Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 54

54. LEGOMazowsze - mobilna wystawa mazowieckich atrakcji


Lokalizacja

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26.

Numery działek: 203/9, 203/10, 203/11, 369/3, 369/4, 369/5

Skrócony opis

Mobilna wystawa wykonana z klocków LEGO, prezentująca najważniejsze i najciekawsze budowle północnego Mazowsza, jest rozwinięciem dotychczasowych działań Biblioteki Pedagogicznej w Płocku "Baw się dobrze - czytaj z LEGO!". Zwiedzanie wystawy i współtworzenie kolejnych obiektów będzie rozwijało patriotyzm lokalny i miłości do małych ojczyzn.

Opis projektu

LEGOMazowsze - mobilna wystawa mazowieckich atrakcji

W projekcie chcemy wykorzystać fascynację klockami LEGO i zachwyć mieszkańców Mazowsza wybranymi obiektami centralnej Polski. Mobilność wystawy umożliwi dotarcie do mieszkańców mniejszych ośrodków gminnych regionu płockiego.
Biblioteka Pedagogiczne w Płocku realizuje projekt od maja 2016 roku „Baw się czytaniem – czytaj z LEGO!” Klocki LEGO to świetne narzędzie edukacyjne wykorzystywane w szeroko pojętej edukacji. Zabawa z klockami rozwija kreatywność, wyobraźnię, umiejętność pracy zespołowej, a więc takie kompetencje, które są potrzebne w dzisiejszym świecie.  Nowatorski sposób wykorzystania klocków LEGO w działaniach edukacyjnych polegających na budowaniu ciekawych konstrukcji „architektonicznych” w połączeniu z literaturą  będzie dla wszystkich uczestników warsztatów wspaniałą przygodą.

Projekt obejmuje zakup około 500.000 klocków LEGO, z których wykonane zostanie około 10 obiektów znajdujących się na Mazowszu, między innymi:
makiety:
Wzgórza Tumskiego w Płocku,
Skansenu Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
rynku w Pułtusku
oraz miniatury:
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie
Twierdza Modlin
Stadion Narodowy w Warszawie
zamek w Czersku
zamek w Ciechanowie.

Powstawanie ekspozycji (budowa głównych obiektów) odbędzie się w formie warsztatów, w których będą mogli uczestniczyć mieszkańcy.
Kolejną propozycją będzie budowanie lokalnych obiektów przez odwiedzających w trakcie prezentowania wystawy w poszczególnych ośrodkach podregionu płockiego. Do zadań wykorzystane będą luźne klocki. Część wystawy będzie współtworzona przez samych zwiedzających podczas zajęć edukacyjnych.

Zakup samochodu dostawczego z częścią pasażerską przeznaczoną dla 9 osób, długość ~7 metrów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jak dotrzeć do młodych ludzi w dzisiejszych cyfrowych czasach? Jak pobudzić w nich kreatywność i chęć poznawania świata? Ciągle poszukujemy nowatorskich rozwiązań w celu zainteresowania ksiażką, literaturą, światem. Otóż wprowadzenie klocków LEGO do edukacji daje atrakcyjne narzędzie umożliwiające prowadzenie ciekawych warsztatów. Ważne jest to, że ta pomoc dydaktyczna może być wykorzystywana na różnych etapach kształcenia oraz podczas wielu aktywności dydaktycznych. Zabawa towarzyszy wszystkim ludziom, niezależnie od wieku i ma duże znaczenie rozwojowe, wychowawcze i edukacyjne. Wykorzystując potencjał LEGO mamy możliwość wydobycia z uczniów kreatywności, twórczego myślenia i działania jak również eksperymentowania oraz myślenia o dalszej ścieżce edukacyjnej i przyszłej pracy.

Rozwijanie i uzupełnienie projektu biblioteki, kształtowanie właściwych postaw, zdolności manualne, konstrukcyjne, zdolności kształtowania przestrzennego. Rozbudzić zainteresowania, poprzez zabawę zachęcić do zwiedzania, poznawania, odkrywania. pobudzać do rozwijania zainteresowań związanych z budownictwem i architekturą, zdolności do projektowanie przestrzennego, z obserwacji realizowanego projektu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy podregionu płockiego niezależnie od wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt, zakup i wykonanie makiet i miniatur z klocków LEGO800 000 zł
2Zakup samochodu dostawczego - furgon200 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
LEGOMazowsze - mobilna wystawa mazowieckich atrakcji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).