Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 46

46. Klub Młodego Odkrywcy w Parku Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki


Lokalizacja

Park Ołtarzew w Ożarowie Mazowieckim - jest to teren ogólnie dostępny dla mieszkańców. Projekt nie
przewiduje żadnego rodzaju inwestycji ani interwencji w środowiska. Park będzie jedynie terenem spaceru czyli będzie
wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Skrócony opis

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z Ożarowa Mazowieckiego i okolic w parku Ołtarzew. Zabawy edukacyjne na świeżym powietrzu w standardzie otwartych uniwersytetów dziecięcych. Polegają one na spacerach z animatorem, w trakcie których uczestnicy -dzieci i dorośli- szukają ciekawych gatunków a z zebranych obserwacji powstaje zeszyt przyrodniczy, którego wszyscy uczestnicy są współautorami.

Opis projektu

Formuła zajęć przyrodniczych w terenie, polegających na inwentaryzowaniu gatunków
roślin, grzybów i zwierząt oraz wydaniu zeszyty przyrodniczego była już dwukrotnie przeprowadzona w ramach budżetu obywatelskiego Wareszawy: na Jazdowie (Przyrodnicze Skarby Jazdowa 2020r) i w Wesołej Zielonej (Klub Młodego Odkrywcy 2021r. Organizatorami tych  zajęć były dom kultury i biblioteka a animatorów dostarczyły otwarte uniwersytety i inne organizacje edukacyjne. Projekt polega na przeprowadzeniu sześciu nieodpłatnych wycieczek po Parku
Ołtarzew, których uczestnikiem będzie mógł zastać każdy mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego. Cztery wycieczki są przeznaczone dla grup szkolnych a dwie dla grup rodzinnych. W trakcie wycieczek uczestnicy zbierają obserwacje i robią zdjęcia. Po zakończeniu cyklu wycieczek  zbiór obserwacji i zdjęcia wychodzą drukiem w postaci broszury - zeszytu przyrodniczego.
Zeszyt przyrodniczy ma trafić do uczestników wycieczek, biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1.Motywacja do spędzania czasu na świerzym powietrzu
2. Poznawanie wartości gatunków pospolitych - spotykanych na codzień
3. Włączanie mieszkańców w badanie i ochronę lokalnej przyrody

Adresaci projektu

Mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego i okolic. Zarówno zorganizowane grupy szkolne jak i rodziny z dziećmi

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przeprowadzenie 6 spacerów3 000 zł
2Wydanie zeszytu przyrodniczego 24 str. format A5 w nakładzie 200 egz.3 000 zł
Łącznie: 6 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Klub Młodego Odkrywcy w Parku Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).