Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 76

76. Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3


Lokalizacja

Płock, ul. Strzelecka 3, 09-400 Płock, nr ew. dz. 218/97, obręb nr 9 Wyszogrodzka (jedn. ewid. 146201_1 M.  Płock)

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie miejsc parkingowych, drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem, ciągu pieszego oraz oświetlenia przy Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku. Celem projektu jest podniesienie poziomu komfortu dojazdu oraz bezpieczeństwa pacjentów oraz odwiedzających.

Opis projektu

Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku powinno polegać na:
- wybudowaniu drogi dojazdowej wraz z ciągiem pieszym przed budynkiem,
- wybudowanie odwodnienia drogi dojazdowej oraz wykonanie oświetlenia,
- wybudowanie miejsc postojowych dla pacjentów, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Inwestycja jest szczególnie ważna dla pacjentów korzystających z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.  Występujący od lat problem braku miejsc postojowych, obecnie stał się jeszcze bardziej widoczny i uciążliwy. Aktualnie nie ma wydzielonych miejsc postojowych dla pacjentów korzystających z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Wybudowanie miejsc postojowych dla pacjentów zlikwiduje występujące problemy z parkowaniem samochodów oraz pozwoli zaspokoić potrzeby pacjentów w tym zakresie. Utworzenie miejsc postojowych ułatwi zaparkowanie pojazdu pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych, szczególnie osobom niepełnosprawnym. Ponadto wybudowanie drogi dojazdowej wraz z chodnikiem zlikwiduje dość znaczne ubytki w dotychczasowej nawierzchni (dziury i zalegająca w nich woda opadowa) oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Wykonanie tej inwestycji poprawi estetykę nieruchomości.

Adresaci projektu

Pacjenci Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej20 000 zł
2Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych
3Wykonanie robót budowlanych480 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).