Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 65

65. Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem dla MEDITRANS OSTROŁĘKA


Lokalizacja

Ostrołęka, ul. Kościuszki 49

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup oraz dostawę 2 nowych ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem, dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu. Zakupione ambulanse będą wyposażone
m.in. w nosze, deski ortopedyczne, pulsoksymetr, plecaki ratunkowe.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup oraz dostawę 2 nowych ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem, dla MEDITRANS OSTROŁĘKA, które będą wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu. Zakupione ambulanse będą wyposażone
m.in. w nosze, deski ortopedyczne, pulsoksymetr, plecaki ratunkowe. W dobie pandemii wspieranie podmiotów leczniczych jest bardzo ważne, możliwość zakupu ambulansów ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pomoże zaoszczędzić środki własne Zakładu i przeznaczyć je na inne cele. Ambulanse są bardzo mocno eksploatowane, pokonują wiele kilometrów dojeżdżając do pacjentów oraz transportując ich do szpitali, dlatego tak istotne jest, żeby był to sprzęt najwyższej jakości i spełniający wszelkie wymagania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W dobie pandemii wspieranie podmiotów leczniczych jest bardzo ważne, możliwość zakupu ambulansów ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pomoże zaoszczędzić środki własne Zakładu i przeznaczyć je na inne cele. Ambulanse są bardzo mocno eksploatowane, pokonują wiele kilometrów dojeżdżając do pacjentów oraz transportując ich do szpitali, dlatego tak istotne jest, żeby był to sprzęt najwyższej jakości i spełniający wszelkie wymagania.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy rejonu operacyjnego obsługiwanego przez MEDITRANS OSTROŁĘKA oraz osoby w nim przebywające. Pomoc udzielana przez pogotowie ratunkowe dotyczy zarówno osób młodych i starszych, mieszkańców miast i wsi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem1 000 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).