Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 53

53. Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat - informacje dla rodziców i specjalistów


Lokalizacja

SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ,
MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE,
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU,
MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. W RADOMIU,
MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O.,
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,

Skrócony opis

W ramach projektu zostaną wydrukowane plakaty i ulotki informacyjna dla rodziców dwulatków oraz lekarzy i pielęgniarek. Zostaną przekazane do oddziałów pediatrycznych w szpitalach w województwie mazowieckim. Materiały będą zachęcać do wykonania bezpłatnego testu na platformie BADABADA.PL prowadzonego przez Fundację Synapsis, w celu przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu.

Opis projektu

Celem projektu jest dotarcie z informacją o możliwości wykonania bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu do 
- rodziców małych dzieci (w wieku ok. 2 lat), przebywających na oddziałach pediatrycznych w szpitalach wojewódzkich
- oraz lekarzy pediatrów i pielęgniarek, pracujących na oddziałach pediatrycznych w szpitalach wojewódzkich.

Pomogą w tym plakaty i ulotki przekazane na oddziały pediatryczne. Materiały będą informować i zachęcać do wykonania bezpłatnego testu na platformie BADABADA.PL, prowadzonej przez Fundację Synapsis.

„BADABADA" PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA AUTYZMU to ogólnopolska inicjatywa Fundacji SYNAPSIS.
Według danych Centrum Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych 1 na 68 dzieci ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Stanowią jedną z najczęstszych przyczyn  niepełnosprawności u dzieci, a w późniejszym wieku u dorosłych. Koszty opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem są bardzo wysokie, dlatego konieczne są działania nastawione na jak najwcześniejsze wykrywanie tych zaburzeń rozwojowych oraz ich profilaktykę, aby w jak największym stopniu ograniczyć ich skutki społeczne. Wymaga to tworzenia odpowiednich programów zdrowotnych. Celem projektu jest promowanie badań przesiewowych u małych dzieci, w kierunku spektrum autyzmu. Chcemy zachęcić
- rodziców małych dzieci (w wieku ok. 2 lat)
- oraz lekarzy pediatrów i pielęgniarki pracujących na oddziałach pediatrycznych w szpitalach
do sprawdzenia u dwulatków poziomu rozwoju umiejętności kluczowych:
-  w obszarze rozwoju mowy
-  w obszarze umiejętności społecznych.

Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada" umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci i pozwoli na zakwalifikowanie części z nich do grupy ryzyka zaburzeń autystycznych. W efekcie u niektórych z nich przy użyciu odpowiednich narzędzi będzie możliwe „wyłapanie" pierwszych objawów zaburzeń spektrum autyzmu. Pozwoli to podjąć jak najszybsze działania, aby zminimalizować ich skutki.
Znane obecnie na świecie metody pozwalają na diagnozowanie zaburzeń autystycznych od ok. 12 miesiąca życia lub stanu zagrożenia tymi zaburzeniami od II-ego półrocza życia dziecka. Z jednej strony - zazwyczaj ze względu na dyskretność pierwszych przejawów zaburzeń – wykrywanie ich wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Z drugiej zaś odpowiedniej organizacji systemu monitorowania rozwoju dzieci, zwłaszcza z grup zwiększonego ryzyka. Oznacza to potrzebę systematycznego kwalifikowania dzieci, wymagających szczególnej uwagi, do grup ryzyka. A także uważnej oceny w różnych sytuacjach kontaktu z lekarzami, psychologami, terapeutami, czy nie występują objawy (deficyty rozwojowe) mogące świadczyć o stanie zagrożenia rozwojem zaburzeń autystycznych. (źródło: badabada.pl)

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Od wiedzy rodziców i lekarzy o typowych i nietypowych objawach autyzmu zależy szybkie dalsze diagnozowanie dziecka. Wczesna diagnoza to szansa na samodzielność. W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu ogromne znaczenie ma jak najwcześniejsze postawienie diagnozy i wdrożenie oddziaływać wczesnej interwencji. Amerykańska Akademia Pediatryczna (The American Academy of Pediatrics – AAP) zaleca prowadzenie badań przesiewowych pod kątem ASD u wszystkich dzieci między 18 a 24 miesiącem życia (info: http://badabada.pl/pro/m-chat-r-f uzyskana 02.02.2022)  Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada" umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci i pozwoli na zakwalifikowanie części z nich do grupy ryzyka zaburzeń autystycznych. W efekcie u niektórych z nich przy użyciu odpowiednich narzędzi będzie możliwe „wyłapanie" pierwszych objawów zaburzeń spektrum autyzmu. Pozwoli to podjąć jak najszybsze działania, aby zminimalizować ich skutki. Badanie jest bezpłatne dla rodziców, zajmuje ok. 5 -10 minut.

Adresaci projektu

lekarze i pielęgniarki, pacjenci (dzieci w wieku 16-30 miesięcy) oraz ich rodzice na  oddziałach pediatrycznych  w szpitalach wojewódzkich
SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ,
MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE,
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU,
MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. W RADOMIU,
MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O.,
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie graficzne plakatu i ulotki na podstawie informacji zamieszczonych na stronie badabada.pl2 000 zł
2druk plakatów A3 kolorowe x 30 sztuk (po 4 sztuki na oddział pediatryczny x 7 szpitali wojewódzkich)200 zł
3druk ulotek A5 kolorowe, dwustronne x 1400 sztuk (po 200 sztuk na oddział pediatryczny x 7 szpitali wojewódzkich)300 zł
4dystrybucja do szpitali 600 zł
Łącznie: 3 100 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat - informacje dla rodziców i specjalistów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).