Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny PION(ki) KULTURY " Black Vinyl Classic"


Lokalizacja

Koncerty główne będą odbywać się w:
I. Gala Operowo-Operetkowa - koncert plenerowy na terenie Błoń Pionkowskich  - scena plenerowa ul. Niepodległości  5, 26-670 Pionki
II. Koncert Jazzowy - Miejski Ośrodek Kultury - plener lub  sala Koncertowa ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki
III. Koncert Symfoniczny na orkiestrę, solistów i chór  KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARBARY W PIONKACH  ul. Aleja Jana Pawła II 1, 26-675 Pionki
wydarzenia towarzyszące:
Szkoła Muzyczna I stopnia w Pionkach, domy seniora ( wybrane w okolicy)

Skrócony opis

II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny PION(ki) KULTURY " Black Vinyl Classic" 20-22. X 2023 r. Pionki.
Festiwal, podczas którego bedą odbywały się 3 główne koncerty wieczorne oraz wydarzenia towarzyszące - muzyczne pokazy w szkole,  minirecitale w interesujących miejscach( np. amfiteatr, park, centrum miasta)
muzyka klasyczna, jazz, opera, operetka, gwiazdy polskie i międzynarodowe.

Opis projektu

Festiwal muzyczny organizowany na Mazowszu, skupia wokół siebie interesujących artystów, wykonawców i promuje różne gatunki muzyczne. Jest jedynym w tej części regionu wydarzeniem na taka skalę. Projekt propaguje kulturę wysoką, rozwój świadomości intelektualnej, kulturowej mieszkańców, promocję regionu mazowieckiego w kraju i na świecie, jak i mikroregionu radomskiego.
regionu, edukuje i socjalizuje lokalną społeczność w zakresie kompetencji kulturowej. Wydarzenie wpłynie na rozwój świadomości społecznej i umiejętność odbioru kultury muzycznej. Ważnym aspektem jest również aktywizacja seniorów i innych grup społecznych i wiekowych, przedstawienie muzyki w sposób atrakcyjny i dostępny percepcyjnie, jasny i zrozumiały dla słuchacza. Istotna jest również edukacja, próba zainteresowania młodych ludzi wartościami muzyki klasycznej zarówno polskiej jak i światowej. Festiwal będzie promować muzykę kompozytorów polskich i polskich wykonawców. Celem Festiwalu jest również promowanie muzyki, kompozytorów polskich i polskich wykonawców. Festiwal przyczyni się do promowania regionu Mazowieckiego, Miejscowości Pionki, która ma muzyczne korzenie, na skalę ogólnopolską. Podczas Festiwalu odbędą się koncerty: gala operowo-operetkowa, z udziałem wybitnych polskich solistów i orkiestry, koncert jazzowy w wykonaniu gwiazd gatunku, koncert finałowy dzieło symfoniczne na chór, orkiestrę
i solistów. Podczas Festiwalu odbędą się również pokazy muzyczne w lokalnych szkołach oraz minirecitale plenerowe w atrakcyjnych punktach miasta ( centrum, amfiteatr, park). Do udziału w koncertach zaprosiliśmy wyjątkowych Artystów, czołowych polskich muzyków reprezentujących dane gatunki muzyczne, Artystów młodego i średniego pokolenia. ( K. Meisinger, A. Wojciechowski, J.Milewski,  W. Franek, J. Nawrot, Ł. Gaj, S. Marszałowicz i inni.  W projekcie mogą wziąć udział Orkiestry o znaczącej renomie w kraju i za granicą.
Festiwal jest muzycznym darem Artystów, Władz województwa Mazowieckiego,
Burmistrza Miasta Pionki i Partnerów dla mieszkańców Pionek.
Obejmuje zarówno koncerty kameralne, orkiestrowe, jak i wydarzenia dla dzieci, seniorów.
Wszelkie ważne wydarzenia muzyczne regionu odbywają się w największych salach koncertowych Warszawy, jednak misją Festiwalu jest dotarcie do mniejszych miejscowości, mikroregionów mazowieckich, gdzie promowanie muzyki klasycznej, jazzowej czy też innych gatunków muzycznych jest równie ważne. Koncerty czy też wydarzenia towarzyszące Festiwalu Black Vinyl Classic  będą odbywać się w miejscach, będących centrum kulturowym Festiwalu: centrum kultury, w kościołach, muzeum  czy też na świeżym powietrzu – w amfiteatrach oraz na specjalnie ustawionej scenie na placu przed Centrum Kultury.

Jak pisał Tadeusz Baird, kompozytor pochodzący z ziemi mazowieckiej:
„Stworzyła nas przeszłość wespół z teraźniejszością i to jest przyczyną zainteresowania historią i sztuką minionych wieków. Szczególnie dla artysty poznanie tego, co nas poprzedziło: literatury, teatru, plastyki, architektury jest czymś nieodzownym – są to rzeczy, które nie tylko kształtują nasz światopogląd artystyczny, ale i naszą zdolność doznawania i rozumienia piękna, poszerzają naszą wyobraźnię, sprawiają, że stajemy się mądrzejsi, a więc bardziej świadomi siebie i naszych czynów”.
Mamy przekonanie, że różnorodny program II edycji Festiwalu Black Vinyl Classic, obok tak potrzebnego relaksu i odprężenia, skłoni do refleksji i odbuduje w publiczności poczucie wspólnoty. Zachęca do tego urocza okolica, malowniczy krajobraz ziemi mazowieckiej, stanowiący niewątpliwy atut.

Po pandemicznym okresie  uśpienia i oddalenia, po okresie ograniczeń w podróżowaniu
i doświadczaniu życia w bezpośrednim z nim kontakcie, wszyscy wracamy, może jeszcze trochę nieśmiało, ale jednak z wielką wewnętrzną energią, do życia kulturalnego. Potrzeba bliskości
z drugim człowiekiem – czy to słuchaczem, czy artystą – kontaktu z żywym, niezapośredniczonym dźwiękiem z pewnością pozwoli nam pogłębić relację z muzyką i samymi sobą. Program  Festiwalu daje wiele okazji do takich doświadczeń. Wybrany repertuar zabierze słuchaczy do bliskich i dalszych muzycznych geografii, w przeszłość prawdziwą i wyobrażoną, a także w teraźniejszość. Będzie zabawą i relaksem, skłoni do przeżywania wrażeń prywatnych w muzyce kameralnej i da poczucie wspólnoty w repertuarze symfonicznym.Projekt nie jest imprezą masową.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Festiwal muzyczny organizowany na Mazowszu, skupia wokół siebie interesujących artystów, wykonawców i promuje różne
gatunki muzyczne. Wydarzenie propaguje kulturę wysoką, rozwój świadomości intelektualnej, kulturowej mieszkańców
regionu, edukuje i socjalizuje lokalną społeczność w zakresie kompetencji kulturowej. Wydarzenie przyczyni się do rozwoju
świadomości społecznej i odbioru kultury muzycznej. Ważnym aspektem jest również aktywizacja seniorów i innych grup
społecznych i wiekowych, przedstawienie muzyki w sposób atrakcyjny i dostępny percepcyjnie, jasny i zrozumiały dla
słuchacza. Istotna jest również edukacja, próba zainteresowania młodych ludzi wartościami muzyki klasycznej zarówno
polskiej jak i światowej. Festiwal będzie promować muzykę kompozytorów polskich i światowych, polskich wykonawców.
Podczas wydarzeń towarzyszących pragniemy również dotrzeć do osób, które nie mogą przyjść  na koncerty, a którym również należy się odrobina rozrywki, stąd chęć organizacji w miejscu przebywania seniorów - domy seniora.

Adresaci projektu

Festiwal w niewielkim mieście w  Pionkach, w powiecie radomskim adresowany jest do wszystkich grup wiekowych zarówno dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów, dla których tego typu wydarzenie jest szczególnie istotne. Koncert są formą rozrywki, relaksu, jak i edukacji.  Często osoby starsze nie mają okazji uczestniczyć w tego typu wielkoformatowych koncertach ( koncerty muzyki poważnej, gale operowe, koncerty jazzowe) ze względu na odległość czy stan zdrowia czy zasoby finansowe. Tutaj wydarzenie odbywa się na miejscu i jest bezpłatne.  Ważnym aspektem jest  aktywizacja seniorów i innych grup społecznych i wiekowych, przedstawienie muzyki w sposób atrakcyjny i dostępny percepcyjnie, jasny i zrozumiały dla słuchacza. Istotna jest również edukacja, próba zainteresowania młodych ludzi wartościami muzyki klasycznej, jak i jazzowej - polskiej jak i światowej. Podczas wydarzeń towarzyszących pragniemy również dotrzeć do osób, które nie mogą przyjść  na koncerty.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja Koncertu Operowo-Operetkowego z Orkiestrą 20.10. 2023 Honoraria 22 000 zł
2Organizacja Koncertu Jazzowego 21.10. 2023 Honoraria 30 000 zł
3Koncert Symfoniczny na Orkiestrę, Chór Mieszany ( ok. 80 członków) i solistów 22.10.2023 r. Honoraria 90 000 zł
4Zakwaterowania wykonawców 100 osób x 3 doby30 000 zł
5Wypożyczenie i strojenie fortepianu(2 koncerty)4 000 zł
6Wypożyczenie partytury z wydawnictwa muzycznego 4 000 zł
7Scenografia2 000 zł
8Honorarium Konferansjerów4 000 zł
9Nagłośnienie, oświetlenie, reżyser dźwięku ( 3 dni)8 000 zł
10Promocja zadania (reklama w mediach, plakaty, banery, ulotki, folder festiwalu)6 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny PION(ki) KULTURY " Black Vinyl Classic"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).