Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Zrozumieć Świat przez Doświadczenia - Edycja3


Zdjęcie do projektu Zrozumieć Świat przez Doświadczenia - Edycja3

Lokalizacja

Sala chemiczna - laboratorium na terenie Płockich Szkół Szkół.

Skrócony opis

Jest to kontynuacja 3 edycja, projektu prowadzenia zajęć w laboratorium Chemicznym z dziećmi w wieku 11-14 lat. Zajęcia, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia zdobywając wiedzę praktyczną z chemii. Na koniec projektu jest konkursu „Atomowa chemia”, z super nagrodami, który da możliwość rywalizacji i sprawozdania zdobytej wiedzy na zajęciach.

Opis projektu

Jest to kontynuacja 3 edycja, projektu prowadzenia zajęć w laboratorium Chemicznym z dziećmi w wieku 11-14 lat. Zajęcia, podczas których uczestnicy wykonują doświadczenia zdobywając wiedzę praktyczną z chemii. Na zajęciach dzieci poznają chemię od strony praktycznej przygotowując wraz z nauczycielem oraz pomocą nauczyciela doświadczenia. Uczą się zasad BHP oraz zastosowania urządzeń oraz przyborów (sprzętu laboratoryjnego, między innymi: zlewek, pipet, cylindrów, probówek, kolb), które są niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń. Daje im to pewność siebie oraz wiedzę niezbędną do rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Niejednokrotnie będzie to jedyna możliwość dla dzieci, aby w tak obszerny sposób poznały chemię od strony praktycznej. Zajęcia kończą się konkursem chemicznym "Atomowa chemia", z super nagrodami, co jest dodatkową motywacją do nauki. Zajęcia mają na celu stworzenie warunków do aktywnego zdobywania wiedzy oraz dają poczucie, iż na Mazowszu i w Płocku jest potencjał do zainteresowania chemią, którą można w przyszłości wykorzystać np. kształcąc się kierunkowo chemicznie. Zadanie ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia, wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych, zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz świadomości młodzieży w zakresie kształcenia zawodowego, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Mazowsza i z Płocka. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, dająca bardzo dobre efekty, rozbudzająca pasje. Uczy pracy w grupie oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w świecie. Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy. Podczas trwania projektu przedstawione zostaną aplikacje i platformy pomagające w nauce chemii. Zajęcia będzie prowadzić wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu oraz w pracy w laboratorium, oraz z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie badań i doświadczeń chemicznych. W razie epidemii COVID i obostrzeń rządowych zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym, ewentualnie zajęcia on-line.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warto zrealizować ten projekt, gdyż poprzednie dwie edycje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci, oraz frekwencją na poziomie 90%. Dzieci w poprzednich edycjach wykonywały doświadczenia, poznawały laboratorium chemiczne, poznawały chemię od strony praktycznej. Pokazaliśmy, że nauka to nie tylko teoria a również praktyka, która może być bardzo ciekawa i interesująca. W dobie Pandemii dzieci mają wielkie potrzeby poznania nowych form kształcenia się, chcą się uczyć a szczególnie, gdy nauka staje się namacalna i aspekty teoretyczne można zastosować w praktyce. Wyciągamy dzieci z domów, dajemy poczucie bezpieczeństwa oraz budujemy wewnętrzne wartości i pewność siebie u dzieci. Projekt daje również możliwość rozwoju funkcji poznawczych, rozbudzenie pasji, pogłębienie wiedzy. Zapoznanie się z pracą chemika pod kątem możliwości pracy w rafinerii, w laboratoriach i pozostania w życiu zawodowym na Mazowszu, w szczególności, iż w Płocku branża chemiczna jest znacząca. Stawiamy w projekcie na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci. Ważna dla nas jest nauka przestrzegania zasad BHP. Uczymy organizacji własnego warsztatu pracy, oraz pracy w grupie. Po poprzednich projektach zauważamy, iż zdobyta wiedza i umiejętności są wykorzystane w dalszym etapie kształcenia na Mazowszu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu będą dzieci, uczniowie klas VI, VII, VIII szkół podstawowych wiek (12-15 lat)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup odczynników Chemicznych3 600 zł
2Zakup Sprzętu laboratoryjnego4 000 zł
3Zakup Okularów i odzieży ochronnej dla dzieci do pracy w laboratorium3 000 zł
4Zakup nagród na konkurs chemiczny "atomowa chemia"1 800 zł
5Zakup środków ochrony osobistej COVID1 000 zł
6Wynajem sali - Laboratorium2 150 zł
7Materiały biurowe oraz pomocnicze1 000 zł
8Prowadzenie zajęć20 000 zł
9Konkurs Chemiczny450 zł
10Koszty administracyjne3 000 zł
Łącznie: 40 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zrozumieć Świat przez Doświadczenia - Edycja3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).