Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. TPP - Wojewódzki Dzień Seniora 2022 Piaseczno - Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna


Lokalizacja

05-500 Piaseczno centrum miasta, targowisko miejskie, Centrum Edukacji Multimedialnej

Skrócony opis

W ramach projektu z inicjatywy członków Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna zostanie w Piasecznie zorganizowany WOJEWÓDZKI DZIEŃ SENIORA 2023 zawierający szereg atrakcji: punkty bezpłatnych porad, konsultacji zdrowotnych, prawnych, występy artystyczne, pokazy, stoiska informacyjne, gimnastyki, konkursy z nagrodami, itd. Seniorzy otrzymają swoją przestrzeń artystycznej integracji międzypokoleniowej!

Opis projektu

Dni poświęcone seniorom mają wspólny cel – ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się osoby w wieku 60 plus, a także kształtowanie pozytywnego postrzegania seniorów jako ważnej części społeczności. W ramach realizacji projektu zgłoszonego z inicjatywy członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna zorganizowane zostanie ogólnodostępne bezpłatne wydarzenie pod hasłem: "WOJEWÓDZKI DZIEŃ SENIORA 2022 PIASECZNO" np.  1 października 2022 roku!  W ramach tego dnia planujemy ogólnodostępne atrakcje dla seniorów w naszym województwie. Program imprezy/spotkania odbywać się będzie w godzinach 9.00 - 19.00. W trakcie spotkania odbywać się będą konkursy dla seniorów, potańcówka, ćwiczenia itd. Seniorzy będą mieli możliwość skorzystania z ustawionej foto ścianki. W trakcie aktywności wykonywane będą pamiątkowe zdjęcia i wręczane uczestnikom spotkania. W ramach konkursów będą rozdane dla seniorów przydatne upominki takie jak ciśnieniomierze oraz pulsoksymetry. Promocja odbywać się będzie poprzez plakaty, ulotki, ogłoszenia na stronie internetowej np. Gminy Piaseczna. Start gali na scenie wewnątrz Centrum Multimedialnego obok targowiska w Piasecznie od godziny 9.00 - jeśli pogoda będzie sprzyjała to wszystkie atrakcje będą zorganizowane na świeżym powietrzu w celu zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa w czasie pandemii.

GŁÓWNE ATRAKCJE:

1) Konferencja: senioralne działania samorządów w okresie popandemicznym
2) Goście specjalni z Urzędu Marszałkowskiego, np. Marszałek Województwa oraz lokalni działacze samorządowi
3) Potańcówka z DJ'em oraz wodzirejem i kurs tańca
4) Wojewódzki przegląd teatrów senioralnych
5) Catering z ciepłym posiłkiem i słodki poczęstunek
6) Film nastawiający do pozytywnej rozmowy
7) Zlot starych aut,
8) Fotościanka
9) wyścig i rajd historycznych rowerów
10) targi lokalnych przysmaków i rękodzieła
11) kurs tańca rockowego
12) kurs prawidłowego oddychania
13) kurs ćwiczeń Tai Chi
14) kurs ćwiczeń Wing Chun
15) kurs Brydża
16) kurs szachów
17) zawody w rzucaniu kulą (popularny sport w Hiszpanii, Francji i Włoszech
18) konkursy z nagrodami (ciśnieniomierze, podstawowe apteczki oraz pulsoksymetry, itp.)
19) Punkty szczepień oraz badania diagnoza na Covid
20) Badania i diagnoza podstawowych funkcji zdrowotnych - puls, serce, dotlenienie, itd.

Podobne wydarzenia odbywają się już w innych województwach w mniejszej i większej skali, gdzie Seniorzy chętnie uczestniczą w ty święcie, organizowanym przez samorząd województwa:

https://www.opolskie.pl/2021/10/regionalny-dzien-seniora/

https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/europejski-dzien-seniora,560808

https://budzet.krakow.pl/projekty2021/4154-dzien_seniora_w_dzielnicy_xvii.html

Do zrealizowania spotkania dla seniorów niezbędne będzie zatrudnienie firmy cateringowej, zapewnienie warunków do przedstawień teatralnych (scena, nagłośnienie, oświetlenie etc), DJ-a, wodzireja, pokrycie kosztów filmu, przystrojenie przestrzeni, wynajęcie autokaru lub busów dla seniorów mających problemy z poruszaniem się. Potańcówka na świeżym powietrzu wraz z ciepłym i słodkim poczęstunkiem. Podczas potańcówki seniorzy nauczą się układu tanecznego. Potańcówkę poprowadzi DJ z wodzirejem. Z uwagi na niepełnosprawności ważne jest zapewnienie transportu na spotkanie z różnych części powiatu piaseczyńskiego, konieczne jest także odwiezienie seniorów. Zależy nam, aby seniorzy z pobliskich miast z całego powiatu i Warszawy mieli możliwość dojazdu i odwiezienia. I ten dojazd należy zapewnić we współpracy z samorządami i organizacjami senioralnymi.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną. Takie Święto byłoby dla nich szansą na pokazanie, że mają energię, chce im się działać i mogę wiele zaproponować. To także szansa na wzmacnianie więzi sąsiedzkich i między pokoleniami.

Orientacyjnie przewidywana liczba uczestników to 900 osób.

Adresaci projektu

Seniorzy, młodzież, niepełnosprawni, cudzoziemcy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt bezpłatnego autobusu dla seniorów oraz dowóz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu - zgodnie z wcześniejszymi zgłoszeniami15 000 zł
2Koszt przygotowania stanowisk, organizacji, przygotowania atrakcji, zapewnienia bezpieczeństwa, sprzątania, promocji wydarzenia itp.30 000 zł
3Koszt wynajęcia trenerów do prowadzenia poszczególnych zajęć i ćwiczeń (TaiChi, Wing Chun, rzucanie kulą, brydź, duże szachy, itp.) 10 000 zł
4Obsługa medyczna - karetka, ratownicy,5 000 zł
5Ochrona i służby porzadkowe5 000 zł
6Wynajęcie namiotów i zabezpieczenia przed zmiennymi warunkami pogodwymi w celu przeprowadzenia wszystkich atrakcji na świeżym powietrzu10 000 zł
7DJ, catering 10 000 zł
8Pamiątkowe gadżety, ciśnieniomierze, pulsocymetry, podstawowe apteczki, itd. upominki dla seniorów - popularyzacja zdrowia 10 000 zł
Łącznie: 95 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
TPP - Wojewódzki Dzień Seniora 2022 Piaseczno - Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).