Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Mogę więcej, edycja 2 - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych


Lokalizacja

Szkoły, biblioteki oraz domy kultury na terenie Warszawy i podregionu warszawskiego zachodniego, w tym na terenie przynajmniej 3 gmin wiejskich. Zajęcia mogą być dodatkowo realizowane w pozostałych podregionach na terenie województwa mazowieckiego. Przykładowe lokalizacje:
● zajęcia z naukowe eksperymentami: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, Warszawa; biblioteka przy ul. Melsztyńskiej, biblioteka przy ul. Chłodnej,
● zajęcia edukacyjne i plastyczne dla dzieci i rodziców: biblioteki, domy kultury w Warszawie, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, Dom Kultury KADR, Centrum Lokalne Żoliborz
● zajęcia z efektywnej nauki: biblioteka na terenie gminy Piaseczno

Skrócony opis

Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (m.in. zajęcia naukowe z eksperymentami, gry matematyczne, zajęcia plastyczne, treningi pamięci, rodzinne spacery, spacery z uważnością, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze), grupę wsparcia dla rodziców, wykłady psychoedukacyjne oraz konsultacje dla rodziców. Zajęcia mogą odbywać zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.

Opis projektu

Projekt obejmuje przeprowadzenie różnorodnych spotkań skierowanych do dzieci, dorosłych i rodzin.
Zajęcia dla dzieci:
i) gry matematyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat, polegające na rozwiązaniu zagadek logicznych i nauce podstawowych praw matematycznych: 2 cykle, w każdym po 5 spotkań po 1h - 2*5=10h
ii) zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat: 2 cykle, w każdym po 5 spotkań po 1h - 2*5=10h
iii) zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami: 2 cykle, w każdym po 5 spotkań po 1h - 2*5=10h
iv) zajęcia naukowe z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat, polegające na poznawaniu otaczających nas zjawisk przyrodniczych oraz wspólnym przeprowadzania doświadczeń z nimi związanych, przykładowe tematy poruszane podczas zajęć: magnetyzm, prąd, dźwięk, polimery, pH, barwy, w sumie 170 spotkań po 1h
v) trening pamięci i metody efektywnej nauki dla dzieci w wieku 9-13 lat: 2 cykle, w każdym po 12 spotkań po 1h - 2*12=24
Zajęcia dla rodzin:
i) spacery z grami i zabawami dla rodzin z dziećmi w wieku 5-8 lat, podczas których uczestnicy poznają ciekawe miejsca i historie, będą wspólnie rozwiązywać zagadki i brać udział w integrujących aktywnościach, mini-grach i zabawach: 8 spacerów, każdy po 2h: 8*2=16 h
Spotkania dla rodziców/ dorosłych:
i) „Jak słuchać, jak mówić” - warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie: 1 cykl składający się z 5 spotkań po 4h- 5*4=20h
ii) warsztaty z zakresu budowania poczucia własnej wartości u dzieci: 1 cykl składający się z 5 spotkań po 4h- 5*4=20h
iii) grupa wsparcia dla rodziców: 1 cykl składający się z 12 spotkań po 3h - 12*3=36h
iv) wykłady dotyczące tematów takich jak: samoregulacja, jak wspierać nastolatki, budowanie poczucia własnej wartości, techniki antystresowe, w sumie 6 wykładów po 3 godziny dydaktyczne - 18h
v) spacery z uważnością: 10 spacerów po 2h - 10*2=20h
vi) indywidualne konsultacje rodzicielskie z psychologiem/ pedagogiem (dotyczące np.: świadomości i radzenie sobie z emocjami, stresem, konfliktami, wyzwaniami związanymi z pełnionymi rolami, trudnościami wychowawczymi, trudnościami w związku), 20 h konsultacji trwających 1 h
vii) domowe Do it Yourself, cykl zajęć podczas, których uczestnicy nauczą się jak kreatywnie zmieniać domową przestrzeń: 1 cykl x 4 spotkania po 3h - 4*3=12h
viii) trening pamięci i metody efektywnej nauki dla dorosłych: 1 cykl x 12 spotkań po 2h - 2*12=24 h

Zajęcia mogą być przeprowadzane też w formie zdalnej. W takim wypadku zajęcia prowadzone byłyby przez platformę Zoom, do której link byłby przesyłany po wcześniejszej rejestracji. W przypadku gdy zajęcia wymagałyby trudno dostępnych materiałów (plastycznych, albo do eksperymentów) byłaby możliwość wysłania ich pocztą pod wskazane adresy, bądź pozostawienia do odbioru przez uczestników w konkretnym miejscu (np. bibliotece).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wszechstronny rozwój zarówno dzieci, jak i dorosłych umożliwia im odkrycie nowych zainteresowań, poszerza kompetencje, daje dużo satysfakcji i radości, a przede wszystkim pozytywnie wpływa na budowanie relacji międzyludzkich. Wsparcie rozwoju rodziny to jedno z ważniejszych zadań, przed którym stoi nasze społeczeństwo. Zarówno zapewnienie edukacji w zakresie rozwoju osobistego dorosłych, psychologii relacji rodzic-dziecko, jak i oferowanie kreatywnych i inspirujących zajęć dla najmłodszych powinno być jednym z naszych priorytetów.

Projekt ma na celu realizację tych potrzeb poprzez organizację kreatywnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci od pierwszego roku życia, oraz rozwijających warsztatów i konsultacji dla dorosłych, pomagających radzić sobie z wyzwaniami rodzicielstwa i codzienności. Działania te pozwolą ciekawie i twórczo spędzić czas z rodziną i staną się impulsem do wspólnych rozmów i zacieśniania więzi rodzinnych.

Bezpłatny charakter projektu pozwoli na dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych osób, a jego realizacja w założonych miejscach (szkoły, biblioteki, domy kultury) efektywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę miejską.

Adresaci projektu

- dzieci z województwa mazowieckiego w wieku 1-13 lat
- rodzice z województwa mazowieckiego
- osoby dorosłe z województwa mazowieckiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1gry matematyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, promocji zajęć, 10 spotkań x 450 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)4 500 zł
2zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, promocji zajęć, 10 spotkań x 450 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)4 500 zł
3zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1-3 lat wraz z opiekunami (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, promocji zajęć, 10 spotkań x 450 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)4 500 zł
4zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 6-10 lat (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, promocji zajęć, 170 spotkań x 500 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)85 000 zł
5trening pamięci i metod efektywnej nauki dla dzieci w wieku 9-13 lat (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, promocji zajęć, 24 spotkania x 450 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)10 800 zł
6rodzinne spacery z przewodnikiem (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia spacerów, gier i zabaw, zakupu i przygotowania materiałów, promocji zajęć, 8 spacerów po 2 godziny, 8*2=16h x 750 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)12 000 zł
7warsztaty „Jak słuchać, jak mówić” (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, promocji zajęć, 5 spotkań po 4h- 5*4=20h x 300 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)6 000 zł
8warsztaty z zakresu budowania poczucia własnej wartości u dzieci (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, promocji zajęć, 5 spotkań po 4h- 5*4=20h x 300 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)6 000 zł
9grupa wsparcia dla rodziców (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć - 2 osoby, promocji zajęć, 12 spotkań po 3h - 12*3=36h x 400 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)14 400 zł
10wykłady psychoedukacyjne (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, promocji zajęć, 6 wykładów po 3h, 6 x 1100 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)6 600 zł
11spacery z uważnością (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, promocji zajęć, 10 spacerów po 2h - 10*2=20h x 300 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)6 000 zł
12indywidualne konsultacje rodzicielskie (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia konsultacji, promocji zajęć, 20 konsultacji x 250 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)5 000 zł
13domowe Do it Yourself (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, promocji zajęć, 4 spotkania po 3h - 4*3=12h x 300 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)3 600 zł
14trening pamięci i metod efektywnej nauki dla dorosłych (w tym między innymi koszt przygotowania merytorycznego i poprowadzenia zajęć, zakupu i przygotowania materiałów, promocji zajęć, 12 spotkań po 2h - 2*12=24 h x 450 zł, kwota zawiera też podatek i ZUS)10 800 zł
15koordynacja, księgowość, prowadzenie zapisów na zajęcia, nadzór nad realizacją projektu (10 miesięcy x 2 000 zł, w koszcie tym uwzględniony jest też podatek i ZUS)20 000 zł
Łącznie: 199 700 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mogę więcej, edycja 2 - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).