Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 60

60. Bezpieczni - doświetleni na 728'ce


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 728 na przejściach dla pieszych w miejscowościach: Odrzywołek, Belsk Mały, Belsk Duży: ul. Tomasza Nocznickiego, Belsk Duży, ul. Szkolna, Stara Wieś, Łęczeszyce.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia zasilanego z paneli fotowoltaicznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na DW 728 w 6 punktach: w centrum wsi Belsk Duży oraz przy belskiej szkole podstawowej, przy głównym skrzyżowaniu przy przystankach autobusowych w Łęczeszycach, Starej Wsi, Belsku Małym i Odrzywołku.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na opracowaniu projektu oraz zakupie i montażu energooszczędnego oświetlenia zasilanego z paneli fotowoltaicznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na drodze wojewódzkiej 728. Zakłada on instalację bezpiecznych miejsc w 6 punktach: w centrum wsi Belsk Duży oraz przy belskiej szkole podstawowej, przy głównym skrzyżowaniu przy przystankach autobusowych w Łęczeszycach, Starej Wsi, Belsku Małym i Odrzywołku.

Termin realizacji

I kwartał 2021 przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców.
II – III kwartał 2021 realizacja zadania
IV kwartał 2021 -rozliczenie projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły, pracy i ośrodka zdrowia przez mieszkańców naszej małej ojczyzny - Gminy Belsk Duży. Przez jej środek przebiega trasa 728, bardzo ruchliwa i niebezpieczna. Nasz projekt zakłada znaczną poprawę bezpieczeństwa i obsługi ruchu drogowego w większych miejscowościach naszej gminy, a w szczególności w Łęczeszycach, Starej Wsi, Odrzywołku, Belsku Małym i Belsku Dużym (w dwóch lokalizacjach). Belsk Duży jest jedną z największych miejscowości w naszej gminie, gdzie znajdują się najważniejsze dla mieszkańców budynki i miejsca użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Spółdzielczy, Biblioteka Publiczna, Ośrodek Zdrowia, zakłady pracy, kościół, cmentarz, sklepy i apteki.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do mieszkańców Mazowsza, w szczególności do mieszkańców Gminy Belsk Duży oraz dzieci uczęszczających do belskich szkół, pracowników zakładów pracy czy mieszkańców bez względu na wiek, płeć czy stopień niepełnosprawności. Przejścia dla pieszych będą na równi dostępne dla wszystkich odbiorców. Chcemy potwierdzić pozytywny wpływ projektu na zgodność z zasadą dostępności dla osób niepełnosprawnych.
W Łęczeszycach ruchliwe przejście łączy mieszkańców ze Szkołą Podstawową im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach, kościołem, cmentarzem i sklepami oraz strefą rekreacyjną przy zbiorniku wodnym. W Belsku Dużym znajduje się największa szkoła w naszej gminie licząca ponad 400 osób, dojeżdżają do niej dzieci z większej części gminy. Drogą wojewódzką komunikacją publiczną i autobusami szkolnymi dojeżdżają oni do blisko położonego do swoich szkół, domówi i miejsc racy do Grójca, Warszawy czy Belska Dużego, gdzie znajduje się jeden z największych zakładów pracy w regionie – firma Ferrero. Projekt zakłada zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które z niebezpiecznych przejść dla pieszych korzystają na co dzień. Nawet osoby, które dojeżdżają samochodami korzystają z parkingów gminnych i z przejść trasą 728 przechodzą po dzieci, na zakupy czy do przychodni. Projekt ma zapewnić: bezpieczne przejście (do szkoły, przedszkola, kościoła, cmentarza, sklepu) w Belsku Dużym, Łęczeszycach, Odrzywołku, Starej Wsi, Belsku Małym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt wykonawczy dla 6 punktów20 000 zł
2Zakup i montaż oświetlenia zasilanego z paneli fotowoltanicznych - 6 kompletów300 000 zł
Łącznie: 320 000 zł

Postęp realizacji

W sierpniu 2023 ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Termin otwarcia ofert - 31.08.2023