Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. ZIELONE MAZOWSZE! Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż dróg wojewódzkich w Sierpcu


Lokalizacja

Wzdłuż dróg wojewódzkich w okolicach Sierpca.

Województwo Mazowieckie oraz tereny powiatów Żuromińskiego Sierpeckiego i Płockiego - wzdłuż dróg wojewódzkich 541 i 560.

Szczegółowa lokalizacja nasadzeń zostanie uzgodniona z zarządcą dróg na etapie realizacji projektu.

Skrócony opis

Ideą projektu jest zaprojektowanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich 541 i 560 – krzewów i drzew miododajnych. Projekt ma na celu przywrócenie w pasach drogowych naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu.

Opis projektu

Ideą projektu jest zaprojektowanie pasów zieleni pry drogach wojewódzkich 541 i 560 – krzewów i drzew miododajnych. Projekt ma na celu przywrócenie w pasach naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu.
PROJEKTOWANA ZIELEŃ
1. Krzewy – dobór gatunków musi zostać poprzedzony oceną warunków terenowych, w  szczególności glebowych, w tym odległości od krawędzi jezdni, chodnika (zasolenie). Takie rośliny jak berberysy, dzikie róże, głogi, irgi, jarzębiny zapewniają pokarm w okresie jesienno-zimowym czyli najtrudniejszych dla ptaków miesiącach. Gęste żywopłoty z ligustru lub irgi stanowią dobre miejsce na gniazda dla piegży. Natomiast wysoki jałowiec może stać się obszarem gniazdowania dla makolągwy lub dzwońca. Niektóre rośliny lepiej jest sadzić w grupach i zamiast pojedynczych krzewów posadzić gęsty żywopłot. Żywopłot może nie tylko pełnić ważną rolę ogrodzeniowo-estetyczną, ale będzie służył drobnym ptakom, które unikają dużych, otwartych przestrzeni.
2. Drzewa – dobór gatunkowy musi zostać poprzedzony oceną warunków terenowych, w  szczególności dostępności miejsc do nasadzeń oraz zgodnością z istniejącą już w tym terenie zielenią wysoką. Z uwagi na bliskość ulicy należy w miarę możliwości projektować drzewa w odmianach kolumnowych z naciskiem na rodzime polskie gatunki, jak "Klon Jawor". W pozostałych miejscach, szczególnie przy chodnikach, można posadzić drzewa typowo ozdobne o licznych kwiatach, np. Tulipanowiec a przede wszystkim "Klon Jawor" jako gatunek typowo występujący na terenie Polski, a będący w zaniku w miastach.
3. Zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami sadzenia zieleni, zakup sadzonek oraz sadzenie powinno obejmować dodatkowo – 3 letni okres pielęgnacji drzew oraz 3 letni okres gwarancji. Weryfikacja przeżywalności nasadzeń i jakości pielęgnacji powinna być realizowana w okresach 1-rocznych, w pełni sezonu wegetacyjnego oraz w ostatnim miesiącu przed zakończeniem okresu gwarancyjnego (łącznie 4 przeglądy - pierwszy przegląd - odbiór robót (październik-listopad), drugi i trzeci przegląd - w najbliższym i kolejnym sezonie wegetacyjnym po posadzeniu (maj-wrzesień), czwarty przegląd - na miesiąc/tuż przed zakończeniem okresu gwarancji.

Przykładowe realizacje i ciekawostki:
https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/gon-alo-de-carvalho-najpiekniejsza-ulica-na-swiecie,16577.html
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/specjalne-worki-do-podlewania-drzew-w-gdansku-by-przetrwaly-w-miejskich-warunkach,a,160749
https://zszp.pl/roslina/zielen-miejska/zabezpieczenia-poziome-i-pionowe-drzew-w-terenach-zieleni/
https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/po-co-nam-drzewa-w-miescie,16737.html
http://aleje.org.pl/pl/o-alejach/402-dlaczego-warto-sadzic-drzewa-rola-drzew-w-otoczeniu
http://miastodrzew.wroclaw.pl/drzewa-w-miescie/
https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/gon-alo-de-carvalho-najpiekniejsza-ulica-na-swiecie,16577.html

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Przestrzeń wzdłuż dróg wojewódzkich jest pusta i niefunkcjonalna. Brakuje w niej miejsc drzew , ciekawych roślin dla owadów i ptaków a przede wszystkim brakuje ekranów akustycznych zieleni, drzew i kwiatów, które żyły w tej przestrzeni pierwotnie dając  cień i świeże powietrze.
Po co nam drzewa?
Mówiąc w kilku słowach o roli drzew przy drogach, warto powiedzieć, że są miłe dla oka, oczyszczają powietrze i dają schronienie przed upałem.
Drzewa dostarczają tlen, zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła, poprzez parowanie ochładzają powietrze oraz je nawilżają. Posiadają zdolności oczyszczania powietrza.
Praktycznie wszyscy zgadzają się, że drzewa, zwłaszcza te duże, są ozdobą przy drogach i wykazują duże walory estetyczne.Jeśli chodzi o walory prozdrowotne zieleni, a szczególnie drzew, to podkreślić warto ich zdolności do poprawiania jakości powietrza, co ma przecież niebagatelne znaczenie.

Udowodniony naukowo jest również ich wpływ na zdrowie psychiczne kierowców. Kontakt z nimi wpływa na obniżenie poziomu stresu, działają wyciszająco.  Otoczenie drzew ma pozytywny wpływ na nastrój i emocje, obniża stres i napięcie, działając kojąco na „nerwy”.

Wzbogacają przydrożną faunę. Są bowiem miejscem gniazdowania ptaków, a ich obecność również dodatnio wpływa na psychikę człowieka. Dobrze usytuowane drzewa są buforem chroniącym przed hałasem - mogą obniżać jego poziom nawet o 50 proc.

Wydajemy dzięki temu na oczyszczenie wody  mniej pieniędzy. Chronią zasoby wodne, zatrzymując wodę i wilgoć w glebie. Ich korzenie ułatwiają powolne przesiąkanie deszczówki do gruntu oczyszczając ją.

Drzewa przedłużają żywotność nawierzchni asfaltowych zacieniają nawierzchnię, chroniąc ją przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych i pozostawieniem zlepianego przez nie kruszywa bez odpowiedniej ochrony.

Dzięki różnorodności gatunków można uczyć dzieci ich rozpoznawania; dzięki nim mają też one możliwość obserwacji ptaków i owadów oraz przebiegu pór roku. Dla wielu dzieci drzewa alejowe są często jedynym codziennym kontaktem z przyrodą. Zarówno wtedy, gdy przemieszczają się środkami komunikacji  czy samochodami wraz z rodzicami czy opiekunami.

Aby drzewa przyniosły wyżej opisane korzyści potrzebują wiele czasu na wzrost. Są naszym dziedzictwem po poprzednich pokoleniach i darem dla naszych dzieci. Od tego co robimy dziś, zależy to w jakim stopniu nasze dzieci i wnuki będą mogły czerpać korzyści z rosnących w naszym mieście drzew.

Jak więc widać, nasadzenia drzew to rozwiązanie niezwykle istotne i wartościowe dróg i dla nas wszystkich – im więcej zieleni będzie otaczać nas na co dzień, tym nasze życie będzie przyjemniejsze, łatwiejsze i… zdrowsze.

Brak cienia, świeżego powietrza oraz smog jest bardzo niebezpieczny dla seniorów oraz najmłodszych mieszkańców. Brakuje dorodnych drzew wzdłuż dróg wojewódzkich a stare są regularnie wycinane z powodu np. realizacji nowego chodnika, itp. pomysłów. Nikt nie robi nowych nasadzeń.

Adresaci projektu

Adresatem projektu są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego oraz powiatów Żuromińskiego Sierpeckiego i Płockiego, szczególnie seniorzy oraz dzieci korzystający z pobocza dróg wojewódzkich. Często dojeżdżający rowerami do szkół, przychodni i szpitali  lub spacerujący wzdłuż dróg wojewódzkich 541 i 560  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Sadzonki drzew (Klon "Jawor" i Tulipanowiec) z usługą sadzenia i 3 letnią pielęgnacją (50 szt. cena jednostkowa brutto 1300 zł)65 000 zł
2Sadzonki krzewów z usługą sadzenia i 3 letnią pielęgnacją (założono sadzenie w więźbie trójkatnej w pasie o szer. 1 m na odległosci 1000 m rozstawa 0,5 m; cena jednoskowa brutto 26 zł)130 000 zł
3projekt8 000 zł
Łącznie: 203 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ZIELONE MAZOWSZE! Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż dróg wojewódzkich w Sierpcu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).