Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Edukacja na szlakach Mazowsza 2023 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych


zdjęcie grup[owe dzieci przed wybiegiem w zoo

Lokalizacja

Miejscem zajęć będą m.in. sale radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kościuszki 5A w Radomiu, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Muzeum Wsi Radomskiej, Obiekty Muzealne w Warszawie, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Ludowych Instrumentów w Szydłowcu.

Skrócony opis

Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów. W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowane zostanie także sześć wycieczek  W każdej weźmie udział grupa do 50 osób. Pod okiem wykwalifikowanego przewodnika będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą.

Opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu serii warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów. W okresie pandemii, wielu z nich, ze względu na ograniczenia, nie mogło nawiązywać bezpośrednich relacji z rówieśnikami oraz brać udziału w dodatkowych zajęciach. Problem dotyczył dzieci ze szkół podstawowych, średnich, także dzieci objętych edukacją domową (tych ostatnich na Mazowszu jest już blisko 2 tysiące). W projekcie udział wezmą więc zarówno dzieci uczące się w szkołach, jak i te, spełniające obowiązek szkolny w ramach Edukacji Domowej.

W ramach projektu dla mieszkańców południowego Mazowsza zorganizowane zostaną:
a) cykl zajęć specjalistycznych dla dzieci:
A1) zajęcia science laboratory (zajęcia naukowe z eksperymentami i doświadczeniami, 2 cykle zajęć po 25 godzin = 50 godzin)
A2) zajęcia warsztatowe z elementami języka angielskiego (cykl zajęć 50 godzin = 50 godzin)
A3) zajęcia matematyczno-logiczne (gry i zabawy matematyczne, cykl zajęć 30 godzin = 30 godzin)
A4) zajęcia edukacyjno-medialne (2 cykle zajęć po 30 godzin = 60 godzin)
A 5) zajęcia umuzykalniające (1 cykl zajęć 30 godzin = 30 godzin)


b) cykl zajęć dla dorosłych i seniorów (rodzice, dziadkowie, opiekunowie)
B1) Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla dorosłych, w tym dotyczące uczuć i nastrojów dzieci i młodzieży, umiejętności rozmowy z nimi, konstruktywnego chwalenia, zachęcania do samodzielności, zachęcania do współpracy oraz wzajemnego wsparcia i uwalniania od grania ról (cykl 20 trzygodzinnych spotkań = 60 godzin dydaktycznych)
B2) Warsztaty pogłębiające więzi pomiędzy uczestnikami projektu poprzez rozwinięcie sprawności manualnej m.in. zajęcia artystyczne (cykl 20 trzygodzinnych spotkań = 60 godzin dydaktycznych)

Miejscem wspomnianych zajęć będą m.in. sale radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia czy Muzeum Wsi Radomskiej.

W miesiącach kwiecień-listopad zorganizowana zostanie także seria wycieczek autokarowych szlakami Mazowsza. W każdej weźmie udział grupa do 50 osób. Pod okiem wykwalifikowanego przewodnika będą mieli możliwość poznać historię, kulturę i tradycję miejsc, do których się wybiorą. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostanie sześć wycieczek autokarowych: dwie wycieczki do Warszawy (m.in. do ZOO,  do Muzeum Domków Dla Lalek – zdobywcy certyfikatu Najlepszy Produkt Turystyczny na Mazowszu w 2021 roku, zamek królewski i Stare Miasto), jedna wycieczka do Wild West City w Runowie (zajęcia historyczne), jedna wycieczka do Julinka (m.in. zajęcia edukacyjne w Parku Rozrywki) oraz do Parku Bajka w Błoniu, jedna do Przysuchy (Muzeum im. Oskara Kolberga, połączone z warsztatami), jedna do Szydłowca (m.in. warsztaty w Muzeum Ludowych Instrumentów). Uczestnicy projektu zostaną zaproszeni także do poznania tajemnic lokalnej historii, m.in. poprzez udział w warsztatach tematycznych w MCSW Elektrownia, Muzeum Wsi Radomskiej połączone z ogniskiem oraz w Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Okres pandemii uniemożliwił wielu dzieciom i młodzieży udział w zajęciach. Projekt ma za zadanie wypełnić pewną lukę, jaka z tego powodu powstała. Pozwoli odkryć nowe zainteresowania, poszerzać horyzonty i budować relacje z rówieśnikami w przyjemny i pożyteczny sposób. Rozwój międzyludzkich relacji jest ważny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dlatego także rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci wezmą udział w spotkaniach warsztatowych rozwijających umiejętności wychowawcze oraz w warsztatach rozwijających sprawności manualne.

Turystyczny charakter drugiej części projektu pozwoli zobaczyć i poznać przez dzieci, dorosłych i seniorów miejsca na Mazowszu, które często kojarzą jedynie z nazwy. Udział w towarzyszących wyjazdom zajęciach edukacyjnych, pozwoli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym wybranych miejsc województwa mazowieckiego. Taki sam cel przyświecać będzie zajęciom w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Muzeum Wsi Radomskiej.

Bezpłatny charakter zajęć pozwoli dotrzeć z projektem do wielu osób i jeszcze efektywniej realizować jego poszczególne elementy. W niepowtarzalny sposób odpowie również na potrzeby najmłodszych członków społeczeństwa oraz ich opiekunów, szczególnie po długim, pełnym niepewności czasie pandemii.

Adresaci projektu

- Dzieci i młodzież z Województwa Mazowieckiego (mieszkańcy m.in. Radomia, Iłży, Jedlińska, Grójca, Piaseczna, Góry Kalwarii -  zarówno dzieci i młodzież uczące się w szkołach, jak i te, spełniające obowiązek szkolny w domu w ramach Edukacji Domowej)
- Rodzice, dziadkowie oraz opiekunowie dzieci z Województwa Mazowieckiego
- Seniorzy z Radomia i okolic

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zajęcia science laboratory (zajęcia naukowe z eksperymentami i doświadczeniami dla dzieci 6-14 lat).18 000 zł
2Zajęcia warsztatowe z elementami języka angielskiego7 000 zł
3Zajęcia matematyczno-logiczne8 000 zł
4Zajęcia edukacyjno-medialne (prowadzący wraz z materiałami oraz zapewnieniem dostępu do sprzętów potrzebnych do przeprowadzenia specjalistycznych zajęć)24 000 zł
5Zajęcia umuzykalniające7 000 zł
6Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla dorosłych (prowadzący + zakup potrzebnych materiałów do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych)16 000 zł
7Warsztaty manualne dla dorosłych (prowadzący + zakup potrzebnych rekwizytów na zajęcia artystyczne)18 000 zł
8Wycieczka do Warszawy I (wizyta w Zoo, autokar, ubezpieczenie, licencjonowany przewodnik, wyżywienie uczestników wyjazdu, zajęcia edukacyjne)10 000 zł
9Wycieczka do Warszawy II (Muzeum domków dla lalek, Zamek Królewski, autokar, ubezpieczenie, licencjonowany przewodnik, zajęcia edukacyjne)10 000 zł
10Wycieczka do Wild West City w Runowie (autokar, wyżywienie uczestników wyjazdu, ubezpieczenie, całodniowe zajęcia historyczne i edukacyjne)8 000 zł
11Wycieczka do Julinka i Błonia (zajęcia edukacyjne w Parku Rozrywki, wizyta w Parku Bajka w Błoniu, autokar, ubezpieczenie, wyżywienie uczestników)10 000 zł
12Dwie wycieczki z warsztatami: do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze i Muzeum Ludowych Instrumentów w Szydłowcu9 000 zł
13Warsztaty tematyczne w MCSW Elektrownia, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz w MWR wraz z ogniskiem5 000 zł
14Obsługa administracyjna, promocja, księgowość10 000 zł
Łącznie: 160 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Edukacja na szlakach Mazowsza 2023 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).