Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 79

79. Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice


Lokalizacja

Gmina Stare Babice, Borzęcin Duży, ul. Warszawska, działki nr ew. 640/8

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację aktywnych przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach miejscowości Borzęcin Duży: ul. Warszawska (przy Kościele) oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Aktywne Przejście dla Pieszych składa się z czujników ruchu i znaków drogowych z lampami LED. Wszystkie te elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się pieszy.

Opis projektu

Aktywne przejścia dla pieszych informujące pulsacyjnie kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych a także zbliżającej się do strefy przejścia (czujniki ruchu). Proponowane miejsca montażu przejść to newralgiczne miejsca miejscowości Borzęcin Duży: ul. Warszawska  (przy Kościele) oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Aktywne przejście nie utrudnia płynnego ruchu.
Aktywne Przejście dla Pieszych składa się z czujników ruchu i znaków drogowych z lampami LED. Wszystkie te elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się pieszy. Dzięki temu kierowca odpowiednio wcześnie otrzymuje sygnał, że w rejonie pasów coś się dzieje.
Projekt obejmuje zamontowanie systemu dwóch Aktywnych Przejść dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym na ul. Warszawskiej przy Parafii Świętego Wincentego Ferreriusza oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

W skład projektu wchodzą:
⦁             czujniki ruchu pieszego oraz czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu;
⦁             uchwyty do montażu czujek;
⦁             szafa sterownicza ze stojakiem umieszczona do 20 m.b. od źródła zasilania 230V;
⦁             akumulator;
⦁             znaki D6 wraz z lampami ostrzegawczymi umieszczonymi nad znakiem w celu lepszej widoczności z większych odległości;

Termin realizacji

Realizacja projektu 05-01-2021 do 31-12-2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu ma służyć poprawie bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego przede wszystkim seniorów, dzieci i młodzieży oraz ich rodziców a także parafianom i pacjentów.
W wyniku realizacji projektu  zwiększy się  widoczność pieszego na przejściu - system pulsujących świateł informuje kierowcę o aktywności pieszego na przejściu gdy ten znajduje się w odległości 200 m od nadjeżdżającego auta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku złej widoczności, np. podczas opadów deszczu lub śniegu. To umożliwia kierowcy dostosowanie prędkości auta tak aby pieszy mógł bezpiecznie przejść  przez przejście. Koszt realizacji jest pięć razy tańszy niż montaż klasycznej sygnalizacji świetlnej. W porównaniu z klasyczną sygnalizacją świetlną nie każe czekać pieszemu na zmianę światła, co jednocześnie umożliwi utrzymanie płynnego ruchu samochodowego. Przejście  przy Kościele  charakteryzuje się wzmożonym ruchem uczestniczących w nabożeństwach, zwłaszcza w niedziele i święta czy, podczas pogrzebów; łączy kościół z leżącym po przeciwnej stronie parkingiem i przystankiem autobusowym. Przejście przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym jest szczególnie wykorzystywane w godzinach pracy szkoły a także poza przez uczestników zajęć pozalekcyjnych i uczestników  imprez sportowych  i rekreacyjnych organizowanych w weekendy. Obydwa przejścia dla pieszych służą również pacjentom pobliskiego ośrodka zdrowia i apteki.

Adresaci projektu

Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, parafianie, pacjenci ośrodka zdrowia, pasażerowie komunikacji publicznej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1dwa aktywne przejścia dla pieszych120 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).