Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Przyjazne i ekologiczne otoczenie szpitala Krychnowice


Lokalizacja

Krychnowicka 1
26-600 Radom

Skrócony opis

Celem projektu jest spójna i kompleksowa rewitalizacja terenów znajdujących się wokół szpitala w Krychnowicach.
Współczesne normy leczenia wymagają odpowiednich warunków i ten projekt pozwoli je spełnić

Opis projektu

"Szpital -Ogród"
Rewitalizacja terenów zielonych otaczających szpital.
Wymiana zniszczonych ławek i koszy na śmieci z terenu całego szpitala.
Remont drewnianej studni przy budynku "Willa"
Remont figur i mini pomników znajdujących się na terenie szpitala
Wymiana zniszczonych betonowych donic z kwiatami na nowe piękne rabaty z nowymi nasadzeniami kwiatów.
Usunięcie i wywóz korzeni po wyciętych drzewach z terenu całego szpitala oraz nowe nasadzenia w ich miejsce.
Fontanna z ławeczkami
Nasadzenia roślinności, która nie wymaga pielęgnacji
W porozumieniu z Mazowieckim konserwatorem zabytków można rozważyć postawienie drewnianej altany wraz z ławeczkami która posłużyłaby do terapii w małych grupach dla pacjentów szpitala
Stwórzmy nowe przyjazne otoczenie dla pacjentów

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Rewitalizacja terenów wokół szpitala pozwoli pacjentom na skuteczniejsze dojście do zdrowia, a pracownikom szpitala na  lepsze wykonywanie swoich obowiązków oraz  aktywny odpoczynek po pracy.
Tereny wokół szpitala przez wiele lat były zaniedbywane dlatego kompleksowa ich rewitalizacja będzie służyła zarówno pacjentom jak i pracownikom

Adresaci projektu

pacjenci oraz personel szpitala w Krychnowicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1"Szpital-ogród"800 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przyjazne i ekologiczne otoczenie szpitala Krychnowice

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).