Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 265

265. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 804 na ul. Letniskowej w Pilawie, na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Spacerowej w Pilawie.


Lokalizacja

08-440 Pilawa, droga wojewódzka nr 804,ul. Letniskowej w Pilawie,
na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Spacerowej w Pilawie

Skrócony opis

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 804 na ul. Letniskowej w Pilawie,
na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Spacerowej w Pilawie.

Opis projektu

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 804 na ul. Letniskowej w Pilawie, na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Spacerowej w Pilawie.
W celu wykonania inwestycji należy wykonać szereg prac polegających na robotach rozbiórkowych, ziemnych i przygotowawczych, urządzeniu zieleni wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, wykonaniu odpowiedniej podbudowy, ław, krawężników, obrzeży i nawierzchni, ponadto konieczna jest stała organizacja ruchu.
Celem projektu jest prawa dostępności do infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Pilawa oraz wzrostu poziomu bezpieczeństwa ruchu rowerowego, dzięki separacji rowerzystów i pieszych od ruchu motoryzacyjnego. Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego zapewni mieszkańcom dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz innych usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej 804, przy ul. Letniskowej na wskazanym odcinku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany będzie przy drodze wojewódzkiej nr 804 na ul. Letniskowej w Pilawie, na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Spacerowej w Pilawie. Wzdłuż wskazanego odcinka drogi mieszczą się bardzo ważne dla mieszkańców Pilawy obiekty, tj. plac zabaw dla dzieci (działka nr ew. 1289/42), apteka, siedziba Klubu Senior+, Posterunek Policji w Pilawie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, infrastruktura sportowa – szkolne boisko, Skatepark Pilawa. Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego umożliwi wygodniejszą i przede wszystkim bezpieczniejszą komunikację z tymi obiektami dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku. Dzieciom i młodzieży zapewni swobodny i bezpieczny dostęp do szkoły i obiektów sportowych oraz placu zabaw. Dorośli i seniorzy zyskają możliwość wyboru sposobu komunikacji oraz zwiększy się atrakcyjność komunikacji rowerowej i pieszej.
Ponadto ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Letniskowej, zapewni łatwy i bezpieczny dojazd na Stadion Miejski, zlokalizowany przy ul. Spacerowej.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Pilawa, niezależnie od wieku, seniorzy i dorośli, młodzież i dzieci, osoby ze szczególnymi potrzebami, ponieważ wybudowany ciąg pieszo-rowerowy będzie pozbawiony barier architektonicznych i będzie zgodny ze standardami technicznymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze94 304 zł
2Roboty w zakresie kształtowania zieleni2 818 zł
3Podbudowy11 682 zł
4Ławy, krawężniki, obrzeża i nawierzchnie711 189 zł
5Stała organizacja ruchu7 180 zł
Łącznie: 827 173 zł