Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Festiwal gier i zabaw towarzyskich 2023


Lokalizacja

Spotkania piłkarskie oraz lekkoatletyczne odbędą się na sportowych arenach Podregionu Radomskiego (m.in. Radom, gm. Jedlińsk, Białobrzegi). Festiwal Gier Planszowych natomiast odbędzie się na terenie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu lub w jednej z sal Delegatury w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jeżeli aura pozwoli, część Festiwalu odbędzie się również w plenerze, na dziedzińcu Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu czy w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Skrócony opis

Projekt polega na organizacji wyjątkowych, towarzyskich spotkań sportowych oraz kulturalnych dla mieszkańców Mazowsza z Podregionu Radomskiego, połączonych z działaniami profilaktycznymi, w które włączą się mistrzowie sportu. Dla tego multidyscyplinarnego projektu przyjęty został wiodący obszar tematyczny, czyli kultura fizyczna i turystyka, a wszelkie podjęte w nim działania będą z nim związane.

Opis projektu

W ramach zadania dla mieszkańców Mazowsza z Podregionu Radomskiego zorganizowany zostanie szereg towarzyskich spotkań sportowych oraz kulturalnych. I tak zostanie zorganizowanych sześć turniejów piłkarskich, w których zagrają najmłodsi adepci futbolu. W sumie w zmaganiach weźmie udział blisko 40 drużyn (co najmniej 500 zawodników). Rywalizacja odbywać się będzie m.in. w Radomiu, gminie Jedlińsk i innych gminach Podregionu Radomskiego. Imprezy będą miały na celu promocję i wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza z tego podregionu, promocję zdrowego stylu życia, rozwój umiejętności młodych piłkarzy i popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży. W każdym z turniejów drużyny zagrają systemem „każdy z każdym”, w sumie więc, w każdym rozegrane zostanie aż 28 pojedynków, w których popularyzowane będą zasady Fair Play. Wysoki poziom sportowy zapewni profesjonalna obsada sędziowska, medyczna, techniczna oraz informacyjno-promocyjna. Uczestnicy zmagań będą mieli zapewnione także wodę, napoje oraz poczęstunek dla każdego z nich. Najlepsi piłkarze otrzymają nagrody indywidualne, a drużyny pamiątkowe puchary.  

Najmłodsi adepci lokalnego sportu rozkochani są także w okrzykniętych w ostatnim czasie ikonach radomskiego futbolu - snajperze Leandro Rossim czy pracującemu z kilkunastoma pokoleniami sportowców Zdzisławie Radulskim. W ramach zadania przeprowadzony zostanie więc cykl treningów ze wspomnianymi żywymi legendami, a ich najaktywniejsi uczestnicy (co najmniej 200 osób), otrzyma pamiątkowe albumy i publikacje o wspomnianych personach, przygotowane na okoliczność zajęć.

Powyższe spotkania będą miały również charakter profilaktyczny. Młodzi ludzie - według alarmujących wyników wielu badań - narażeni są bowiem w obecnych czasach na działanie wszelkiego typu substancji psychoaktywnych, m.in. alkoholu i narkotyków. Z racji na wiele środowisk oddziałujących na nich – zarówno złych wzorców z grup nieformalnych , a niekiedy także środowisk patologicznych – lęk przed przegraną, odrzuceniem z danej grupy, niewłaściwe wartościowanie, otwierają drzwi wielu niepożądanym zjawiskom. Dzieci i młodzież narażone są przede wszystkim na pokusę sięgnięcia po różnego rodzaje używki, głównie alkohol i narkotyki mające ogromny wpływ na stan umysłu, emocji, zdrowia fizycznego i psychicznego. Wykorzystując nowatorskie techniki multimedialne, na spotkaniach promujących kulturę fizyczną i turystykę oraz w przygotowanych materiałach zaprezentowane zostaną wartości propagujące życie w wolności od alkoholu i narkotyków zniewalających wolę i prowadzących do uzależnienia. Uczestnicy zadania posiądą także wiedzę na temat uzależnień alkoholowych i ich skutków. Swoim autorytetem poprą ją także sportowi idole, w tym medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata, reprezentujący Podregion Radomski.

W Radomiu lub Jedlińsku, czyli miejscowościach Podregionu Radomskiego, które słyną z doświadczonych reprezentantów Królowej Sportu odbędzie się Piknik Lekkoatletyczny. Głównym celem lekkoatletycznego spotkania w trakcie rywalizacji będzie upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia.

Nie wszyscy mają jednak predyspozycje i sposobność podjęcia treningów w klubach sportowych oraz uczestniczenia w zawodach. Stawiają więc na rozwój umysłowy przy nieśmiertelnych "planszówkach". Dla nich więc zostanie przygotowana rywalizacja w ramach tzw. Festiwalu Gier Planszowych. Sięgniemy m.in. po popularne gry chińczyk, warcaby i stworzoną przez mieszkańców Podregionu Radomskiego tematyczną grę "Droga do nieba", jak i królewską rozgrywkę szachową.

Festiwal Gier Planszowych odbędzie się na terenie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu lub w jednej z sal Delegatury w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jeżeli aura pozwoli, część Festiwalu odbędzie się również w plenerze, na dziedzińcu Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu czy w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Udział we wszystkich wydarzeniach dla jego uczestników będzie bezpłatny!

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Okres pandemii uniemożliwił wielu dzieciom i młodzieży udział w sportowej rywalizacji i zajęciach dodatkowych. Projekt ma więc za zadanie zachęcić do rozwoju międzyludzkich relacji poprzez sport, treningi piłkarskie, lekkoatletyczne, ale i spotkania ze sportowymi idolami. Będzie miał również na celu promocję i wspieranie rozwoju sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza z Podregionu Radomskiego, promocję zdrowego stylu życia, rozwój umiejętności młodych piłkarzy i lekkoatletów oraz popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży.

Poszczególne części zadania mają także pozwolić odkryć nowe zainteresowania, poszerzać horyzonty i budować wspomniane relacje z rówieśnikami w przyjemny i pożyteczny sposób. Mowa m.in. o programie profilaktycznym czy wspólnej, rodzinnej rozrywce przy nieśmiertelnych grach planszowych podczas Festiwalu i nie tylko.

Bezpłatny charakter zajęć pozwoli dotrzeć z projektem do wielu osób i jeszcze efektywniej realizować jego poszczególne elementy. W niepowtarzalny sposób odpowie również na potrzeby najmłodszych członków społeczeństwa oraz ich opiekunów, szczególnie po długim, pełnym niepewności czasie pandemii.

Adresaci projektu

- Dzieci i młodzież z Województwa Mazowieckiego (mieszkańcy Podregionu Radomskiego, m.in. Radomia, Iłży, Białobrzegów czy Jedlińska) ich rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Organizacja sześciu całodziennych turniejów piłkarskich z pełną, profesjonalną obsługą sędziowską, techniczną, promocyjną, wyżywieniem dla uczestników, atrakcyjnymi nagrodami60 000 zł
2Organizacja cyklu treningów z ikonami radomskiego futbolu oraz przygotowanie albumów i publikacji dla najaktywniejszych 200 uczestników zajęć20 000 zł
3Organizacja pikniku lekkoatletycznego (z profesjonalną obsługą sędziowską, techniczną, promocyjną, nagrodami dla najlepszych)15 000 zł
4Festiwal Gier Planszowych (zakup gier planszowych)20 000 zł
5Namioty oraz zestawy piknikowe (koce, żagle etc) do przeprowadzenia gier w plenerze5 000 zł
6Festiwal Gier Planszowych (słodki poczęstunek na każdy z trzech dni festiwalu)5 000 zł
7Obsługa administracyjna, promocja, księgowość10 000 zł
Łącznie: 135 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal gier i zabaw towarzyskich 2023

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).