Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 59

59. Muzyczna scena Otwocka i Wołomina


Lokalizacja

Otwock - ul Michała Elwiro Andriollego 90  Medyczna Szkoła Policealna jest jednostką Województwa Mazowieckiego  
Wołomin ul Armii Krajowej 42    

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja 16 koncertów - audycji muzycznych współczesnych twórców i odtwórców połączonych z promocją polskiej kultury. Koncerty będą realizowane w Otwocku i Wołominie, w dwóch cyklach - wiosennym (luty-czerwiec 2021) 10 koncertów i jesiennym (wrzesień- listopad 2021) 6 koncertów.    

Opis projektu

Projekt - "Muzyczna scena  Otwocka i Wołomina" to projekt przewidywany do realizacji w 2021 roku. Jest projektem jednorocznym. Projekt jest działaniem mającym na celu prezentacje dorobku polskiej kultury połączonej z działaniem edukacyjnym. Planowanych jest 16 koncertów- audycji muzycznych współczesnych twórców i odtwórców połączonych z promocja polskiej kultury. Koncerty będą odbywały się w Otwocku w obiektach  Medycznej Szkoły Policealnej  i w Wołominie w obiektach Fundacji ODA. Koncerty będą odbywać się w dwóch cyklach - wiosennym ( luty czerwiec 2021) 10 koncertów i jesiennym ( wrzesień- listopad 2021) 6 koncertów.    
Audycje muzyczne będą promowały polskich artystów w dwóch środowiskach podwarszawskich w celu pokazania innego rodzaju muzyki. w odróżnieniu od disco polo czy rapu lub techno. Każdy z uczestników spotkań muzycznych pozostawi do dyspozycji organizatorów  nagrani dwóch utworów. Elektroniczna wersji  utworów będzie przekazana łącznie z prawami autorskimi w celu wydania po zakończeniu cyklu płyty opisujących to wydarzenie - łącznie 32 utwory (16 utworów prezentowanych w  Wołominie i 16 utworów prezentowanych w Otwock) Każdy wykonawca przekaże prawa autorskie co do wersji piosenki wykonywanej w czasie koncertów  na organizatora.
Na potrzeby projektu zostanie uruchomiona witryna internetowa  www.muzyka-otwock-wolomin.pl
Wszystkie teksty piosenek wykonawców zostaną umieszczone na witrynie internetowej z możliwością pobrania przy zachowaniu praw autorskich wykonawców Z każdego spotkania zostanie przeprowadzona transmisja online za pośrednictwem witryny internetowej. Pozwoli to na propagowanie wydarzenia do bardzo szerokiej widowni.Jesteśmy przekonani że dzięki takim działaniom będziemy mogli nauczyć się śpiewać pieśni i piosenki zaproponowane przez artystów i staną się one repertuarem na nasze towarzyskie spotkania.
Zapis koncertów- audycji będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Filmy z koncertów-audycji będą po odpowiednim obróbce podstawa zmontowania jednolitego materiału opisującego wydarzenie
Wszystkie wydarzenia muzyczne będą niebiletowane co pozwoli na szeroki udział mieszkańców regionu w poszczególnych wydarzeniach w dowolnej formie. Każdy z koncertów nie będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 oraz z 2019 r. poz. 61 i 125);
Dodatkowym elementem projektu powinna być integracja mieszkańców dwóch podwarszawskich powiatów o jakże odmiennym charakterze. Na swoje imprezy organizatorzy będą  zapraszać mieszkańców powiatów zarówno do osobistego uczestnictwa jak i uczestnictwa online. Jestem przekonany że  do projektu włączą się samorządy powiatowe miejskie i gminne oraz instytucjonalne ośrodki kultury z powiatów i gmin co zwiększy oddziaływanie projektu.

Termin realizacji

16 ( 8 w Wołominie i 8 w Otwocku) koncertów-audycji muzycznych połączonych z prezentacją współczesnych twórców- wykonawców  ich dorobku.Koncerty będą odbywać się w dwóch cyklach - wiosennym ( luty czerwiec 2021) 10 koncertów i jesiennym ( wrzesień- listopad 2021) 6 koncertów. Koncert-audycje  będą odbywały się przemiennie raz w Wołominie a  w następny koncert  w Otwocku. W każdym miesiącu w obu miejscowościach odbędzie się po jednym koncercie.
Dzięki temu w ciągu roku przez Scenę Muzyczną  przewinie się kilkunastu artystów W okresie wakacyjnym koncertów nie będzie koncert będą odbywać się w drugi tygodniu każdego miesiąca piątek i sobota.  
Koncerty będą się odbywały raz w miesiącu  w Otwocku na terenie Medycznej Szkoły Policealnej  i raz w miesiącu w Wołominie w obiektach Fundacji ODA  Pierwsze koncerty odbędą się w sesji wiosennej w miesiącu lutym a sesji jesiennej w miesiącu wrześniu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Tworząc projekt wyszliśmy  z założenia że jako środowiska mieszkańców powiatu otwockiego i powiatu wołomińskiego słabo znamy współczesną polską muzykę i polskich współczesnych wykonawców.
Projekt ma popularyzować polską kulturę muzycznej, polskie piosenki i pieśni śpiewane i tworzone przez polskich wykonawców, a będące dorobkiem kultury polskiej.
Popularyzowanie tego rodzaju muzyki proponowanie przez wykonawców  jest próbą kształtowania gustu muzycznego jak i tworzenie nowych wartości kulturowych
Proponowane przez media i programy nauczania w szkołach utwory muzyczne są częstokroć przez ludzi nieznane, a najbardziej popularną formą śpiewania jest murmurando gdyż wszyscy nie znamy tekstów. Projekt poprzez koncerty-audycje, swoje wydawnictwa i udostępnienie tekstów i linii melodycznej ma doprowadzić do powszechnego śpiewania. Mamy nadzieje że wpłynie to pozytywnie na rozwój ogólnego poziomu kulturalnego społeczeństwa jak również podniesie kulturę osobistą każdego z uczestników projektu. Pozostałość po projekcie stanie się skarbnicą wiedzy o muzyce i wykonawcach, a zapis wideo będzie wartością nieprzemijająca.Jesteśmy przekonani że w czasie domowych czy środowiskowych imprez śpiewanie piosenek stanie się normą z uwagi na poznane teksty i melodie. Nie ma ludzi nie potrafiących śpiewać są tylko tacy co nie znają tekstów ani melodii. Biorąc te elementy pod uwagę jestem przekonany że nauczymy mieszkańców na razie dwóch powiatów śpiewać.  

Adresaci projektu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego bez określonej grupy wiekowej. Szczególnie jest adresowany do mieszkańców dwóch powiatów. Otwockiego i Wołomińskiego. Oczywiście bliskość Warszawy powoduje że jako uczestników projektu chętnie będziemy widzieć mieszkańców stolicy i powiatów ościennych do powiatu otwockiego i wołomińskiego. Specyfika projektu wychodzi poz granice określonych miast czy województw z uwagi na umieszczenie efektów projektu w sieci internet co zdecydowanie wpłynie na popularyzację wydarzenia i dlatego też stanie się projekt dostępny dla mieszkańców całego województwa mazowieckiego. Umiejscowienie jego we wspomnianych lokalizacjach w Otwocku i Wołominie nie jest przypadkowe. Zarówno Medyczna Szkoła Policealna  jak i Fundacja ODA organizują imprezy muzyczne dla swoich środowisk popularyzując różne style i różne gatunki muzyki.Dlatego proponując tym środowiskom kolejnych wydarzeń muzycznych na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Promocja projektu na terenie wojeowdztwa mazowieckiego - pociągi-metro gazety lokalne plakaty, internet przez cały okres trwania projektu20 000 zł
2Koszt bezpośredni 16 koncertów - zaproszenie artystów- wynagrodzenie dla występjujących osób, przewidujemy wynagordzenie dla konferansjerów zapoiwadających artystów i prowadzących koncerty65 000 zł
3Wynajem sceny + nagłośnienie ( tylko na koncert plenerowe w Otowcku maj czerwiec wrzesień )10 000 zł
4Opracowanie materiałów o koncerta do umieszczenia na witrynie internetowj i przekazania w czasie wydarzeń muzycznych 10 000 zł
5Transmisja on line z koncertów - wynajęcie kanału na Yutube + przygotowanie materiałów filmowych 30 000 zł
6Bezpieczeństwo w czasie koncerów tylko w dla koncertów-audycji plenerówych)10 000 zł
7Materiały biurowe telefony listy, utrzymanie witryny internetowej wykup domeny obsługa strony35 000 zł
8Koszty księgowości rozliczenia wydatków 10 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Muzyczna scena Otwocka i Wołomina

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).