projekt nr 76

76. Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3


Lokalizacja

Płock, ul. Strzelecka 3, 09-400 Płock, nr ew. dz. 218/97, obręb nr 9 Wyszogrodzka (jedn. ewid. 146201_1 M.  Płock)

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie miejsc parkingowych, drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem, ciągu pieszego oraz oświetlenia przy Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku. Celem projektu jest podniesienie poziomu komfortu dojazdu oraz bezpieczeństwa pacjentów oraz odwiedzających.

Opis projektu

Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku powinno polegać na:
- wybudowaniu drogi dojazdowej wraz z ciągiem pieszym przed budynkiem,
- wybudowanie odwodnienia drogi dojazdowej oraz wykonanie oświetlenia,
- wybudowanie miejsc postojowych dla pacjentów, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Inwestycja jest szczególnie ważna dla pacjentów korzystających z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.  Występujący od lat problem braku miejsc postojowych, obecnie stał się jeszcze bardziej widoczny i uciążliwy. Aktualnie nie ma wydzielonych miejsc postojowych dla pacjentów korzystających z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Wybudowanie miejsc postojowych dla pacjentów zlikwiduje występujące problemy z parkowaniem samochodów oraz pozwoli zaspokoić potrzeby pacjentów w tym zakresie. Utworzenie miejsc postojowych ułatwi zaparkowanie pojazdu pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych, szczególnie osobom niepełnosprawnym. Ponadto wybudowanie drogi dojazdowej wraz z chodnikiem zlikwiduje dość znaczne ubytki w dotychczasowej nawierzchni (dziury i zalegająca w nich woda opadowa) oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Wykonanie tej inwestycji poprawi estetykę nieruchomości.

Adresaci projektu

Pacjenci Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej20 000 zł
2Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych
3Wykonanie robót budowlanych480 000 zł
Łącznie: 500 000 zł