Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 264

264. Galos - śmiech to zdrowie


Lokalizacja

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu wraz z oddziałami m.in. w Warszawie, Józefowie, Otwocku, Zagórzu

Skrócony opis

Skutki pandemii wśród dzieci i młodzieży dotyczące zaburzeń psychicznych są odczuwalne, a będą długofalowe. Sytuacja pandemiczna trwająca od marca 2020 roku, izolacja oraz tragiczna sytuacja w służbie zdrowia odbija się w szczególności na pacjentach. Dlatego potrzebne jest wzmocnienie systemu opieki w zakresie zdrowia psychicznego i nakładów na ten cel, nie tylko farmakologicznie.

Opis projektu

Skutki pandemii wśród dzieci i młodzieży dotyczące zaburzeń psychicznych są odczuwalne, a będą długofalowe. Sytuacja pandemiczna trwająca od marca 2020 roku, izolacja oraz tragiczna sytuacja w służbie zdrowia odbija się w szczególności na pacjentach. Teraz siłą rzeczy dzieci muszą przez naukę zdalną spędzać czas w internecie i są znacznie bardziej narażone na hejt i cyberprzemoc, czyli czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych. Skutki powyższego będziemy odczuwać w kolejnych latach.
Dlatego potrzebne jest wzmocnienie systemu opieki w zakresie zdrowia psychicznego i nakładów na ten cel, nie tylko farmakologicznie, ale również przez zastosowanie środków pośrednich.
Szczególne zapotrzebowanie występuję wśród małych pacjentów przebywających na oddziałach neuropsychiatrii. Na Mazowszu mali pacjenci mogą otrzymać pomoc m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, którego siedziba znajduje się w Zagórzu a oddziały
m.in. w Józefowie, Wiązownej czy Warszawie. Pobyt w szpitalu, szczególnie dla najmłodszych pacjentów powinien być wspierany projektami miękkimi, jak np. odwiedziny artystów lub animatorów, którzy skutecznie pozwolą na oderwanie myśli pacjentów od choroby. Śmiech to zdrowie nie jest jedynie powtarzanym banałem a udowodnionym sposobem na poprawę i rozładowanie napięć emocjonalnych i wsparciem pacjentów w szybszym powrocie do zdrowia. Podczas śmiechu masowane są wewnętrzne narządy, dzięki czemu pogłębia się oddech i dotlenia mózg. Częsty śmiech wpływa również pozytywnie na układ odpornościowy, a wydzielane endorfiny tzw. hormony szczęścia obniżają poziom stresu, poprawiają samopoczucie i odprężają. Spontaniczny śmiech pomaga nie tylko odreagować frustrację spowodowaną trudną sytuacją życiową, ale także pozytywnie wpływa na postrzeganie świata i poprawę relacji międzyludzkich. Śmiech pomaga nawiązywać kontakty czy przełamywać nieśmiałość. Przebywanie na oddziałach szpitalnych, leczenie farmakologiczne oraz izolację od społeczeństwa można umilić wizyta animatorów np. Fundacji „Dr Clown", która na rynku działa od 1999 roku.
Zważywszy na potężny i narastający kryzys w zakresie leczenia psychiatrycznego dzieci każda pomoc wydaje się zasadna, szczególnie gdy może pomóc w leczeniu małych pacjentów zapewniając im dużą dawkę miechu i urozmaicenie codziennego dnia przebywania na oddziałach szpitalnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pobyt w szpitalu, szczególnie dla najmłodszych pacjentów powinien być wspierany projektami miękkimi, jak np. odwiedziny artystów lub animatorów, którzy skutecznie pozwolą na oderwanie myśli pacjentów od choroby. Śmiech to zdrowie nie jest jedynie powtarzanym banałem a udowodnionym sposobem na poprawę i rozładowanie napięć emocjonalnych i wsparciem pacjentów w szybszym powrocie do zdrowia. Podczas śmiechu masowane są wewnętrzne narządy, dzięki czemu pogłębia się oddech i dotlenia mózg. Częsty śmiech wpływa również pozytywnie na układ odpornościowy, a wydzielane endorfiny tzw. hormony szczęścia obniżają poziom stresu, poprawiają samopoczucie i odprężają. Spontaniczny śmiech pomaga nie tylko odreagować frustrację spowodowaną trudną sytuacją życiową, ale także pozytywnie wpływa na postrzeganie świata i poprawę relacji międzyludzkich. Śmiech pomaga nawiązywać kontakty czy przełamywać nieśmiałość. Przebywanie na oddziałach szpitalnych, leczenie farmakologiczne oraz izolację od społeczeństwa można umilić wizyta animatorów np. Fundacji „Dr Clown", która na rynku działa od 1999 roku.

Adresaci projektu

Pacjenci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii wraz z oddziałami

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
12 oddziały stacjonarne w Zagórzu, wizyta raz w tygodniu na każdym z oddziałów, koszt wizyty na jednym oddziale to 350 zł za 4 tygodnie koszt 1400 zł koszt za dwa oddziały raz w tygodniu to kwota 700 zł za 4 tygodnie za dwa oddziały to kwota 2800 zł33 600 zł
22 odziały stacjonarne w Józefowie, koszt wizyty na jednym oddziale to 350 zł za 4 tygodnie koszt 1400 zł33 600 zł
3koszt za dwa oddziały raz w tygodniu to kwota 700 zł za 4 tygodnie za dwa oddziały to kwota 2800 zł
42 oddziały stacjonarne w Otwocku, koszt wizyty na jednym oddziale to 350 zł za 4 tygodnie koszt 1400 zł koszt za dwa oddziały raz w tygodniu to kwota 700 zł za 4 tygodnie za dwa oddziały to kwota 2800 zł33 600 zł
5Inne zajęcia zaproponowane przez Fundację zgodnie z potrzebami oddziałów w Warszawie, Otwocku, Zagórzu i Józefowie33 600 zł
Łącznie: 134 400 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Galos - śmiech to zdrowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).