Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 263

263. Mama kierowca


Lokalizacja

Certyfikowany Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

Skrócony opis

Szkolenie z jazdy samochodem dla mam z prawem jazdy. Podczas zajęć skupimy się na bezpieczeństwie, prawidłowym przewożeniu dzieci w samochodzie i na aktywizacji kobiet za kierownicą po przerwie macierzyńskiej. Szkolenie dedykowane dla mam dzieci żłobkowych w wieku 0-3l. Nie trzeba mieć swojego samochodu.

Opis projektu

Projekt wymyślony przez mamę dla mam, polega na zorganizowaniu pierwszego w Polsce szkolenia z doskonalenia techniki jazdy samochodem dla mam. Szkolenie jest dedykowane mamom dzieci  żłobkowych w wieku od 0 miesięcy do 3 lat. Celem tego szkolenia jest aktywizacja mam po przerwie macierzyńskiej, zwiększenie ich pewności siebie za kierownicą oraz poprawę bezpieczeństa podczas jazdy. W trakcie szkolenia instruktorzy skupią się na nauce prawdłowego przewożenia dzieci, wyrobieniu dobrych odruchów i nawyków u kierowczyń, oswojeniu sytuacji potencjalnie niebezpiecznych jak hamowanie awaryjne czy omijanie przeszkody. Zajęcia będą też zawierały elementy poślizgu i treningu jak sobie z nim radzić. Całość zajęć będzie się odbywać w certyfikowanym ośrodku doskonalenia techniki jazdy wyposażonym w płyty poślizgowe i profesjonalny system nawadniania. Uczyć będą certyfikowani instruktorzy doskonalenia techniki jazdy, obecne będą też kobiety instruktorki. Zajęcia będą się odbywać samochodami, którymi dysponuje ośrodek szkoleniowy dzięki czemu będą mogły w nich wziąć udział też te panie, które nie mają, albo akurat nie dysponują autem. Szkolenie będzie trwało 4 godziny, podzielone na dwa dwugodzinne bloki i jedną godzinną przerwę na obiad.
W jednym szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 24 osoby. Projekt zakłada realizację cyklu 5 szkoleń. Łącznie projekt zakłada przeszkolenie 120 pań.
W jednym samochodzie będą jeździły dwie uczestniczki i zmieniały się za kierownicą w równych proporcjach czasowych.
Dojazd we własnym zakresie.
Jeśli szkolenie odbywałoby się w dzień powszedni, to realizacja będzie planowana na popołudnie (w zależności od pory roku), żeby ułatwić zorganizowanie opieki nad dzieckiem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Szkolenie z jazdy samochodem dla młodych mam ma na celu poprawę ich bezpieczeństwa podczas jazdy, prawidłowe przewożenie dzieci, co ciągle jest częstym problemem. Uświadomienie mamom dlaczego tak ważne jest wożenie dzieci w fotelikach. Dodatkowo ma podnieść pewność siebie za kierownicą, aktywować te mamy, które ze względu na macierzyństwo zrobiły sobie przerwę od jazdy, zachęcić do jeżdżenia mamy, które się boją same wozić dzieci, albo czują się w tej roli niepewnie. Jest to również pomysł na aktywne spędzenie czasu poza domem, poznanie i integrację z innymi mamami, nawiązanie nowych znajomości i podzielenie się swoimi doświadczeniami. Będzie to czas dla mam, który mogą spędzić z innymi dorosłymi i chwila odpoczynku od dzieci. Może to być również aktywna forma walki z depresją poporodową.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mamy dzieci w wieku 0 - 3 lata zamieszkałe w województwie mazowieckim, które posiadają aktualne prawo jazdy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajem obiektu i aut z wyposażeniem (w tym wynajem fotelików) i usługi instruktorów 149 000 zł
2Koszty organizacyjne tj. promocja projektu, serwis kawowy, dyplomy dla uczestniczek 6 000 zł
Łącznie: 155 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mama kierowca

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).