Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 293

293. Piknik Rodzinno- ekologiczno — historyczny w Lesie Bemowskim gm. Stare Babice — dz. Bemowo m.st. Warszawa


Lokalizacja

Las Bemowo

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację eko-historycznego pikniku rodzinnego w ramach którego uczestnicy będą mogli:
- poznać historię najważniejszego zabytku IIRP na terenie Mazowsza - Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej
- oraz poznać faunę i florę Lasu Bemowskiego wraz z całym ekosystemem, wziąć udział w warsztatach z segregacji odpadów, zdrowego odżywiania i aktywności codziennej.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację eko-historycznego pikniku rodzinnego w ramach którego uczestnicy będą mogli:
- poznać historię najważniejszego zabytku IIRP na terenie Mazowsza - Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (TRCN);
- oraz poznać faunę i florę Lasu Bemowskiego wraz z całym ekosystemem, wziąć udział w warsztatach z segregacji odpadów, zdrowego odżywiania i aktywności codziennej.

Piknik powinien być całodniowy i zostać zrealizowany w drugiej połowie czerwca 2022 r., w weekend. Realizacja we wskazanym terminie umożliwi uczestniczenie większej grupie mieszkańców Mazowsza, jednakże ze względu na czas trwania pikniku, przez ok. 8 / 10 godzin (np. 9:00 - 19:00), piknik nie niesie ze sobą znamion imprezy masowej. Przewidujemy, że maksymalnie przez cały dzień przewinie się około 800 osób, co nie oznacza, że w jednym momencie będzie tylu Mieszkańców na terenie pikniku. Dodatkowo podczas trwania pikniku organizowane będą spacery oraz gra terenowa, co dodatkowo spowoduje, że uczestnicy pikniku będą rozproszeni i poza miejscem odbywania się pikniku. Jesteśmy świadomi, że po wyborze projektu w ramach głosowania, realizacja pikniku nastąpi w ramach własnych zasobów Urzędu Marszałkowskiego lub przez wyłonionego kontrahenta, co wiąże się z tym, że ewentualny organizator wielokrotnie organizował podobne pikniki i będzie posiadał doświadczenie w celu zabezpieczenia pikniku w tym zakresie.

Projekt eko-historycznego pikniku rodzinnego składa się z trzech istotnych elementów, które aktywizują i integrują Mieszkańców:
1) Piknik — przestrzeń pełniąca funkcję miejsca centralnego, w którym zaproszone do współpracy podmioty, będą edukować mieszkańców poprzez różne formy aktywności (warsztaty, spacery edukacyjne, pokazy, quizy, konkursy etc.) m.in. w zakresie:
- ekologii i ekosystemu Lasu Bemowskiego;
- historii i zabytku Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (TRCN);
- zdrowego żywienia;
- pierwsza pomoc ( mi.in. resuscytacja — ratownicy medyczni);
- aktywności fizycznej (nordic walking, siłownie plenerowe, joging / slow joging).
Wszystkie formy edukacyjne powinny z założenia być dostosowane do wszystkich grup wiekowych.

2) Spacery historyczne z przewodnikiem po pozostałościach Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (TRCN) i okolicznym osiedlu Boernerowo, poznając historię Il Rzeczypospolitej i okresu Il wojny światowej na płaszczyźnie globalnej i mikroregionu gm. Stare Babice oraz dz. Bemowo m.st. Warszawy. Podczas jednego spaceru nie powinno brać udziału więcej niż 20-tu uczestników, aby w pełni wszyscy mogli skorzystać ze spaceru.
Dodatkowym elementem, równolegle odbywającym się do spacerów, powinna odbyć się gra terenowa dla rodzin z dziećmi i dzieci, dzięki której Mieszkańcy w ramach dobrej zabawy będą poznawali okolicę i historię. Podmiot odpowiedzialny za realizację tej części pikniku, opracuje i przygotuje grę terenową uwzględniając możliwość uczestnictwa przez wszystkich uczestników, w dowolnej porze odbywania się pikniku. Podczas samej gry terenowej uczestnicy powinni poruszać się od punktu do punktu przy użyciu mapy. Na każdym z punktów, niezależnie czy na punkcie będzie osoba, czy będzie bezosobowy (np. punkt z kodem QR), uczestnicy będą mieli zadanie do wykonania, które powinno przybliżać wiedzę o okolicy.

3) Spacery ekologiczne z specjalistami znającymi specyficzny ekosystem Lasu Bemowskiego. Podczas spacerów mieszkańcom przybliżony powinien być savoir vivre przebywania w kompleksach leśnych, wiedza na temat fauny i flory Lasu
Bemowskiego. Korzyści posiadania w sąsiedztwie Lasu Bemowskiego oraz zagrożenia wynikające z urbanizacji kolejnych obszarów leśnych. Podczas jednego spaceru nie powinno brać udziału więcej niż 20-tu uczestników, aby w pełni wszyscy mogli skorzystać ze spaceru.

Ze względu na całodzienny charakter pikniku ok. 8 / 10 godzin (np. 9:00 - 19:00), spacery powinny odbywać się po 5 spacerów w odstępach 30 minutowych (tyle też powinien trwać jeden spacer) w dwóch sekwencjach, do pory obiadowej i po niej (uwzględniając przerwę).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W zdrowym ciele, zdrowy duch. Realizacja pikniku rodzinnego w zaproponowanej formie będzie pożądaną formą aktywizacji Mieszkańców po czasie pandemii. Jednocześnie wartość merytoryczna z zakresu zdrowego żywienia, aktywnego trybu życia i realnego wpływu ekosystemu na prawidłowe i zrównoważone funkcjonowanie człowieka, jest niezaprzeczalne. Drugim istotnym filarem jest poznanie najważniejszego zabytku Mazowsza, jakim jest historia Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej(TRCN). Najważniejszej i najnowocześniejszej inwestycji Il Rzeczypospolitej, niesłusznie pomijana w poprzednim systemie, powinna być dumą i wizytówką całego Mazowsza, a w miarę upływu czasu stać się atrakcją turystyczną na skalę ogólnokrajową. Upamiętnienie historii i działalności TRCN, wpisuje się w pełni w politykę kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego Mazowsza.

Adresaci projektu

wszystkich Mieszkańców Mazowsza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Koszt spacerów ekologicznych 400 zł x 10 spacerów4 000 zł
2Koszt spacerów historycznych 400 zł x 10 spacerów 4 000 zł
3Wynagrodzenie ok. 7 podmiotów x 5 000,00 realizujących powyższe elementy pikniku (obsługa, animatorzy, eksperci, organizacja stanowisk) + atrakcja dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży np. dmuchańce itp. 37 000 zł
4Przygotowanie i organizacja gry terenowej5 000 zł
5Poczęstunek zdrowej żywności ( np. kosze z owocami i marchewki) oraz woda i świeżo wyciskane soki dla uczestników pikniku. 10 000 zł
6Drobne nagrody i upominki wraz z materiałami edukacyjnymi dla uczestników Pikniku. np. za udział w konkursach, quizach, rywalizacji edukacyjnych i sprawnościowych. 15 000 zł
7opracowanie graficzne materiałów promocyjnych oraz promocja pikniku poprzez plakaty, media społecznościowe i media tradycyjne.5 000 zł
8Toi toi 300 zł x 4 szt.1 200 zł
Łącznie: 81 200 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Piknik Rodzinno- ekologiczno — historyczny w Lesie Bemowskim gm. Stare Babice — dz. Bemowo m.st. Warszawa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).