Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 303

303. Działania edukacyjne, skierowane do kierowców w wieku 25-59 lat z zakresu doskonalenia techniki jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego


Lokalizacja

-

Skrócony opis

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 150 kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie zwiększenia bezpiecznego zachowania na drodze

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 150 kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na torze i płycie poślizgowej, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze kierowców.
Zajęcia teoretyczne (3 godz.) powinny obejmować następujące zagadnienia: specyfika ruchu drogowego w Polsce, ocena czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych, omówienie błędów spostrzegania, wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm kierowcy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób na drodze.
Natomiast część praktyczna (3 godz.) powinna zawierać ćwiczenia takie jak: wpływ prędkości na drogę hamowania na różnych nawierzchniach, czas trwania hamowania na różnych nawierzchniach, wpływ rozmowy telefonicznej lub z pasażerem na koncentrację i postrzeganie czynników zagrożenia na drodze, zasady działania systemów wspomagających w samochodzie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego wśród kierujących pojazdami w przedziale wiekowym 25 - 59 lat. Z informacji uzyskanych z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu wynika, iż najwięcej zdarzeń drogowych powodują kierowcy samochodów osobowych. Główną przyczyną było „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, co skutkowało najwyższym procentem zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Objęcie szkoleniem kierowców samochodów osobowych pozwoli na uniknięcie dużej części wypadków.

Adresaci projektu

Adresatami projektu jest grupa uczestników - mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym z subregionu radomskiego, w wieku 25 - 59 lat posiadający prawo jazdy kategorii B, którzy chcą poprawić swoje umiejętności za kierownicą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zajęcia teoretyczne (3 godz.)12 300 zł
2Zajęcia praktyczne (3godz.)90 000 zł
3Transport uczestników szkolenia8 000 zł
4Serwis kawowy, lunch3 200 zł
5Ubezpieczenie NNW800 zł
6Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w szkoleniu, artkuły biurowe)3 200 zł
Łącznie: 117 500 zł