Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 55

55. Mobilne VR studio


Lokalizacja

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26.

Numery działek: 203/9, 203/10, 203/11, 369/3, 369/4, 369/5

Skrócony opis

Warunkiem skutecznego uczenia się jest angażowanie w proces nauki jak największej ilości zmysłów. Gdy jeszcze dodatkowo dochodzą do tego emocje – sukces gwarantowany. Ostatnio najwięcej wrażeń dostarcza technologia rozszerzonej rzeczywistości, która niewątpliwie jest przyszłością edukacji. Pozwólmy zatem dzieciom i młodzieży rozwijać się wraz z rozwojem zaawansowanej technologii edukacyjnej.

Opis projektu

Bez wątpienia dzięki technologii nauka staje się bardziej atrakcyjna. Wykorzystywanie nowych technologii w edukacji może przynieść wiele korzyści. VR czyli wirtualna rzeczywistość to technologia, która pozwala na wyświetlanie trójwymiarowego obrazu w specjalnie do tego przeznaczonych goglach. Pozwala to na przeniesienie się do zupełnie innej rzeczywistości. Uczniowie, którzy są zaangażowani i zainteresowani tym, czego się uczą, lepiej przyswajają wiedzę. Technologia wspomaga i wyzwala chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, co jest bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym przyswajanie wiedzy. Różne jej formy mogą być wykorzystywane do eksperymentowania i poszukiwania najlepszych sposobów na utrwalanie zdobytych informacji. Lekcja staje się po prostu przyjemnością. To jest bardzo ważne, wiele dzieci w szkołach nie jest w stanie znaleźć swojej pasji tylko dlatego, że sposób przekazywania wiedzy jest dla nich nieatrakcyjny, tym samym nie są w stanie rozwijać od dzieciństwa swoich pasji. Rzeczywistość rozszerzoną stosuje się coraz częściej w edukacji, jest to bardzo ciekawa forma nauki poprzez zabawę, z której chętnie korzystają osoby w różnym wieku.
Biblioteka, jako instytucja usługowa, adaptuje nowe rozwiązania, starając się dostosowywać zakres oferty i sposoby jej dostarczania do zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników.
Jedną z zyskujących na popularności koncepcji technologicznych jest rozszerzona rzeczywistość.
Pomysłów na wykorzystanie nowych technologii i rozszerzonej rzeczywistości w codziennej bibliotekarskiej pracy jest wiele:
1. Biblioteki mogą oferować czytelnikom książki z rozszerzoną rzeczywistością. Za pomocą narzędzi multimedialnych (tablety, smartfony) możemy przenieść książkowe i płaskie ilustracje w świat wirtualny, którego stajemy się uczestnikiem. Na przykład "Mały Książę" zabiera nas na aktywny spacer po odwiedzanych planetach. Dzięki nowej technologii, czytając książkę możemy dodatkowo pobudzić swoją wyobraźnię i stać się aktywnym towarzyszem przygód małego chłopca. Możliwość  promocji literatury i czytelnictwa w takiej formie może zachwycić dzieci i młodzież przychodzącą do bibliotek.
2. Lekcje biblioteczne podczas których można na przykład obejrzeć wynalazki Leonarda da Vinci z cała pewnością zwiększy atrakcyjność Biblioteki.
3. Wzbogacenie oferty zajęć komputerowych o aplikacje wykorzystujące technologię rozszerzonej rzeczywistości.
4. Zaktywizowanie użytkowników Biblioteki poprzez udział w warsztatach na przykład zwiedzanie ciekawych miejsc.
5.     Połączenie zwiedzania miniatur z ekspozycji LEGOMazowsze (projekt 54) z odkrywaniem wnętrz wybranych miniatur w technologii VR.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nowe technologie stały się nieodłączną częścią naszego życia codziennego. Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Niewykorzystywanie możliwości jakie dają nowoczesne technologie i posługiwanie się wyłącznie tradycyjnymi metodami nauczania mogą wydawać się uczniom archaiczne i nieciekawe. Zastosowanie atrakcyjnych metod do potrzeb nowoczesnej młodzieży, również w zakresie używania najnowszych zdobyczy techniki, nie tylko zainteresuje uczniów nauką, ale otworzy im drzwi do nowych doświadczeń i odkryć. Korzystanie z technologii przygotuje młodzież do funkcjonowania na rynku pracy oraz wykorzystywania nowych technologii w działaniach zmierzających do podniesienia jakości życia. Inwestycja w technologie jest zatem inwestycją w przyszłość dzieci i młodzieży.
Edukacja w dzisiejszych czasach wymaga indywidualnego podejścia do ucznia, które rozbudzi w nim ciekawość i wyobraźnię, zachęci do zwiedzania, poznawania  oraz odkrywania. Jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do celów edukacyjnych.
Rzeczywistość rozszerzona może w znacznym stopniu uatrakcyjnić materiały edukacyjne, otwierając przed wirtualnym nauczaniem nowe perspektywy. Rzeczywistość rozszerzona jest narzędziem, które należy wykorzystywać, mając na uwadze przekazanie przyszłym odbiorcom informacji najwyższej jakości oraz wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

Rozwijanie i uzupełnienie projektu biblioteki, kształtowanie właściwych postaw, zdolności manualne, konstrukcyjne, zdolności kształtowania przestrzennego. Rozbudzić zainteresowania, poprzez zabawę zachęcić do zwiedzania, poznawania, odkrywania. pobudzać do rozwijania zainteresowań związanych z budownictwem i architekturą, zdolności do projektowanie przestrzennego, z obserwacji realizowanego projektu

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy podregionu płockiego niezależnie od wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup sprzętu (gogle i notebooki)159 000 zł
2zakup oprogramowania (aplikacje98 000 zł
Łącznie: 257 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mobilne VR studio

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).