Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 41

41. Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza


Lokalizacja

ul. Świerkowa 2 , 05-805 Otrębusy

Skrócony opis

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży uczestniczącej w projekcie z pięknem folkloru Mazowsza ,a starszym uczestnikom - jego przypomnienie.  

Opis projektu

W ramach tego projektu planuję zorganizować wyjazd na koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca  "Mazowsze"  dla 50 uczestników. W repertuarze  "Kalejdoskop Barw Polski".

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Chciałabym, aby  kultura i tradycja ludowa była znana mieszkańcom wsi, by nie wstydzili się swoich korzeni, wręcz przeciwnie, by zachwycili się folklorem i docenili jak jest ważnym   elementem kultury narodowej. Mam nadzieję, że projekt ten przyczyni się do zacieśnienia więzi między pokoleniami dziadków i wnuków, przez co wnukowie, choćby nawet wyjechali ze wsi, będą chętnie do niej wracać .

  

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy Gminy Sabnie, planuję zaprosić seniorów i ich wnuki.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajęcie autokaru dla 50 osób3 000 zł
2Cena 50 biletów3 000 zł
Łącznie: 6 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).