Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 267

267. Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie


karetka

Lokalizacja

ul. Poznańska 22 00-685 Warszawa

Skrócony opis

Celem projektu jest doposażenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie w 1 nowoczesny ambulans ratunkowy, które będzie wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wspólnie możemy wspomóc warszawskie pogotowie ratunkowe, które służy społeczeństwu.

Opis projektu

Celem projektu jest doposażenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie, która codziennie ratuje ludzkie życie i zdrowie na terenie m.st. Warszawy i całego Mazowsza.
Wszyscy wiemy jak trudna jest sytuacja ochrony zdrowia w Polsce. Możemy wspólnie wspomóc pogotowie ratunkowe poprzez zakup 1 ambulansu wraz z wyposażeniem, który będzie służyły społeczeństwu. System ratownictwa medycznego to ludzie go tworzący, jednak bez profesjonalnego sprzętu nie będą oni mogli dotrzeć na czas do potrzebujących pomocy. W ramach projektu zaplanowany jest zakupu 1 nowoczesnego ambulansu ratunkowego, na którego wyposażeniu znajdzie się profesjonalny sprzęt medyczny, jak m.in. respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
W tych trudnych czasach dokładnie widzimy zaangażowanie służb ratunkowych: ratowniczek i ratowników medycznych, lekarek i lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy i pracowników dyspozytorni. Podziękujmy im za ich codzienną służbę zapewniając pracę na nowoczesnym i niezawodnym sprzęcie. Tylko w ostatnich dniach ratownicy z Warszawy musieli wieźć pacjentów z COVID-19 do Płocka, Pułtuska czy Gostynina. Najdalej jechali do Lipna, to aż 160 km od Warszawy. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe bije rekordy wyjazdów do zakażonych koronawirusem COVID-19. W porównaniu z marcem 2020 roku liczba interwencji podwoiła się średnio do 1400 wyjazdów. Przybywa chorych w stanie ciężkim i krytycznym, a transmisja wirusa bije kolejne niechlubne rekordy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt pozwoli poprawić jakość świadczonych usług poprzez doposażenie pogotowia w 1 dodatkowy ambulans ratunkowy, które będzie codziennie służyły mieszkankom i mieszkańcom całego Mazowsza. Sprzęt medyczny posiada coraz nowocześniejsze rozwiązania, które należy wdrażać do służby, jednak wartość posiadanych środków inwestycyjnych w każdej jednostce jest ograniczona. Budżet obywatelski pozwoli na zakup sprzętu i zwiększenie ilości nowoczesnych rozwiązań w pogotowiu warszawskim. Karetki są dziś na wagę złota Warszawskie pogotowie ratunkowe to największa tego typu firma w kraju. Bierze udział w 8% wszystkich interwencji medycznych z zakresu ratownictwa medycznego w Polsce. To aż 250 tys. wyjazdów rocznie, czyli średnio 500 na dobę. Dodatkowo 5% ze wszystkich ambulansów, którymi dysponuje Polska pracują w WSPRiTS „Meditrans" SPZOZ w Warszawie. Każdego dnia w rejonie operacyjnym stołecznego pogotowia ratunkowego pracuje 80 karetek oraz cztery ambulanse specjalne tzw. ambulanse covidowe, które zostały skierowane wyłącznie do obsługi transportów pacjentów realizowanych na zlecenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej tzw. POZ. Na każdej zmianie pracuje w nich prawie 300 osób.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są głównie mieszkańcy rejonu operacyjnego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie, tj. obejmuje teren miasta stołecznego Warszawy oraz całego Mazowsza. Z usług pogotowia korzystają osoby z każdej grupy wiekowej, płciowej i społecznej. Każdej doby karetki pogotowia stacjonujące w Warszawie wyjeżdżają do pacjentek i pacjentów ok. 750 razy. W ostatnim czasie 1/3 interwencji to wezwania do pacjentek i pacjentów zakażonych koronawirusem. W większości w ciężkim stanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Ambulans ratunkowy typu C wraz z wyposażeniem500 000 zł

Postęp realizacji

Zawarcie umowy dotacyjnej.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).