Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 270

270. Warsztaty kulturalne i budowa stref sportu i sztuki dla pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.


Lokalizacja

1. Zagórze k/Warszawy, 05 - 462 Wiązowna (teren przy Pawilonie Głównego Rehabilitacji)
2. Józefów ul. 3- go Maja 127, 05 - 420 Józefów (na terenie szpitala)
3. Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29

Skrócony opis

Ideą projektu jest stworzenie warsztatów i stref sztuki i sportu dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.i ich opiekunów.Projekt będzie obejmował sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych:rzeźba, malarstwo,taniec czy śpiew otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: : emocji, potrzeb, lęków ( „Scena amfiteatru”,Strefa dźwięków „Ogród muzyczny"), renowacja boiska.

Opis projektu

Ideą projektu jest stworzenie warsztatów i stref sztuki i sportu dla pacjentów i ich opiekunów w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, Józefowie i Otwocku.Projekt będzie obejmował sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych:rzeźba, malarstwo,taniec czy śpiew które otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: : emocji, potrzeb, lęków ( „Scena amfiteatru”,Strefa dźwięków „Ogród muzyczny"), renowacja boiska.Prace nad projektem oraz późniejsze prace wykonawcze będą przebiegać wspólnie z młodzieżą przebywającą w ośrodku, pedagogami, psychologami, terapeutami oraz  zaproszonymi do tego projektu gośćmi - rzeźbiarzami,malarzami, aktorami,muzykami, animatorami, terapeutami ,sportowcami  i innymi osobami tworzącymi szeroko pojętą kulturę i sport.
Już na etapie pierwszych rozmów najbardziej znaczące będzie zdanie młodzieży, ale również kadry pedagogicznej. Wychodzimy z założenia że jest to przestrzeń dla młodych ludzi korzystających z tego ośrodka i terenu wokół niego i nikt  nie będzie wiedział lepiej czego potrzebują do tego by rozwijać swoje pasje i umiejętności.  Wszystkie tworzone  miejsca i działania będą wymagały zaangażowania wychowanków na każdym etapie prac, a także  dbania i pielęgnowania w przyszłości (nadzór nad projektami podczas zmian turnusów). Wśród młodzieży będą wyznaczane osoby chętne do nadzorowania poszczególnych  stref i sekcji.Materiały wykorzystywane do budowy elementów powstałych podczas warsztatów powinny być naturalne, szlachetne: drewno, ceramika, metal.
Strefy sztuki i sportu:
1.  Strefa teatru - „Scena amfiteatru” - scena z zadaszeniem stałym lub regulowanym,  widownia na 100 osób - wkomponowana w lekką skarpę terenu
2.  Strefa dźwięków - „Ogród muzyczny” - przestrzeń  z przeskalowanymi i instrumentami, urządzeniami emitującymi dźwięk ( np szumiące rury, armata powietrzna, organy rurowe, anteny paraboliczne, gongi i inne).  Mechaniczne i elektroniczne urządzenia, które ułatwiają zrozumienie zjawiska dźwięku oraz jego fizycznych właściwości. Na planowanym obszarze aktualnie znajduje się  „Studio nagrań”, które należy doposażyć w profesjonalne maty wygłuszające, oraz nowy program do obróbki dźwięku (np FL Studio).  Ta strefa obejmuje również kilka istniejących budynków technicznych , które mogą być wykorzystane jako zastana konstrukcja do zbudowania  zewnętrznych urządzeń dźwiękowych wraz z wkomponowaniem na ścianach  autorskich murali dzieła wychowanków ośrodka.
3. Strefa art - „Galeria sztuki”na ogrodzeniu wokół terenu ( w wybranych miejscach)  - przestrzeń galeryjna technicznie przysposobiona do wystawiana prac w plenerze (mimo różnorakich warunków atmosferycznych) , wykorzystywana do pokazów prac wychowanków, ale też zaproszonych gości - artystów - wernisaże.
4. Strefa sztuki - „Interaktywny ogród sensoryczny” -  instalacje przestrzenne, interaktywne, modułowe - rozmieszczone głównie na niezagospodarowanym pasie pomiędzy Hostelem a Ośrodkiem.  Projekty tworzone wraz z młodzieżą z ośrodka podczas warsztatów arte - projektowych, a wykonywane podczas warsztatów technicznych.  Ogród przeznaczony do użytkowania na co dzień przez wychowanków ośrodka, jak i do działań terapeutycznych z pedagogami.
5. Strefa natury- projekt będzie obejmował małą architekturę, ogrody kwiatowo -warzywne, sensoryczne place, przestrzenie do działań warsztatowych (np.strefa rozmów i przemyśleń, strefa piknikowa, strefa ognia).
a. Strefa warzyw i kwiatów - projekt szklarni wzdłuż ogrodzenia między „Zielonym patio” a „Warzywniakiem”, dalej „Warzywniak” - klasyczny ogród oraz pionowe ogrody warzywne,  podświetlone pergole z  warzyw i kwiatów
b. Strefa owadów -  ,  łąka kwietna
c. Strefa ptaków - „Budki lęgowe” dla ptaków rozmieszczone w każdym rejonie w zależności od ptasich upodobań (konsultacje z ornitologiem)
6. Strefa sportu - w ramach projektu nastąpi wymiana bramek, zamontowanie łapaczy piłek, położenie sztucznej nawierzchni, wymiana oświetlenia i montaż ławek dla widowni.
Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat lub starszym kontynuującym naukę, wymagającym wszechstronnego postępowania usprawniającego powstałego w wyniku zaburzeń funkcji mózgu, rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych oraz obwodowego układu nerwowego z problemami psychicznymi towarzyszącymi zespołom uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz innym występującym zaburzeniom psychicznym z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży.
Terapia sztuką jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób mających kłopoty z komunikacją werbalną, zmagających się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, leczących uzależnienia lub u ludzi, którzy po jakiejś traumie starają się powrócić do normalnego funkcjonowania.. Osoby z problemami natury emocjonalnej, psychologicznej, często dopiero przez sztukę są w stanie się otworzyć.
Jest to bezcenne, bo tylko wtedy terapeuta może im pomóc."Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu” Autorem tych słów był Wojciech Oczko – nadworny lekarz króla Stefana Batorego, doktor medycyny i filozofii.Propagował uprawianie kultury fizycznej widząc w niej korzyści zarówno dla ciała jak i dla ducha".
Ruch wpływa pozytywnie nie tylko na stan naszej kondycji fizycznej. Ma on znaczenie także dla naszej psychiki i wpływa na poprawę jakości życia. Wyniki badań dowodzą, że aktywność  fizyczna może nie tylko zapobiegać depresji ale także wspomagać jej leczenie. W wielu książkach i opracowaniach znajdujemy zalecenia dotyczące codziennego ruchu jako jednego z ćwiczeń stosowanych w terapii.Pozytywne wyniki osiągają wszyscy pacjenci , bez względu na wiek czy płeć.Ruch powoduje wzrost produkcji w organizmie endorfin – nazywanych hormonami szczęścia, które odpowiadają za dobre samopoczucie, zadowolenie z siebie i pozytywne nastawienie do świata. Likwidują przygnębienie, stres, dodają pewności siebie, budzą życiowy optymizm. Osoby regularnie uprawiające sport są weselsze, czerpią większą radość z życia, lepiej radzą sobie ze stresem, co w rezultacie zwiększa u nich poczucie własnej wartości. Są one odpowiednio dostosowane do możliwości, stanu zdrowia i kondycji fizycznej.  Zajęcia sportowe i warsztaty będą prowadzone w miłej, przyjaznej atmosferze,w pięknych okolicznościach otaczającej nas przyrody. Oprócz poprawy samopoczucia mają na celu integrację w grupie oraz pogłębianie relacji.
Termin realizacji:
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych pozwoleń, zgłoszenie wykonywania robót - przeprowadzenie procedury w spółce. Wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń, zainstalowanie ławek, tablic itd. - zakończenie realizacji inwestycji. Termin realizacji marzec-grudzień 2022 r.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.:
1. Zagórze k/Warszawy, 05 - 462 Wiązowna (na terenie szpitala)
2. Józefów ul. 3- go Maja 127, 05 - 420 Józefów (na terenie szpitala)
3. Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29
100% udziałów Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W tego typu placówkach warsztaty sztuki i sport jest  traktowany jako terapia niwelująca stres oraz łagodzącą napięcia.Terapia przez sztukę. Rzeźba, malarstwo, taniec czy śpiew otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Ale arteterapia pomaga nie tylko w przypadku chorej duszy – nieoceniona bywa również w leczeniu chorób fizycznych. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku: mogą z niej korzystać dzieci, osoby dorosłe i seniorzy. Jak działa ten rodzaj psychoterapii?Terapia sztuką jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób mających kłopoty z komunikacją werbalną, zmagających się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, leczących uzależnienia lub u ludzi, którzy po jakiejś traumie starają się powrócić do normalnego funkcjonowania.Teren Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. położony jest na terenach leśnych, ze wspaniałym sosnowym klimatem, piaszczystym podłożem, pofałdowanym ukształtowaniem. Takie położenie uruchamia wiele możliwości wykorzystania go w sposób naturalny, ekologiczny, z szacunkiem do przyrody ale też  kreatywny, wykorzystujący jej potencjał. To idealne miejsce na taki projekt.  Wysiłek fizyczny pomaga dobrze spożytkować energię, poprawia kondycję, pobudza układ krążenia, dotlenia mózg. Ponadto uczy samodyscypliny, pozwala poznać swoje możliwości, wsłuchać się w siebie, poznać swoje mocne i słabe strony. Sport daje także możliwość współpracy w grupie, uczy pracy zespołowej, rozwija umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, budzi poczucie przynależności do grupy oraz chęć współzawodnictwa.Biorąc pod uwagę zakres działalności szpitala, czyli leczenie chorób psychicznych i rehabilitacyjnych, bardzo ważne jest, aby pacjent miał możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu, z dala od sal terapeutycznych, wykorzystując otaczające środowisko naturalne, czyli pobliskie lasy. Dzieci otrzymują bezpieczne miejsce do zabaw i aktywności ruchowej, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na proces klimatyzacji w nowym miejscu oddalonym od domu rodzinnego. Ma to ogromne znaczenie dla jego samopoczucia, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz umożliwia szybszy powrót do zdrowia. Spędzanie wolnego czasu w aktywny sposób wspiera rozwój ruchowy dzieci, wspiera rozwój psychospołeczny, wzmacnia poczucie własnej wartości a także daje możliwość kontaktu z innymi dziećmi. Dziecko w szpitalu cierpi nie tylko z powodu choroby, odczuwa również lęk związany z pobytem w obcym miejscu. Stworzenie w szpitalu odpowiednich miejsc umożliwiającego rodzicom i opiekunom kontakt z chorym dzieckiem promuje korzyści emocjonalne I wspieranie procesu leczenia wynikające z obecności bliskiej osoby przy dziecku w trakcie hospitalizacji. Daje również możliwość wymiany doświadczeń, integracji, rozmów i wspólnego spędzania czasu. Jako rodzic pacjenta uważam, że istnieje realna potrzeba stworzenia specjalnej przestrzeni poza oddziałami szpitalnymi, tak, aby jak najwięcej pacjentów i rodziców z terenu województwa mazowieckiego mogło skorzystać z takich miejsc. Biorąc pod uwagę zakres działalności szpitala, czyli leczenie chorób psychicznych i rehabilitacyjnych, bardzo ważne jest, aby pacjent miał możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu, z dala od sal terapeutycznych, wykorzystując otaczające środowisko naturalne, czyli pobliskie lasy. Dzieci, młodzież i ich opiekunowie otrzymują bezpieczne miejsce do zabaw i aktywności ruchowej, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na proces klimatyzacji w nowym miejscu oddalonym od domu rodzinnego. Ma to ogromne znaczenie dla jego samopoczucia, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz umożliwia szybszy powrót do zdrowia. Spędzanie wolnego czasu w aktywny sposób wspiera rozwój ruchowy dzieci, wspiera rozwój psychospołeczny, wzmacnia poczucie własnej wartości a także daje możliwość kontaktu z innymi dziećmi. Dziecko w szpitalu cierpi nie tylko z powodu choroby, odczuwa również lęk związany z pobytem w obcym miejscu. Stworzenie w szpitalu odpowiedniego miejsca umożliwiającego rodzicom i opiekunom kontakt z chorym dzieckiem promuje korzyści emocjonalne I wspieranie procesu leczenia wynikające z obecności bliskiej osoby przy dziecku w trakcie hospitalizacji. Daje również możliwość wymiany doświadczeń, integracji, rozmów i wspólnego spędzania czasu. Odpowiadając na indywidualne potrzeby pacjentów i rodziców, projekt zakłada budowę stref dla pacjentów rehabilitacji w Zagórzu oraz dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych w Józefowie i Otwocku.

Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. korzystających ze świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii i rehabilitacji leczniczej oraz Ich rodziców i opiekunów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Roboty ziemne , podbudowa . 1800 m2 75 000 zł
2Roboty elektryczne wraz z przyłączem (ok.60 mb.) - 6 szt. masztów oświetleniowych h- 9m wraz z naświetlaczami , szafa sterująca 40 000 zł
3Nawierzchnia poliuretanowa - trójwarstwowa, przepuszczalna warstwa poliuretanowa typu "natrysk " EPDM w kolorze RAL 3016 ( kolor "ceglasty") wraz z kolorowymi liniami segregacyjnymi do gier zespołowych - mini piłka nożna , koszykówka , siatkówka 300 000 zł
4Piłko chwyt+ bramki 2 szt30 000 zł
5Zarządzanie projektem , obsługa administracyjna i obsługa księgowa, 9 m-cy x 464 800 zł
6Kronika filmowa z realizacji poszczególnych etapów projektu x 410 000 zł
7Trybuny na 100 osób ekologiczne + rzeźby na widowni25 000 zł
8Scena amfiteatru” - scena z zadaszeniem stałym lub regulowanym, widownia na 100 osób wkomponowana w lekką skarpę terenu30 000 zł
9Strefa dźwięków - „Ogród muzyczny” - przestrzeń z przeskalowanymi i instrumentami, urządzeniami emitującymi dźwięk rury, armata powietrzna, organy rurowe, anteny paraboliczne, gongi i inne20 000 zł
10Studio nagrań”, które należy doposażyć w profesjonalne maty wygłuszające, oraz nowy program do obróbki dźwięku.15 000 zł
11Strefa art - „Galeria sztuki”na ogrodzeniu wokół terenu ( w wybranych miejscach) - przestrzeń galeryjna technicznie przysposobiona do wystawiana prac w plenerze20 000 zł
12Strefa sztuki - „Interaktywny ogród sensoryczny” - instalacje przestrzenne, interaktywne, modułowe,rzeźby leśnych zwierząt36 000 zł
13Przygotowanie projektów -architekt krajobrazu x 230 000 zł
14Warsztaty z artystami 4 osoby X 1 dzień( 5h ) X 30 weekendów X 3 ośrodki 216 000 zł
15Worki sako 10 szt,hamaki 5 szt, huśtawki drewniane 1 szt4 000 zł
16Duży długi stół na około 50 osób 14mx2m, z podłużnymi ławami do siedzenia+drzewo+wkręty+warsztaty10 000 zł
17Oczko wodne z małą fontanną30 000 zł
18Zadaszenie(Duża Markiza tarasowa)3 000 zł
19Duża wiata ogniskowa z wygodnymi siedziskami wokół ogniska na 30 osób+kostka brukowa na podłodze18 000 zł
20Szklarnia warzywno-kwiatowa15 000 zł
21Budki lęgowe dla ptaków 20 szt800 zł
22Sadzonki- warzywa, kwiaty, krzewy, drzewa owocowe+nasiona2 000 zł
23Materiały i narzędzia potrzebne do realizacji projektu(piły,szpadle,łopaty,grabie, młotki,dłuta i inne)5 000 zł
Łącznie: 999 600 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Warsztaty kulturalne i budowa stref sportu i sztuki dla pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).