Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 37

37. Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów


studio nagraniowe

Lokalizacja

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Kościuszki 5A

Skrócony opis

Od młodych twórców po uznanych ekspertów – dziś vlogują praktycznie wszyscy. Nie trzeba kończyć studiów, lecz wykazać się pomysłowością i mieć dostęp do odpowiedniej technologii.
Chcemy zatem stworzyć przestrzeń, gdzie młodzi bezpiecznie oddadzą się swoim kreatywnym pasjom, nauczyciele stworzą atrakcyjne materiały na swoje zdalne i nie tylko zdalne lekcje, a starsi poznają sekrety nowych mediów.

Opis projektu

Od młodych twórców po uznanych ekspertów – dziś vlogują praktycznie wszyscy. Nie trzeba kończyć studiów, lecz wykazać się pomysłowością i mieć dostęp do odpowiedniej technologii.
Chcemy zatem stworzyć przestrzeń, gdzie młodzi bezpiecznie oddadzą się swoim kreatywnym pasjom, nauczyciele stworzą atrakcyjne materiały na swoje zdalne i nie tylko zdalne lekcje, a starsi poznają sekrety nowych mediów.

Vlogatorium - Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów to ultranowoczesne studio do tworzenia materiałów audio i wideo wyposażone zarówno w fizyczną scenografię pozwalającą na przeprowadzanie wywiadów, dyskusji i debat, ale również miejsce, gdzie można będzie pracować ze studiem wirtualnym.

Skorzystać będą mogli z niego wszyscy mieszkańcy naszego subregionu, ale w szczególności:
a) młodzi twórcy, stawiający pierwsze kroki w przestrzeni internetowej,
b) uczniowie, którzy w ramach lekcji języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, informatyki lub przedmiotów zawodowych związanych z mediami będą mogli zobaczyć jak wygląda produkcja materiałów wideo i audio,
c) nauczyciele, którzy mają ambicję by tworzyć profesjonalne materiały dydaktyczne, chcą dotrzeć do współczesnego ucznia, mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale nie mają odpowiedniego sprzętu i umiejętności korzystania z niego,
d) nauczyciele konsultanci i metodycy, którzy chcą kształcić nowoczesną kadrę pedagogiczną,
e) seniorzy i osoby wykluczone cyfrowo, które ciekawe są tworzenia nowych mediów.
Vlogatorium to także miejsce, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć się o prawach autorskich, bezpiecznym korzystaniu i zagrożeniach towarzyszących nowym mediom.
Opiekę merytoryczną nad Vlogatorium sprawować będą informatycy oraz pracownicy odpowiedzialni za promocję w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Potrzeba kultury i tworzenia to jedna z najbardziej charakterystycznych dla człowieka potrzeb. W dzisiejszych czasach działalność artystyczna, naukowo-szkoleniowa czy publicystyczna w coraz to większym stopniu przenosi się do Internetu. Coraz bardziej wymagający są też odbiorcy, którym nie wystarcza jedynie ciekawy pomysł, ale wymagają oni również odpowiedniego poziomu jego realizacji. O ile korzystanie z nowym mediów jest bardzo proste i nie wymaga gigantycznych nakładów, o tyle ich tworzenie na odpowiednim poziomie jest bardzo drogie i wymaga specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy jak go użyć. Jest to szczególnie uciążliwa przeszkoda dla młodych twórców czy osób z niskimi uposażeniami.

Mój projekt odpowiada na:
a) techniczne potrzeby młodych twórców,
b) potrzeby uczniów – korzystania z ciekawych i profesjonalnych materiałów do nauki, prezentowania doświadczeń itp., potrzeby zdobywania wiedzy o tworzeniu nowych mediów,
c) potrzeby nauczycieli, którzy mają ambicję by tworzyć profesjonalne materiały dydaktyczne, chcą dotrzeć do współczesnego ucznia, mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale nie mają odpowiedniego sprzętu i umiejętności korzystania z niego,
d) potrzeby nauczycieli konsultantów i metodyków, którzy chcą kształcić nowoczesnych nauczycieli,
e) potrzeby seniorów i osób wykluczonych cyfrowo, które dzięki skorzystaniu z Vlogatorium będą w stanie zrozumieć atrakcyjność i potencjał nowych mediów, co z kolei przełoży się na zmniejszenie międzypokoleniowego dystansu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy subregionu radomskiego, a w szczególności:
a) uczniowie, którzy mogą odbywać w Vlogatorium zajęcia z zakresu edukacji medialnej,
b) młodzi twórcy, którzy mają pomysł na własne inicjatywy mediowe, ale nie mają możliwości technicznych by je zrealizować (wsparcie na starcie kariery),
c) nauczyciele chcący uatrakcyjnić swoje zajęcia o materiały wideo, z elementami animacji lub tworzący podcasty, (jest to szczególnie ważne w nauczaniu zdalnym i hybrydowym),
d) nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni, nauczyciele korzystający z form doskonalenia w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli - poszerzający swoje kompetencje z zakresu IT i nowych mediów,
d) seniorzy oraz osoby wykluczone cyfrowo chcące odnaleźć się w świecie nowych mediów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Adaptacja pomieszczenia pod studio (budowa reżyserki, adaptacja akustyczna, modernizacja klimatyzacji, ułożenie podłogi technicznej, system oświetlenia, budowa i wyposażenie scenografii fizycznej, wideowall oraz studia wirtualnego, doprowadzenie łącza internetowego)250 000 zł
2Wyposażenie studia w komputery, sprzęt foto, audio i wideo, sprzęt do emisji300 000 zł
3Oprogramowanie i opłaty licencyjne za dostęp do materiałów 50 000 zł
Łącznie: 600 000 zł

Postęp realizacji

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).