Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 299

299. Energia ze Słońca - ekologia i oszczędność


Lokalizacja

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17 (działka 785, 786/1, 786/2) obręb 0008

Skrócony opis

Trend na ekologiczny styl życia i przetwarzanie światła słonecznego na prąd elektryczny to nowy sposobów na wytwarzanie energii elektrycznej. Wykorzystanie dużej powierzchni dachu pozwoli dostosować instalacje do potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy a tym samym zmniejszy rachunki za zużycie prądu. Instalacja nie emituje dwutlenku węgla, hałasu i w żaden inny sposób nie wpływa

Opis projektu

3D, Podłączenie do sieci instalacji fotowoltaicznej (PV) wraz z niezbędnymi elementami elektrycznymi (moduły/ panele fotowoltaiczne, falownik, optymalizator mocy, wszystkie komponenty niezbędne do wykonania całościowej usługi).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Instalacja paneli fotowoltaicznych umożliwia przede wszystkim redukcję wydatków na energię elektryczną, a nawet daje możliwości pozyskania darmowej energii elektrycznej, przy zainstalowaniu odpowiedniej ilości paneli i dobrze dobranej mocy zużycia. Kolejną zaletą instalacji jest jej skalowalność (można ją dowolnie rozbudowywać o nowe panele, jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz wieloletnia gwarancja. Instalacja projektowana jest na minimum 25 lat z kilkuletnią gwarancją.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Szczególna grupa to pacjenci, racowni MWOMP ale również mieszkań naszego miasta Płocka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami elektrycznymi (moduły/panele fotowoltaiczne, falownik, optymalizator mocy, wszystkie komponenty niezbędne do wykonania całościowej usługi130 000 zł