Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 295

295. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571


Lokalizacja

Dz. Nr 170, Obręb: 0015 Nowe Naruszewo, Jednostka ewidencyjna: Naruszewo
Dz. Nr 275, Obręb: 0005 Karolinowo, Jednostka ewidencyjna: Załuski
Dz. Nr 28, Obręb: 0005 Kolonia Nowa Wrona, Jednostka ewidencyjna: Joniec

Skrócony opis

Zadanie obejmuje budowę dwóch chodników w miejscowościach:
1. Nowe Naruszewo (Gmina Naruszewo)
2. Karolinowo (Gmina Załuski) i Nowa Wrona (Gmina Joniec) przy drodze wojewódzkiej nr 571.

Opis projektu

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowościach Nowe Naruszewo o długości ok. 600 mb (Gmina Naruszewo), Karolinowo ok. 600 mb (Gmina Załuski) oraz Nowa Wrona ok. 600 mb (Gmina Joniec) przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo — Nasielsk — Winnica — Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Łączna długość chodnika wynosi ok. 1800 mb. Lokalizacja inwestycji zobrazowana został na załącznikach graficznych. Poprawa bezpieczeństwa polegać będzie na budowie dwóch ciągów pieszych w tym jeden w miejscowości Nowe Naruszewo a drugi w miejscowościach Karolinowo i Nowa Wrona.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga Wojewódzka nr 571 jest jedną z głównych arterii Powiatu Płońskiego w szczególności Gmin Naruszewo, Załuski oraz Joniec. Dzięki połączeniu z drogą krajową nr 50 poprzez drogami wojewódzkimi nr 570 w miejscowości Nowe Naruszewo oraz drogą krajową nr 7 w miejscowości Przyborowice Górne (Gmina Załuski) stanowi jeden z podstawowych łączników zarówno dla mieszkańców Gmin jak również osób podróżujących między Warszawą, Płońskiem, Sochaczewem, Płockiem, Ciechanowem, Nowym Dworem Mazowieckim oraz Pułtuskiem. Droga Wojewódzka nr 571 łączy się z wieloma innymi, ważnymi pod względem strategicznym i komunikacyjnym arteriami, tj. Drogami Wojewódzkimi nr 632 Płońsk - Nowe Miasto - Nasielsk - Dębe - Legionowo - Rembelszczyzna — Marki oraz nr 622 Nasielsk — Borowa Góra, a także Drogami Krajowymi nr 61 Warszawa — Augustów oraz nr 62 Strzelno — Siemiatycze.
Budowa chodnika, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko osób podróżujących arterią ale również mieszkańców gmin Naruszewo, Załuski i Joniec, a w szczególności mieszkańców miejscowości przez które biegnie DW nr 571. Usytuowanie zabudowań wzdłuż przedmiotowej drogi świadczy o konieczności zapewnienia bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym i kołowym. Połączenie drogi wojewódzkiej nr 571 z innymi drogami (DW 570, DW 632, DW 622 DK 50, DK 7, DK 61, DK 62 oraz drogami powiatowymi i gminnymi) skutkuje dużym natężeniem ruchu drogowego. Trasę pokonują zarówno samochody osobowe, dostawcze, jak również pojazdy wielkogabarytowe transportujące towar między ośrodkami życia społeczno — gospodarczego zarówno na terenie gmin, jak i w skali województwa oraz kraju (m.in. Płońsk, Ciechanów, Wyszogród, Sochaczew, Płock, Sierpc, Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk).
DW 571 stanowi podstawowe połączenie między jedną z głównych fabryk warzyw Grupą Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wróblewo — Osiedle 14, 09-152 Naruszewo oraz Green Factory Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zdunowo 48, 09-142 Załuski (producentów i dystrybutorów świeżych warzyw, klientami firm są największe sieci handlowe w Polsce, a także odbiorcy zagraniczni np. Niemcy, Czechy, Słowacja, Skandynawia, Ukraina), a głównymi aglomeracjami Polski. Należy podkreślić iż, fabryki są głównym dostawcami warzyw dla sieci sklepów „Biedronka" oraz restauracji „McDonalďs", co świadczy o szerokim spektrum ich działalności i intensyfikacji ruchu na przedmiotowym odcinku.
DW 571 prowadzi bezpośrednio do miejscowości wczasowych położonych nad rzeką Wkrą, będącą jedną z głównych atrakcji regionu. Liczne spływy kajakowe oraz plaże przyciągają turystów z całej Polski a w szczególności z Warszawy oraz gmin podwarszawskich. Atrakcyjność spływów kajakowych nie wpływa jedynie na rozwój gospodarczy regionu ale powoduje też zwiększony ruch kołowy.
Natężenie ruchu. lokalizacja na terenie gmin, województwa jak również kraju świadczą o wysokiej konieczności wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak również mieszkańców.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są uczestnicy ruchu drogowego zarówno z terenu Województwa jak również całego Kraju. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Gmin Naruszewo, Załuski i Joniec sąsiadujących z drogą wojewódzką nr 571.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wykonanie dokumentacji projektowej100 000 zł
2Wykonanie robót budowlanych600 000 zł
Łącznie: 700 000 zł

Postęp realizacji

W maju 2023 roku zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).