Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 268

268. Różowa Skrzyneczka


Lokalizacja

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Sochaczewie i powiecie sochaczewskim (adresy w załączniku).

Skrócony opis

Różowa skrzyneczka z podpaskami i środkami higienicznymi w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Sochaczewie i w powiecie sochaczewskim. Dla każdej dziewczynki. Bezpłatnie, bez skrępowania, bez stresu – po prostu bierzesz, kiedy tego potrzebujesz.

Opis projektu

Projekt ma na celu wyposażenie szkół podstawowych (klasy od 4 do 8) i ponadpodstawowych w Sochaczewie i w powiecie sochaczewskim w różowe skrzyneczki z podpaskami i środkami czystości dla dziewczynek. Do realizacji projektu potrzebny jest zakup skrzyneczek, ich montaż, cotygodniowe uzupełnianie przez cały rok szkolny oraz edukacja dziewczynek na temat miesiączki przy pomocy  przystępnie napisanych broszur informacyjnych. Według badań co szósta dziewczynka nie przychodzi do szkoły w czasie menstruacji, bo nie ma środków higienicznych. Wtedy nie uczestniczy w lekcjach, co prowadzi do wykluczenia edukacyjnego. Po zakończeniu projektu obowiązek uzupełniania skrzyneczek podpaskami wezmą na siebie szkoły lub rady rodziców lub organizacja NGO.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warto zainwestować w projekt Różowa Skrzyneczka z wielu powodów:
1. Zapobiega wykluczeniu edukacyjnemu spowodowanemu absencją dziewczynek w czasie miesiączki.
2. Uświadamia dziewczynki czym jest miesiączka, jak działa ich ciało i  jak dbać o higienę  w tym okresie.
3. Promuje właściwe podejście do okresu, bez uprzedzeń, bez stresu i skrępowania oraz promuje ciałopozytywność i ochronę zdrowia ( informacje w broszurze).
4. Redukuje ubóstwo menstruacyjne poprzez łatwy, bezpłatny, anonimowy dostęp do podpasek i środków czystości.
5. Wspiera dziewczynki z ubogich rodzin i wyrównuje szanse w jednakowym dostępie  do środków czystości potrzebnych w czasie miesiączki.

Adresaci projektu

Dziewczynki w szkołach podstawowych (od 4 do 8 klasy) i w szkołach ponadpodstawowych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup 110 szt. różowych metalowych skrzyneczek typu "apteczka" o wymiarach 25x25x25 cm z zamkiem magnetycznym8 800 zł
2Montaż 110 szt różowych skrzyneczek5 000 zł
3Wydrukowanie 110 szt. plakatów zachęcających do korzystania ze skrzyneczki300 zł
4Wydrukowanie 3500 szt. broszur edukacyjnych dla każdej dziewczynki objętej projektem500 zł
5Cotygodniowe uzupełnianie każdej skrzyneczki podpaskami i środkami czystości (przez cały rok szkolny we wszystkich szkołach)110 000 zł
Łącznie: 124 600 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Różowa Skrzyneczka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).