Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 302

302. Bezpieczny i świadomy motocyklista - szkolenie profilaktyczne w zakresie doskonalenia techniki jazdy


Lokalizacja

-

Skrócony opis

Siedmiogodzinne szkolenia teoretyczne i praktyczne na torze doskonalenia techniki jazdy, dedykowane do osób posiadających uprawnienia do kierowania motocyklami.

Opis projektu

Szkolenie będzie skierowane do osób mających świadomość potrzeby doskonalenia swoich umiejętności, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa jazdy jednośladem. Zajęcia prowadzone przez posiadających wieloletnią praktykę instruktorów, podniosą kwalifikacje uczestników i podpowiedzą, jak przewidywać zachowania innych oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na drodze. Zajęcia praktyczne powinny obejmować między innymi:
• Prawidłowe dostosowanie motocykla przed jazdą
• Przyjmowanie odpowiedniej pozycji na motocyklu
• Doskonalenie techniki kierowania
• Doskonalenie umiejętności właściwego reagowania na sytuacje awaryjne
• Rozpędzanie
• Hamowanie w różnych warunkach
• Hamowanie awaryjne z systemem ABS oraz bez niego
• Omówienie praw fizyki i sił związanych z ruchem i stabilnością motocykla Motocykliści w 20-sto osobowych grupach, będą doskonalić swoje umiejętności i technikę bezpiecznego poruszania się motocyklem, która jest niezbędna w przemieszczaniu się w ruchu miejskim, turystycznym i codziennym.
Szkolenie odbywa się na motocyklach uczestników oraz kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Motocykliści, stanowiący z roku na rok coraz liczniejszą grupę uczestników ruchu drogowego, w odróżnieniu od kierowców samochodów, nie są chronieni przez konstrukcję pojazdu jaki prowadzą. W takim przypadku poprawa bezpieczeństwa swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego uzależniona jest od doświadczenia oraz doskonałej techniki jazdy, które to umiejętności najlepiej zdobywać na w pełni bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu. Opanowanie tych umiejętności powinno skutkować mniejszą liczbą osób ciężko rannych i przypadków śmiertelnych.

Adresaci projektu

Grupa 200 osób, zarówno początkujących motocyklistów, jak i dla tych którzy nie czują się pewnie podczas jazdy jednośladem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakres szkolenia teoretycznego: 2h6 000 zł
2Zakres szkolenia praktycznego: 5h108 000 zł
3Serwis kawowy, lunch box4 000 zł
4Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w szkoleniu, artkuły biurowe)1 000 zł
5Ubezpieczenie NNW1 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczny i świadomy motocyklista - szkolenie profilaktyczne w zakresie doskonalenia techniki jazdy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).