Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 35

35. "Edukacja i bezpieczeństwo w ruchu drogowym - doskonalenie techniki jazdy dla kierowców w wieku 25-55 lat"


Lokalizacja

NIEINWESTYCYJNY

Skrócony opis

Projekt zakłada realizację jednodniowych szkoleń kierowców w wieku 25-55 lat, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B w ramach doskonalenia techniki jazdy wraz z zapewnionym transportem. Celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne i odpowiedzialne kierowanie samochodem. Szkolenie będzie prowadzone w formie teoretyczno-praktycznej.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację szkoleń profilaktycznych dla 120 kierowców w wieku 25-55 lat, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B, na profesjonalnych płytach poślizgowych wyposażonych w kurtyny wodne, szarpak, wyskakujące płotki, okrąg, wzniesienie itp. Tematyka szkolenia będzie obejmowała kwestie bezpiecznego i odpowiedzialnego kierowania samochodem oraz uświadomienie uczestnikom szkolenia zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Projekt dotyczy grupy kierowców z nabytymi już doświadczeniami w kierowaniu pojazdami, osób, które często się spieszą, jeżdżą zbyt szybko, agresywnie, pod presją czasu, niejednokrotnie z telefonem w ręku, jeżdżącymi na "pamięć" powodującymi tym samym wypadki w ruchu drogowym. Szkolenie teoretyczne -3 godziny z instruktorami i przy wsparciu psychologa transportu oraz szkolenie praktyczne- 3 godziny na torze doskonalenia techniki jazdy z wykwalifikowanymi instruktorami techniki jazdy pozwoli kierowcom na poznanie swoich słabych stron, złych nawyków oraz zagrożeń jakie stwarzają pieszym swoim zachowaniem na drodze. Każdy kierowca, podczas ćwiczeń doświadczy jak ogromnym zagrożeniem podczas jazdy jest korzystanie z telefonu komórkowego, jak prędkość wpływa na drogę hamowania oraz jak należy wykorzystać systemy wspomagania kierowcy występujące w nowoczesnych samochodach osobowych. Omówiony zostanie również problem jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Główny nacisk obydwu części szkolenia będzie położony na nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnych umiejętności. W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy - kawa,herbata i ok. 1 godzina na lunch. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu "Edukacja i bezpieczeństwo w ruchu drogowym- doskonalenie techniki jazdy dla kierowców w wieku 25-55 lat" ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne i odpowiedzialne kierowanie samochodem. Projekt ma uświadomić kierowcom biorącym w nim udział sytuacje i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym. Podstawą bezpieczeństwa na drodze nie jest jedynie wiedza na temat zagrożeń lecz rozwój kierowców w oparciu o ogólnoludzkie wartości i normy współżycia oraz rozwijanie świadomości, że gwarancji bezpieczeństwa na drodze należy oczekiwać również od innych uczestników ruchu drogowego. Projekt będzie realizowany w formie wykładów dotyczących przepisów ruchu drogowego, psychologii transportu oraz praktycznej techniki jazdy, gdzie będą odzwierciedlone realne warunki i sytuacje drogowe, a to zdecydowanie podziała na wyobraźnię uczestników. Dynamiczne ćwiczenia skonfrontują naturalne reakcje kierowcy z pojawiającymi się zagrożeniami- w praktyce każdy szczegół ma znaczenie, pozycja za kierownicą, właściwa obserwacja drogi, koncentracja, trening umiejętności hamowania awaryjnego to wszystko ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo podczas hamowania samochodu. W trakcie zajęć na odpowiednim fragmencie toru szkoleniowego będzie możliwość doskonalenia techniki jazdy szosowej, co pomoże jeszcze bardziej podnieść już posiadane przez kierowców umiejętności bezpiecznego prowadzenia samochodu.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do wszystkich kierowców - mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 25- 55 lat, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B, chcących podnieść swoje umiejętności związane z prowadzeniem pojazdu oraz odpowiednim reagowaniem na awaryjne sytuacje drogowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Transport uczestników11 000 zł
2Szkolenie teoretyczne30 000 zł
3Szkolenie praktyczne72 000 zł
4Catering, lunch box7 500 zł
5Ubezpieczenie NNW1 500 zł
6Pozostałe koszty (promocja szkolenia, materiały dydaktyczne, materiały biuorowe, certyfikaty itp.)2 000 zł
Łącznie: 124 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Edukacja i bezpieczeństwo w ruchu drogowym - doskonalenie techniki jazdy dla kierowców w wieku 25-55 lat"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).