcy wg planu zaprezentowanego poniżej.

Festiwal będzie imprezą jednodniową zorganizowaną w miesiącach maj-wrzesień w godz. 12-22. Szczegółowy termin i miejsce zostanie uzgodnione z KGW oraz samorządami lub instytucjami dysponującymi odpowiednia przestrzenią do zorganizowania takiego projektu.

Wstępny plan Festiwalu:
- 12:00 - rozpoczęcie Festiwalu
- 12:30 - teatrzyk dla dzieci - spektakl 1
- 13:00 - występ magika
- 13:30 - teatrzyk dla dzieci - spektakl 2
- 14:00 - pokaz kulinarny (KGW wspólnie z kucharzem medialnym i blogerami kulinarnymi)
- 16:00 - prezentacja KGW
- 17:00 - koncert zespołu rockowo-popowego
- 18:30 - rozstrzygnięcie konkursu dla KGW
- 19:00 - koncert zespołu disco polo
- 20:00 - koncert zespołu coverowego grającego muzykę taneczną
- 22:00 - zakończenie Festiwalu

W ramach działań promocyjnych chcemy zaprojektować prostą identyfikację wizualną wraz z logotypem projektu, który będzie używany we wszystkich materiałach promocyjnych drukowanych oraz w mediach społecznościowych i portalach informacyjnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Grójeckiego stanowią obecnie ponad 80% aktywnie działających lokalnie organizacji społecznych. Energia oraz potencjał, jaki drzemie w tym środowisku jest ogromy, czego dowodem są liczne wyróżnienia oraz projekty przez nie realizowane. Np. Renata Klaus z KGW Goszczyn w 2021 r. została najaktywniejszą liderką obszarów wiejskich na Mazowszu! KGW Boglewice zdobyło kilka nagród za swoje lokalne potrawy w konkursach kulinarnych organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego! KGW Dębnowolanki aktywnie pozyskuje fundusze i realizuje projekty wspierające społeczność lokalną! KGW Na Obcasach z Lewiczyna nagrało ze znanym z mediów kucharzem Łukaszem Konikiem filmy promocyjne o wykorzystaniu jabłek grójeckich w kulinariach! Ponad 20 KGW aktywnie tworzy swoje autorskie potrawy i przetwory. Dowodem ich działań i zaangażowania jest liczne uczestnictwo w Dożynkach Powiatu Grójeckiego czy Światowym Dniu Jabłka organizowanym co roku we wrześniu w Warce.

Jest duża potrzeba wspólnych inicjatyw, spotkań, dzielenia się doświadczeniami, poznawania się... świadczą o tym działania jakie udało się już zorganizować np. Noworoczne Spotkanie KGW ze Starostą Grójeckim (2019) w którym wzięło udział ponad 170 osób z KGW, czy zorganizowane ostatnio (koniec 2021) wspólnie ze Stowarzyszeniem Boris i Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. Forum NGO's Powiatu Grójeckiego w którym udział wzięli przedstawiciele 23 KGW. Rozmawiając wielokrotnie z KGW przy okazji wspomnianych powyżej działań często powtarzane było hasło potrzeby pokazywania się zewnętrznej publiczności połączone z integracją i wspólną zabawą. Z drugiej strony bardzo wiele osób chętnie przychodzi na imprezy na których pojawiają się KGW ze swoimi smakołykami. Pojawiają się i korzystają, m.in. kupując lokalne produkty - świeże, zdrowe i smaczne. Połączenie tych dwóch elementów ma na celi organizacja Festiwalu.

Dodatkowo integracja, rozwój i wsparcie KGW stanowi klucz do uwolnienia kolejnej dużej porcji społecznej energii oraz rozwoju lokalnych produktów i usług turystycznych, a tym samym promocji regionu grójeckiego na całym Mazowszu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są głównie mieszkańcy Powiatu Grójeckiego z uwzględnieniem mieszkańców powiatów ościennych m.in. grodzkiego, kozienickiego, piaseczyńskiego, białobrzeskiego. Ze względu na charakter projektu można wyróżnić bardziej złożone grupy odbiorców:
- 45 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu grójeckiego, z czego zakładamy aktywny udział w Festiwalu 20 KGW, ok. 15 KGW będzie uczestniczyło biernie w Festiwalu,
- zaproszeni goście oraz blogerzy kulinarni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszty przygotowania terenu, wydzielenia stref, wynajęcia i rozstawienia barierek, opracowania i zamówienia tablic informacyjnych, wynajęcie toalety (8 szt.) w tym dla niepełnosprawnych6 500 zł
2Zakup produktów spożywczych dla 20 KGW do przygotowania produktów degustacyjnych (20 x 500zł)10 000 zł
3Zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów dla 20 KGW14 000 zł
4Wynajęcie 4 dmuchańców, wynajęcie 4 animatorów wraz ze sprzętem do prowadzenia gier i zabaw12 000 zł
5Wynajem sceny wraz z techniką (oświetlenie i nagłosnienie) i agregatem, wynajęcie parkietu tanecznego23 000 zł
6Wynagrodzenie dla występujących na scenie (teatrzyk z 2 spektaklami, magik, kucharz znany z programów kulinarnych, 4 blogerzy kulinarni, zespół rockowo-popowy, zespół disco polo, zespół coverowy grający muzykę do tańca (wraz z ZAIKS-em)75 000 zł
7Opracowanie identyfikacji wizualnej, projekty graficzne, wydruk materiałów promocyjnych (plakaty), zamówienie gadżetu promocyjnego w ilości 500 szt.10 000 zł
8Wynajęcie ochrony, zabezpieczenie medyczne6 000 zł
Łącznie: 156 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).