Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 45

45. Klub Młodego Odkrywcy w Parku Glinianki - Sulejówek


Lokalizacja

Park Glinianki w Sulejówku - jest to teren ogólnie dostępny dla mieszkańców. Projekt nie przewiduje żadnego rodzaju inwestycji. Park będzie jedynie terenem spaceru czyli bedzie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Skrócony opis

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z sulejówka i okolic w parku Glinianki. Zabawy edukacyjne na świeżym powietrzu w standardzie otwartych uniwersytetów dziecięcych. Polegają one na spacerach z animatorem, w trakcie których uczestnicy -dzieci i dorośli- szukają ciekawych gatunków a z zebranych obserwacji powstaje zeszyt przyrodniczy, którego wszyscy uczestnicy są współautorami.

Opis projektu

Formuła zajęć przyrodniczych w terenie, polegających na inwentaryzowaniu gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz wydaniu zeszyty przyrodniczego była już dwukrotnie przeprowadzona w  ramach budżetu obywatelskiego Wareszawy: na Jazdowie ( Przyrodnicze Skarby Jazdowa 2020r) i w Wesołej Zielonej(Klub Młodego Odkrywcy 2021r). Organizatorami były dom kultury lub biblioteka a animatorów dostarczyły otwarte uniwersytety lub inne organizacje edukacyjne.

Proponowany projekt, wzoruje się na tych warszawskich  i  polega na przeprowadzeniu sześciu nieodpłatnych wycieczek po Parku Glinianki, których uczestnikiem będzie mógł zastać każdy mieszkaniec Sulejówka i okolic. Cztery wycieczki są przeznaczone dla grup szkolnych a dwie dla grup rodzinnych. W trakcie wycieczek uczestnicy zbierają obserwacje i robia zdjęcia. Po zakończeniu cyklu wycieczek zbiór obserwacji i zdjęcia wychodzą drukiem w postaci broszury - zeszytu przyrodniczego. Zeszyt przyrodniczy ma trafić do uczestników wycieczek, biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych .

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1.Motywacja do spędzania czasu na świerzym powietrzu
2. Poznawanie wartości gatunków pospolitych - spotykanych na codzień
3. Włączanie mieszkańców w badanie i ochronę lokalnej  przyrody

Adresaci projektu

Mieszkańcy Sulejówka. Zarówno zorganizowane grupy szkolne jak i rodziny z dziećmi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przeprowadzenie 6 spacerów3 000 zł
2Wydanie zeszytu przyrodniczego 24 str. format A5 w nakładzie 200 egz.3 000 zł
Łącznie: 6 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Klub Młodego Odkrywcy w Parku Glinianki - Sulejówek

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).